KAP ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.02.2019 - 19:05
KAP ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 18.890 -30.188 176.702 165.404 1.932.341 -345.120 -1.580.611 6.610 0 0 2.182.523 2.354.537 0 2.354.537
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
72.498.372 121.057.144 193.555.516
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.792.249 21.503.517 32.295.766
Teminat Mektupları
10.778.466 15.375.865 26.154.331
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.699.445 15.273.207 25.972.652
Banka Kredileri
7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
5.949 2.297.788 2.303.737
Belgeli Akreditifler
5.949 1.842.297 1.848.246
Diğer Akreditifler
0 455.491 455.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 3.614.326 3.614.334
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 34.851.451 9.484.126 44.335.577
Cayılamaz Taahhütler
33.975.230 9.484.126 43.459.356
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.410.008 3.672.987 5.082.995
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.210.043 0 11.210.043
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
308.020 5.811.139 6.119.159
Cayılabilir Taahhütler
876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.854.672 90.069.501 116.924.173
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.811.995 4.883.229 7.695.224
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.281.584 2.538.092 3.819.676
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.530.411 2.345.137 3.875.548
Para ve Faiz Swap İşlemleri
16.013.976 72.188.016 88.201.992
Swap Para Alım İşlemleri
2.134.614 26.371.445 28.506.059
Swap Para Satım İşlemleri
7.279.362 21.894.296 29.173.658
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.300.000 11.961.138 15.261.138
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.300.000 11.961.137 15.261.137
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.949.933 10.666.955 18.616.888
Para Alım Opsiyonları
3.833.002 5.435.419 9.268.421
Para Satım Opsiyonları
4.116.931 5.099.984 9.216.915
Faiz Alım Opsiyonları
0 65.776 65.776
Faiz Satım Opsiyonları
0 65.776 65.776
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
78.768 72.355 151.123
Futures Para Alım İşlemleri
6 72.350 72.356
Futures Para Satım İşlemleri
78.762 5 78.767
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 2.258.946 2.258.946
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
551.845.083 170.980.829 722.825.912
EMANET KIYMETLER
76.486.218 8.199.541 84.685.759
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
75.408.835 6.886.818 82.295.653
Tahsile Alınan Çekler
29.412 1.073.472 1.102.884
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.047.971 105.892 1.153.863
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 133.359 133.359
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
475.052.295 161.406.315 636.458.610
Menkul Kıymetler
3.053.832 17.164 3.070.996
Teminat Senetleri
308.386.847 65.036.537 373.423.384
Emtia
16.082.123 9.287.813 25.369.936
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
94.269.819 60.337.842 154.607.661
Diğer Rehinli Kıymetler
53.259.674 26.726.959 79.986.633
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
306.570 1.374.973 1.681.543
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
624.343.455 292.037.973 916.381.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.182.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
172.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
165.404
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.882
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.531
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
176.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.610
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.932.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-443.206
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-37.704
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.988.721
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
543.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.354.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 14.656.940
Kredilerden Alınan Faizler
12.437.126
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
193.978
Bankalardan Alınan Faizler
166.144
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
8.905
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.728.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
23.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
839.252
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
864.984
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
122.578
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -9.659.218
Mevduata Verilen Faizler
-7.895.319
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-962.778
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-385.346
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-358.211
Diğer Faiz Giderleri
-57.564
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.997.722
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.095.360
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.004.590
Gayri Nakdi Kredilerden
291.565
Diğer
(5.IV.l) 2.713.025
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-909.230
Gayri Nakdi Kredilere
-897
Diğer
(5.IV.l) -908.333
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -1.350.180
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 2.132
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) -376.768
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-825
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.576.747
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.952.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 124.494
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.492.760
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.IV.f) -2.816.243
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -1.824.843
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
851.674
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.439.804
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 2.291.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -108.955
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.955.279
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.846.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 2.182.523
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.k) 2.182.523
Grubun Karı (Zararı)
2.182.523
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,66000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.607.394 20.384.241 33.991.635
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.631.124 15.454.302 18.085.426
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.374.092 11.538.778 13.912.870
Bankalar
(5.I.c) 257.032 3.915.524 4.172.556
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 81.498 97.612 179.110
Devlet Borçlanma Senetleri
81.498 1.767 83.265
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 95.845 95.845
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 5.838.928 1.784.320 7.623.248
Devlet Borçlanma Senetleri
5.838.150 1.516.476 7.354.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
778 0 778
Diğer Finansal Varlıklar
0 267.844 267.844
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.f) 3.779.643 2.295.527 6.075.170
Devlet Borçlanma Senetleri
3.779.643 2.295.527 6.075.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.k) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-928 0 -928
KREDİLER (Net)
61.115.248 26.060.632 87.175.880
Krediler
(5.I.e) 61.043.612 26.060.632 87.104.244
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
61.043.612 25.737.005 86.780.617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 323.627 323.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5.I.e) 5.909.053 0 5.909.053
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.I.e) -5.837.417 0 -5.837.417
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-758.141 0 -758.141
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.500.502 0 -1.500.502
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.578.774 0 -3.578.774
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.p) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.933.705 9.468.953 11.402.658
İştirakler (Net)
(5.I.g) 9.340 0 9.340
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.340 0 9.340
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.h) 1.921.565 9.468.953 11.390.518
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.124.587 9.468.953 10.593.540
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
796.978 0 796.978
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 437.903 19 437.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 230.632 0 230.632
Şerefiye
0 0 0
Diğer
230.632 0 230.632
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.o) 956.687 0 956.687
DİĞER AKTİFLER
(5.I.q) 1.626.861 1.835.674 3.462.535
VARLIKLAR TOPLAMI
79.908.430 57.749.519 137.657.949
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 47.681.466 36.447.314 84.128.780
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 233.809 14.979.345 15.213.154
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.385.878 0 1.385.878
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.791.892 0 1.791.892
Bonolar
1.791.892 0 1.791.892
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.f) 563 9.069 9.632
Finansal Kiralama
591 9.416 10.007
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-28 -347 -375
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 897.337 0 897.337
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
194.723 0 194.723
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
702.614 0 702.614
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 267.549 0 267.549
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.274.450 6.274.450
Krediler
(5.II.k) 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.919.586 6.399.611 10.319.197
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 15.575.393 -130.743 15.444.650
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
821.947 0 821.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
172.365 -130.743 41.622
Kar Yedekleri
7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
3.427.795 0 3.427.795
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.182.523 0 2.182.523
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
72.707.640 64.950.309 137.657.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.483.126
Alınan Faizler
12.848.286
Ödenen Faizler
-9.328.522
Alınan Temettüler
2.132
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.933.019
Elde Edilen Diğer Kazançlar
53.136
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.267.398
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.363.471
Ödenen Vergiler
-180.273
Diğer
(5.VI.c) -7.714.831
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.574.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.089
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
149.511
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.031.174
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.219.981
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.236.003
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.