KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:16
KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
0 432.946 -432.946 0 büs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
25.000 0 40.431.352 0 40.456.352 85.908.671 126.365.023
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565
Transferler
91.215.366 -91.215.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.550 0 240.502.142 240.252.592 217.749.573 458.002.165
Dönem Karı (Zararı)
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.135.701 0 5.135.701 -13.604.270 -8.468.569
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 -49.857 6.642.780 206.672 133.197.971 240.502.142 691.318.513 341.978.648 1.033.297.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022arı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-466.704.209 -90.127.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18,19 1.107.995 302.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.476.059 5.937.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9,11 -1.476.059 5.937.518
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.351.430 2.426.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 2.351.430 2.426.060
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -103.139.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.223.209 8.984.103
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6,16,29,30 -1.223.209 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6,16,29,30 0 8.984.103
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29,3 0 -323.069
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-529.941.773 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-529.983.818 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
42.045 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 62.477.407 -4.314.228
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.789.524 32.784.797
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-406.550 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.290.735 -26.230.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 7.290.735 -26.230.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.570.612 -687.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,38 -9.570.612 -687.218
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.805.898 -7.028.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.473.498 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.196 -1.383.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -510.196 -1.383.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
441.060 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.677.312 95.021.034
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,11,24,38 -21.677.312 95.021.034
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.154.824 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.575 -26.906.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
292.216 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-161.641 -26.906.418
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.242.018 -55.849.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -618.240 63.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -713.597 42.331.583
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-144.578 -458.984
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.003.767 4.585.094
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
7.955.664 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 5.134.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.457 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.457 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.317.172 -467.361
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -4.317.172 -467.361
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.925.818 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
12 0 -674.186
Alınan Faiz
4,31 0 138.530
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8,9,24 0 453.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.342.053 12.932.773
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.449.389 0
Kredilerden Nakit Girişleri
52.398.960 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
50.429 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.107.336 12.932.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -29.107.336 12.932.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.372.613 3.604.368
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 12.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.372.613 3.617.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 116.523.126 8.054.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 110.150.513 11.671.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 110.150.513 116.523.126
Finansal Yatırımlar
30 10.010 10.010
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
10.010 10.010
Ticari Alacaklar
47.324.024 54.121.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 444.586 694.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.879.438 53.426.822
Diğer Alacaklar
12.114.184 2.377.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 8.967.363 1.798.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.146.821 579.387
Stoklar
9 5.190.889 44.834.155
Peşin Ödenmiş Giderler
13.057.730 14.458.200
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.057.730 14.458.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 344.291 199.713
Diğer Dönen Varlıklar
14.927.751 19.433.641
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 14.927.751 19.433.641
ARA TOPLAM
203.119.392 251.957.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.119.392 251.957.774
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
30 459.882 53.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
459.882 53.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
459.882 53.332
Ticari Alacaklar
4.104.640 2.013.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.104.640 2.013.232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
30 10.117.746 10.159.791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.265.785.000 740.727.000
Maddi Duran Varlıklar
12 22.014.154 19.196.801
Tesis, Makine ve Cihazlar
61.829 93.293
Taşıtlar
20.690.964 18.265.001
Mobilya ve Demirbaşlar
560.979 531.568
Yapılmakta Olan Yatırımlar
662.325 267.130
Diğer Maddi Duran Varlıklar
38.057 39.809
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 843.998 3.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.556.105 77.618.810
Şerefiye
14 76.402.132 76.402.132
Diğer Haklar
1.144.200 1.206.905
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.773 9.773
Peşin Ödenmiş Giderler
5.762.248 5.903.022
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.762.248 5.903.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 15.569.746 19.512.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.402.213.519 875.188.244
TOPLAM VARLIKLAR
1.605.332.911 1.127.146.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.697.816 3.858.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.697.816 3.858.660
Banka Kredileri
2.697.816 3.858.660
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.355.389 91.512.289
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 28.355.389 91.512.289
Banka Kredileri
28.355.389 91.512.289
Diğer Finansal Yükümlülükler
264.038 213.609
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 264.038 213.609
Ticari Borçlar
13.745.042 20.972.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.745.042 20.972.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.259.354 2.266.429
Diğer Borçlar
22.430.820 51.794.682
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 17.120.000 44.061.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.310.820 7.733.329
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.333.755 15.488.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.333.755 15.488.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 370.663 651.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.581.877 31.426.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 730.993 864.809
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 17.850.884 30.561.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.504.915 2.704.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.504.915 2.704.422
ARA TOPLAM
101.543.669 220.888.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.543.669 220.888.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.240.961 280.710.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.240.961 280.710.867
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 369.240.961 280.710.867
Ticari Borçlar
330.796 566.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 330.796 566.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
771.463 791.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 771.463 791.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 100.148.861 38.648.505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.492.081 322.493.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
572.035.750 543.382.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
691.318.513 445.930.220
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.818.805 10.818.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.592.923 6.842.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.592.923 6.842.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.642.780 6.642.780
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.857 199.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.672 206.672
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
206.672 206.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
133.197.971 36.846.904
Net Dönem Karı veya Zararı
240.502.142 91.215.366
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
341.978.648 137.833.345
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.033.297.161 583.763.565
TOPLAM KAYNAKLAR
1.605.332.911 1.127.146.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 38.898.630 25.063.964
Satışların Maliyeti
21 -31.056.713 -17.306.104
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.841.917 7.757.860
BRÜT KAR (ZARAR)
7.841.917 7.757.860
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -10.046.552 -2.170.072
Pazarlama Giderleri
22,23 -193.168 -83.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.525.334 2.765.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.096.720 -1.604.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-969.189 6.665.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 532.102.637 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.900.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-54.443 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
521.179.005 6.665.724
Finansman Gelirleri
26 5.136.140 1.514.484
Finansman Giderleri
26 -5.586.023 -11.001.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
520.729.122 -2.821.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-62.477.407 4.314.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -433.250 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -62.044.157 4.314.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
458.251.715 1.492.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
458.251.715 1.492.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 217.749.573 -1.052.245
Ana Ortaklık Payları
20 240.502.142 2.545.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-249.550 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-324.091 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74.541 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
74.541 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-249.550 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.002.165 1.492.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 217.749.573 -1.052.245
Ana Ortaklık Payları
20 240.252.592 2.545.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027917


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6561 Değişim: 0,44%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6600
Açılış: 32,5128
35,0572 Değişim: 0,49%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.440,94 Değişim: 0,23%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.446,05
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.