KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.02.2021 - 18:43
KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-228.286 -228.286 -228.286
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -92.104 208.393 3.500.710 3.612.724 22.229.723 22.229.723
Transferler
14 3.612.724 -3.612.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-284.119 3.830.437 3.546.318 3.546.318
Sermaye Arttırımı
12.750.000 20.381.730 33.131.730 33.131.730
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
14 2.136.817 1.693.620 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.255 7.375.058 7.311.803 345.784 7.657.587
Kar Payları
-918.950 -918.950 -918.950
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
9.800.000 9.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.174.341 -20.542.348
Dönem Karı (Zararı)
7.720.842 3.830.437
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 7.720.842 3.830.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
387.300 1.667.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.055.343 1.863.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.807
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.079 -168.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -15.079 -201.395
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 32.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
236.754 -262.952
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 449.503 636.912
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -212.749 -899.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-677.000 -210.855
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -677.000 -210.855
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 152.483 858.170
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.365.201 -466.276
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.365.201 -466.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.586.210 -25.532.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.647.344 -15.790.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 3.334.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.647.344 -19.125.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
918.422 -664.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 918.422 -664.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.318.196 -3.430.355
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.171.027 -5.234.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.701.055 -222.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.701.055 -222.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 65.414 -22.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-857.691 393.192
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -857.691 393.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-190.700 -1.000.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.320.775 440.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -839.694 154.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -481.081 285.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.521.932 -20.034.117
Ödenen Faiz
23 212.749 899.864
Alınan Faiz
23 -449.503 -636.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.110.837 -771.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.530.556 1.640.743
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -4.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
325.734 157.410
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 325.734 157.410
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.507.922 -1.321.255
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.394.359 -1.314.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.563 -7.152
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 14.212.744 3.612.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -807.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.802.929 22.150.261
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 9.800.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 33.131.730
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 33.131.730
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.509.390 12.980.127
Kredilerden Nakit Girişleri
6 14.509.390 12.980.127
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.685.289 -22.907.824
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -31.685.289 -22.907.824
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -1.753.086 -1.569.134
Ödenen Temettüler
19 -918.950
Ödenen Faiz
26 245.006 515.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.901.968 3.248.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.901.968 3.248.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.652.294 8.403.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.554.262 11.652.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.554.262 11.652.294
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
33.629.657 40.277.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.629.657 40.277.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
561.414 1.479.836
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 561.414 1.479.836
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 27.621.581 24.303.385
Peşin Ödenmiş Giderler
4.781.799 5.952.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.781.799 5.952.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 195.449 0
Diğer Dönen Varlıklar
839.694 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 839.694 0
ARA TOPLAM
82.183.856 83.665.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.183.856 83.665.342
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.500.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.291.000 15.461.543
Maddi Duran Varlıklar
14 3.472.967 3.027.787
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 3.100.586 3.339.939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 198.446 128.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.562.999 21.958.063
TOPLAM VARLIKLAR
96.746.855 105.623.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.916.962 12.612.190
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.916.962 12.612.190
Banka Kredileri
1.916.962 12.612.190
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.590.990 6.265.917
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.590.990 6.265.917
Banka Kredileri
6 1.892.517 4.753.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 1.698.473 1.512.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
11.823.695 17.524.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.823.695 17.524.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 542.513 477.099
Diğer Borçlar
15.375 873.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.375 873.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.092 222.792
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 32.092 222.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 6.787 275.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 481.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 481.081
ARA TOPLAM
17.996.264 38.800.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.996.264 38.800.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.395.939 6.561.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.395.939 6.561.129
Banka Kredileri
6 489.220 4.108.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 1.906.719 2.452.569
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
861.586 797.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 861.586 797.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 46.658 556.323
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.304.183 7.915.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.300.447 46.715.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.300.624 58.907.771
Ödenmiş Sermaye
18 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-439.478 -376.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-439.478 -376.223
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -439.478 -376.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 208.393
Yasal Yedekler
18 2.345.210 208.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 7.888.104 7.113.434
Net Dönem Karı veya Zararı
28 7.375.058 3.830.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 10.145.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.446.408 58.907.771
TOPLAM KAYNAKLAR
96.746.855 105.623.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 204.080.195 186.580.213
Satışların Maliyeti
20 -188.930.863 -169.075.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.149.332 17.504.249
BRÜT KAR (ZARAR)
15.149.332 17.504.249
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.551.829 -2.241.836
Pazarlama Giderleri
21 -5.656.844 -5.232.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 9.245.537 7.162.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.131.374 -4.905.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.054.822 12.286.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.231.448 1.420.952
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -99.465 -43.976
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.186.805 13.663.778
Finansman Gelirleri
25 95.220 1.124.799
Finansman Giderleri
25 -4.408.700 -10.099.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.873.325 4.688.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-152.483 -858.170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -646.334 -933.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 493.851 75.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.720.842 3.830.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.720.842 3.830.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
345.784 0
Ana Ortaklık Payları
7.375.058 3.830.437
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-63.255 -284.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -79.069 -364.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.814 80.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 15.814 80.136
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63.255 -284.119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.657.587 3.546.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 345.784 0
Ana Ortaklık Payları
7.311.803 3.546.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907934


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3306 Değişim: 2,25%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9483 Değişim: 2,55%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
418,12 Değişim: 0,60%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.