KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 20:19
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -158.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.205.002 0 0 0 34.559.117 -723.340 0 40.779.524 0 40.779.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
243.135 -966.475 723.340 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-392.322 -6.326.020 -6.718.342 -6.718.342
Dönem Karı (Zararı)
-6.326.020 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
21.600.000 21.651.692 43.251.692 43.251.692
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874
Transferler
37.857 -6.363.877 6.326.020 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.162 -5.339.613 -5.501.775 -5.501.775
Dönem Karı (Zararı)

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.957.208 545.559
Dönem Karı (Zararı)
-5.339.613 -6.326.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.339.613 -6.326.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.496.235 21.963.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 817.279 454.789
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.264.228 -596.954
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.367.251 -831.883
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -103.023 234.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.020.000 417.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 420.000 417.473
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
le İlgili Düzeltmeler
7.949.622 22.835.083
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -231.024 -757.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 11.097.350 21.419.609
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.492.714 5.205.360
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-423.990 -3.032.714
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -1.240.776
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 445.106 94.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.666.750 -13.989.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-287.181 -25.127.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
599.493 -26.562.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-886.674 1.434.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
282.012 4.313.414
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.388 12.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
306.400 4.301.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-243.440 -1.214.511
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.245.094 -5.958.840
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.691.277 12.327.838
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.691.277 12.327.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-431.295 790.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.212 21.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.212 21.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
497.549 857.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
497.549 857.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.510.128 1.648.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -377.684 -819.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -69.396 -283.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-622.771 -641.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-622.771 -641.616
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-622.771 -641.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.144.109 8.508.965
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.251.692
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.251.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.026.263 55.916.849
Kredilerden Nakit Girişleri
4 48.026.263 55.916.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.169.854 -69.398.757
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -31.169.854 -59.048.757
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.350.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-780.000 -325.000
Ödenen Faiz
-14.163.324 -21.692.991
Alınan Faiz
231.024 757.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.435.870 8.412.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.435.870 8.412.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.082.794 669.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.646.924 9.082.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.646.924 9.082.794
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Diğer Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
5 276.049.109 278.705.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 275.180.949 276.807.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 868.160 1.898.033
Diğer Alacaklar
5 269.903 551.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,19 113.716 89.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 156.187 462.239
Stoklar
6 12.501.281 12.154.818
Peşin Ödenmiş Giderler
21.704.588 23.949.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.704.588 23.949.682
Diğer Dönen Varlıklar
1.196.843 1.694.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 1.196.843 1.694.392
ARA TOPLAM
315.373.624 326.143.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
315.373.624 326.143.418
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
435.780 436.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.780 436.128
Maddi Duran Varlıklar
1.204.902 889.097
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.510.559 2.014.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.351 16.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.351 16.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.538.487 1.943.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.769.553 5.368.975
TOPLAM VARLIKLAR
320.143.177 331.512.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 33.411.523 11.590.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 33.411.523 11.590.181
Banka Kredileri
4 33.411.523 11.590.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.833.259 30.415.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 39.833.259 30.415.095
Banka Kredileri
4 39.484.874 30.308.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 348.385 106.817
Ticari Borçlar
5 145.917.632 166.968.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 145.917.632 166.968.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 506.678 937.973
Diğer Borçlar
139.476 177.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
139.476 177.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 69.396
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.188.321 542.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 588.321 542.586
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
600.000
ARA TOPLAM
220.996.889 210.701.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.996.889 210.701.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.810.124 42.039.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.810.124 42.039.195
Banka Kredileri
4 22.311.491 40.048.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.498.633 1.990.922
Ticari Borçlar
1.867.223 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.867.223 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.657.842 1.458.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.657.842 1.458.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.335.189 43.497.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
248.332.078 254.199.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.811.099 77.312.874
Ödenmiş Sermaye
12 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 21.651.692 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-712.567 -550.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-712.567 -550.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-712.567 -550.405
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.448.137
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 1.485.994 1.448.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 27.228.765 33.592.642
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.339.613 -6.326.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.811.099 77.312.874
TOPLAM KAYNAKLAR
320.143.177 331.512.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 249.428.532 284.872.965
Satışların Maliyeti
13 -229.235.383 -257.875.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.193.149 26.997.171
BRÜT KAR (ZARAR)
20.193.149 26.997.171
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.979.297 -4.867.128
Pazarlama Giderleri
14 -12.564.791 -13.958.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 51.176.854 29.741.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -47.734.169 -22.284.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.091.746 15.629.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.091.746 15.629.277
Finansman Gelirleri
16 231.024 757.172
Finansman Giderleri
16 -12.217.277 -22.618.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.894.507 -6.231.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-445.106 -94.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -182.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -445.106 88.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.339.613 -6.326.020
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.339.613 -6.326.020
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.339.613 -6.326.020
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00200000 -0,00230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-162.162 -392.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -202.702 -490.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.540 98.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 40.540 98.081
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-162.162 -392.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.501.775 -6.718.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.501.775 -6.718.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914246


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8217 Değişim: 0,00%
Düşük 32,7504 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1080 Değişim: -0,10%
Düşük 35,0557 24.06.2024 Yüksek 35,1736
Açılış: 35,1421
2.451,87 Değişim: 0,05%
Düşük 2.445,33 24.06.2024 Yüksek 2.451,87
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.