KAP ***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:43
KAP ***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.154 2.154
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000 20.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 2.154 22.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
Teminat Mektupları
0
Diğer Teminat Mektupları
1 0
TAAHHÜTLER
0
Cayılamaz Taahhütler
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0
EMANET KIYMETLER
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
Diğer Rehinli Kıymetler
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.961
Alınan Faizler
2.859
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-130
Ödenen Vergiler
-584
Diğer
5 -184
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.032
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5 -6.195
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
163
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.071
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.868
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-132
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 -15.736
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
20.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
20.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
61
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 61


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.154
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
61 61
Nakit ve Nakit Benzerleri
61 61
Bankalar
1 61 61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 15.978 15.978
Krediler
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 15.978 15.978
Diğer Finansal Varlıklar
5 15.978 15.978
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 79 79
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 53 53
Diğer
53 53
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
13 6.195 6.195
VARLIKLAR TOPLAMI
22.366 22.366
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
FONLAR
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0
KARŞILIKLAR
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
10 142 142
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 70 70
ÖZKAYNAKLAR
15 22.154 22.154
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000
Kar veya Zarar
2.154 2.154
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.154 2.154
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
22.366 22.366


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 3.101
Bankalardan Alınan Faizler
16
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.085
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.085
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 0
Diğer Faiz Giderleri
0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.101
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12 -6
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6
Diğer
-6
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -2
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.093
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 0
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -200
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -138
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.755
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 2.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -601
Cari Vergi Karşılığı
-601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 2.154
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 2.154
Grubun Karı (Zararı)
2.154
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823587


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.