KAP ***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2023 - 18:36
KAP ***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
19 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -777.644 -14.686.723 27.334.985 11.870.618 307.298 12.177.916
Kar Payları
19 -328.505 -328.505
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 -9.751.000 -9.751.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819
Transferler
19 -1.866.697 29.201.682 -27.334.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -1.880.919 -9.133.066 74.176.490 63.162.505 63.162.505
Sermaye Arttırımı
19 47.250.000 -19.647.965 27.602.035 27.602.035
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 -35.285 -53.470 -88.755 -373.577 -462.332
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 733.765 -3.098.041 -23.819.789 443.228 44.411.374 74.176.490 167.847.027 167.847.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.882.843 -16.732.327
Dönem Karı (Zararı)
74.176.490 27.642.283
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.176.490 27.642.283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-38.752.644 -30.589.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 9.088.779 3.615.269
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.171 -104.851
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -11.171 -104.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.165.685 20.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.165.685 17.437
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-144.444 -414.578
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 111.923 125.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -256.367 -539.644
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.335.000 -1.729.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.335.000 -1.729.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-49.145.043 -33.034.351
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -49.145.043 -33.034.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 7.232.916 1.520.167
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-604.366 -462.505
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -604.366 -462.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.747.496 -12.720.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.943.000 4.885.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -76.943.000 4.885.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.038.722 -12.625.674
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.489.646 -14.215.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.450.924 1.590.053
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -46.647.746 -13.655.588
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -21.455.352 -11.493.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.853.661 15.305.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 32.853.661 15.305.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.236.132 868.835
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.635.474 4.843.657
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.778.475 3.778.475
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.143.001 1.065.182
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 3.197.884 626.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.392.323 -1.473.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.135.783 -1.494.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17-20 -1.256.540 20.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-65.323.650 -15.667.586
Ödenen Faiz
24 256.367 539.644
Alınan Faiz
24 -111.923 -125.066
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -6.703.637 -1.479.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.792.433 -10.900.334
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-11.250.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.817 2.016.772
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 769.300 1.993.589
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 19.517 23.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.331.250 -13.517.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -16.306.842 -12.865.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.024.408 -651.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 600.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.310.280 59.935.129
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.751.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.575.021 75.807.223
Kredilerden Nakit Girişleri
7 137.575.021 75.807.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.241.278 -3.809.479
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -76.241.278 -3.809.479
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -3.980.530 -2.304.886
Ödenen Temettüler
-328.505
Ödenen Faiz
27 1.355.032 321.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.364.996 32.302.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.364.996 32.302.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.856.730 14.554.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 33.491.734 46.856.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 33.491.734 46.856.730
Ticari Alacaklar
105.803.546 28.849.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 105.803.546 28.849.375
Diğer Alacaklar
4.328.472 16.367.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 726.081 14.215.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.602.391 2.151.467
Stoklar
10 87.924.915 41.277.169
Peşin Ödenmiş Giderler
37.730.893 16.275.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 37.730.893 16.275.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 68.356
Diğer Dönen Varlıklar
4.342.984 2.207.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 4.342.984 2.207.201
ARA TOPLAM
273.622.544 151.901.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.622.544 151.901.566
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 74.102.286 22.847.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 10.755.000 4.420.000
Maddi Duran Varlıklar
15 26.085.636 13.393.764
Kullanım Hakkı Varlıkları
27 21.750.859 13.109.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.496.273 755.148
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.260.540 813.104
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.450.594 55.339.111
TOPLAM VARLIKLAR
409.073.138 207.240.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.270.240 76.241.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.270.240 76.241.278
Banka Kredileri
7 137.270.240 76.241.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.540.816 3.379.271
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.540.816 3.379.271
Banka Kredileri
7 233.834 3.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 6.306.982 3.375.620
Ticari Borçlar
59.982.403 27.128.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 59.982.403 27.128.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.647.480 1.411.348
Diğer Borçlar
2.223.558 4.859.032
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 3.778.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.223.558 1.080.557
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.294.007 658.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.294.007 658.093
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.019.304 579.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 70.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 70.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 26.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 0 26.611
ARA TOPLAM
212.977.808 114.354.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.977.808 114.354.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.329.406 13.492.214
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.329.406 13.492.214
Banka Kredileri
7 126.112 51.514
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 21.203.294 13.440.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.561.970 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.561.970 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.356.927 1.849.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.356.927 1.849.247
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.248.303 15.341.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
241.226.111 129.695.858
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
167.847.027 77.171.242
Ödenmiş Sermaye
19 75.000.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 733.765 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.098.041 -1.217.122
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.098.041 -1.217.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.098.041 -1.217.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.819.789 -14.686.723
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 -23.819.789 -14.686.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
443.228 2.345.210
Yasal Yedekler
19 443.228 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 44.411.374 15.263.162
Net Dönem Karı veya Zararı
74.176.490 27.334.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 0 373.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.847.027 77.544.819
TOPLAM KAYNAKLAR
409.073.138 207.240.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 630.122.991 308.889.483
Satışların Maliyeti
21 -537.575.604 -282.199.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.547.387 26.690.191
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
92.547.387 26.690.191
Genel Yönetim Giderleri
22 -28.307.863 -10.690.589
Pazarlama Giderleri
22 -24.552.776 -8.923.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 39.020.498 40.851.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.326.705 -14.704.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.380.541 33.223.011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 7.604.205 2.471.607
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -66.973 -302.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 49.145.043 22.910.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.062.816 58.303.360
Finansman Gelirleri
26 247.648 5.297
Finansman Giderleri
26 -43.901.058 -29.146.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.409.406 29.162.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.232.916 -1.520.167
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -7.211.825 -2.185.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -21.091 665.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.176.490 27.642.283
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.176.490 27.642.283
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 307.298
Ana Ortaklık Payları
74.176.490 27.334.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.880.919 -777.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.341.995 -970.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-7.323 -1.465
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-7.323 -1.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
468.399 194.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 468.399 194.045
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.133.066 -14.686.723
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-9.133.066 -14.686.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -9.133.066 -14.686.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.013.985 -15.464.367
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.162.505 12.177.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 0 307.298
Ana Ortaklık Payları
63.162.505 11.870.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116454


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.