KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:20
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 5.400.000 496.828 0 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
243.135 -966.475 723.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-311.236 942.117 630.881 630.881
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -469.319 1.448.137 33.592.642 942.117 41.410.405 41.410.405
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.326.020 6.326.020 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.787 637.745 663.532 663.532
Dönem Karı (Zararı)
637.745 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.787 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -524.618 1.448.137 27.266.622 637.745 77.976.406 77.976.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.200.552 6.797.145
Dönem Karı (Zararı)
637.745 942.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.463.503 3.041.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
176.970 73.287
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.406 856.842
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.406 524.646
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 332.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.241 253.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
159.241 253.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
719.453 2.666.501
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-156.549 -29.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.060.620 4.976.461
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
362.905 1.347.353
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.547.523 -3.628.065
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
12 -88.355 -1.042.456
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 501.600 233.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-776.250 3.262.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.359.917 10.873.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.565.169 9.877.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-794.748 995.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
346 1.451.727
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 37.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
346 1.414.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.137.290 -2.656.211
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.073.127 -619.774
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.392.407 -6.323.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.392.407 -6.323.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-220.744 580.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.925 -43.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-292.024 -20.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-85.901 -22.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.324.998 7.246.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-55.050 -278.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.396 -170.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-610.672 -216.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.672 -216.622
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.672 -216.622
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.921.079 -6.133.749
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.918.430 13.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8.918.430 5.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 8.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.806.337 -14.939.971
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.806.337 -4.589.971
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.350.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-195.000
Ödenen Faiz
-3.994.721 -4.473.026
Alınan Faiz
156.549 29.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.331.199 446.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.331.199 446.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.082.794 669.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.751.595 1.116.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.751.595 9.082.794
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
289.618.036 278.705.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 286.645.651 276.807.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.972.385 1.898.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
639.921 551.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 89.328 89.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 550.593 462.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 16.292.108 12.154.818
Peşin Ödenmiş Giderler
26.022.809 23.949.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 26.022.809 23.949.682
Diğer Dönen Varlıklar
1.986.416 1.694.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.986.416 1.694.392
ARA TOPLAM
340.315.861 326.143.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.315.861 326.143.418
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
435.781 436.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.781 436.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
1.432.394 889.097
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.432.394 889.097
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.906.182 2.014.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.446 16.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.446 16.144
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.435.006 1.943.053
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.294.283 5.368.975
TOPLAM VARLIKLAR
345.610.144 331.512.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.085.437 11.590.181
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.085.437 11.590.181
Banka Kredileri
4 12.085.437 11.590.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.903.008 30.415.095
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.903.008 30.415.095
Banka Kredileri
4 32.608.506 30.308.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 294.502 106.817
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
181.724.157 166.968.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 181.724.157 166.968.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
717.229 937.973
Diğer Borçlar
91.787 177.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
91.787 177.688
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 0 69.396
Kısa Vadeli Karşılıklar
601.770 542.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
601.770 542.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
228.123.388 210.701.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.123.388 210.701.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.039.018 42.039.195
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.039.018 42.039.195
Banka Kredileri
4 36.298.520 40.048.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.740.498 1.990.922
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.471.332 1.458.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.471.332 1.458.559
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.510.350 43.497.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
267.633.738 254.199.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.976.406 77.312.874
Ödenmiş Sermaye
10 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 21.651.692 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-524.618 -550.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-524.618 -550.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-524.618 -550.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.448.137 1.448.137
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.448.137 1.448.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.266.622 33.592.642
Net Dönem Karı veya Zararı
637.745 -6.326.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.976.406 77.312.874
TOPLAM KAYNAKLAR
345.610.144 331.512.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
79.071.197 56.253.286
Satışların Maliyeti
-71.310.200 -51.248.546
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.760.997 5.004.740
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.760.997 5.004.740
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.011.310 -1.537.268
Pazarlama Giderleri
11 -3.760.190 -3.064.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.456.092 12.505.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.148.612 -6.738.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.296.977 6.170.218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.296.977 6.170.218
Finansman Gelirleri
13 156.549 29.248
Finansman Giderleri
13 -3.314.181 -5.023.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.139.345 1.175.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-501.600 -233.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -501.600 -233.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
637.745 942.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
637.745 942.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
637.745 942.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00020000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.787 -311.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.234 -389.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.447 77.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.447 77.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.787 -311.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
663.532 630.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
663.532 630.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,3999 Değişim: 0,13%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,4664 Değişim: 0,11%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.472,38 Değişim: 1,38%
Düşük 2.422,20 15.04.2024 Yüksek 2.472,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.