KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:15
KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.465.932 -29.243 208.393 1.056.124 2.672.872 12.374.078 0 12.374.078
Transferler
2.672.872 -2.672.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.861 3.612.724 3.549.863 3.549.863
Sermaye Arttırımı
19 6.534.068 6.534.068 6.534.068
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-228.286 -228.286 -228.286
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -92.104 208.393 3.500.710 3.612.724 22.229.723 22.229.723
Transferler
3.612.724 -3.612.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-284.119 3.830.437 3.546.318 3.546.318
Sermaye Arttırımı
19 12.750.000 20.381.730 33.131.730 33.131.730
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.542.348 -804.046
Dönem Karı (Zararı)
3.830.437 3.612.724
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 3.830.437 3.612.724
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.667.749 1.468.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.863.370 423.256
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.807 106.766
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.807 106.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-168.515 161.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -201.395 126.477
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 32.880 34.970
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-262.952 262.186
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 636.912 320.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -899.864 -58.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-210.855 -879.170
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -210.855 -879.170
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 858.170 1.432.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-466.276 -38.277
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -466.276 -38.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.532.303 -5.144.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.790.685 -10.891.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.334.789 -5.577.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -19.125.474 -5.314.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-664.269 -553.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -664.269 -553.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.430.355 -4.431.828
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.234.911 449.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.382 10.029.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -222.382 10.029.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -22.522 139.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.192 -812.744
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -1.242.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 393.192 430.216
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.000.705 -4.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
440.334 931.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 154.879 501.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 285.455 430.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.034.117 -62.541
Ödenen Faiz
23 899.864 58.481
Alınan Faiz
23 -636.912 -320.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -771.183 -479.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.640.743 -4.228.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.410 119.401
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 157.410 47.340
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 72.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.321.255 -458.385
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.314.103 -412.328
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.152 -46.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.612.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -807.758 -3.889.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.150.261 11.161.495
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.131.730
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 33.131.730
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 6.534.068
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.980.127 19.560.965
Kredilerden Nakit Girişleri
6 12.980.127 19.560.965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.907.824 -14.933.538
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -22.907.824 -14.933.538
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -1.569.134
Ödenen Faiz
26 515.362 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.248.656 6.128.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.248.656 6.128.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.403.638 2.275.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.652.294 8.403.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.652.294 8.403.638
Ticari Alacaklar
40.277.001 24.541.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 3.334.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 40.277.001 21.206.334
Diğer Alacaklar
1.479.836 815.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.479.836 815.567
Stoklar
9 24.303.385 20.873.030
Peşin Ödenmiş Giderler
5.952.826 717.915
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.952.826 717.915
Diğer Dönen Varlıklar
0 154.879
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 0 154.879
ARA TOPLAM
83.665.342 55.506.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.665.342 55.506.152
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 15.461.543 17.589.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.027.787 2.308.227
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 3.339.939 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 128.794 162.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.958.063 20.059.310
TOPLAM VARLIKLAR
105.623.405 75.565.462
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.612.190 10.336.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.612.190 10.336.821
Banka Kredileri
6 12.612.190 10.336.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.265.917 12.571.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.265.917 12.571.003
Banka Kredileri
6 4.753.848 12.571.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 1.512.069 0
Ticari Borçlar
17.524.750 17.747.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.524.750 17.747.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 477.099 499.621
Diğer Borçlar
873.066 479.874
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 873.066 479.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
222.792 1.223.497
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 222.792 1.223.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 275.841 113.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 34.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 67.850 34.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
481.081 195.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 481.081 195.626
ARA TOPLAM
38.800.586 43.202.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.800.586 43.202.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.561.129 8.494.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.561.129 8.494.471
Banka Kredileri
6 4.108.560 8.494.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 2.452.569 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
797.596 634.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 797.596 634.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 556.323 776.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.915.048 9.905.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.715.634 53.107.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.907.771 22.458.009
Ödenmiş Sermaye
19 27.750.000 15.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-376.223 -92.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376.223 -92.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -376.223 -92.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
208.393 208.393
Yasal Yedekler
19 208.393 208.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 7.113.434 3.728.996
Net Dönem Karı veya Zararı
28 3.830.437 3.612.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.907.771 22.458.009
TOPLAM KAYNAKLAR
105.623.405 75.565.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 186.580.213 166.492.207
Satışların Maliyeti
20 -169.075.964 -146.669.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.504.249 19.822.563
BRÜT KAR (ZARAR)
17.504.249 19.822.563
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.726.404 -1.836.526
Pazarlama Giderleri
21 -4.748.285 -4.006.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.162.440 13.779.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.905.198 -10.820.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.286.802 16.938.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.420.952 1.468.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -43.976 -73.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.663.778 18.332.982
Finansman Gelirleri
25 1.124.799 2.348.213
Finansman Giderleri
25 -10.099.970 -15.635.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.688.607 5.045.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-858.170 -1.432.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -933.497 -536.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 75.327 -896.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.830.437 3.612.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.830.437 3.612.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.830.437 3.612.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-284.119 -62.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -364.255 -80.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.136 17.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
80.136 17.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-284.119 -62.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.546.318 3.549.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.546.318 3.549.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822923


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5168 Değişim: 0,04%
Düşük 32,4627 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0506 Değişim: 0,21%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0839
Açılış: 34,9769
2.433,30 Değişim: 0,03%
Düşük 2.431,64 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.