" />

KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2022 - 18:16
KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872
Transferler
-53.981.938 53.981.938 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50 432.946 432.896 1.096.462 1.529.358
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.705.794 -3.705.194 6.574.514 2.869.320
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
281.936 -432.946 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
209.427 6.642.780 91.215.366 98.067.573 70.314.704 168.382.277
Sermaye Arttırımı
250.000.000 2.428.586 252.428.586 252.428.586
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
88.314.433 88.306.771 40.331.381 128.638.152
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.438.185 62.652.424
Dönem Karı (Zararı)
91.215.366 1.529.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
91.215.366 1.529.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-99.606.788 6.466.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18,19 3.061.609 497.236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8,9,11 -1.553.266 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 34.310.669 1.803.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.150.330 1.155.750
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.160.339 400.958
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 246.334
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.019.855 2.267.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-147.005
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6,16,29,30 27.166.860 2.267.445
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29,30 -144.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-187.623.095 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-187.463.304 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-159.791 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 27.381.619 1.898.301
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.060.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.564.765 57.321.701
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.010 2.878.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -40.673.044 -17.570.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 -40.673.044 -17.570.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 1.672.100 -3.901.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,38 1.672.100 -3.901.892
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.717 -3.295.405
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.066.108 -2.150.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -417.677 15.028.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -417.677 15.028.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.303.649 -250.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,11,24,38 -26.301.402 66.711.787
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,11,24,38 -26.301.402 66.711.787
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.486.510 2.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.482.066 -130.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.364.902 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
882.836 -130.141
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.956.187 65.317.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-578.894 -598.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-903.104 -2.066.241
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.374.025 -68.466.483
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-66.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.000.000 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-53.332 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.381 308.419
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.381 308.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.433.074 -2.774.902
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.433.074 -2.774.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.281.086 11.840.429
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.428.586 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.428.586 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.901.704 11.840.429
Kredilerden Nakit Girişleri
53.424.426 11.840.429
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.477.278 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.021.847 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-3.453.314 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-72.568.533
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.357 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.468.876 6.026.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.468.876 6.026.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.054.250 2.027.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.523.126 8.054.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 116.523.126 8.054.250
Finansal Yatırımlar
30 10.010 0
Ticari Alacaklar
54.121.408 16.387.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 694.586 436.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 53.426.822 15.950.312
Diğer Alacaklar
2.377.521 3.701.012
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 1.798.134 3.474.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 579.387 226.583
Stoklar
9 44.834.155 44.757.438
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.458.200 2.260.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 199.713 78.705
Diğer Dönen Varlıklar
20 19.433.641 6.068.739
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 19.433.641 6.068.739
ARA TOPLAM
251.957.774 81.307.630
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.957.774 81.307.630
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
30 53.332 0
Ticari Alacaklar
2.013.232 1.244.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.013.232 1.244.751
Diğer Alacaklar
0 453.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 453.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
30 10.159.791 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 740.727.000 0
Maddi Duran Varlıklar
19.196.801 27.753.571
Arazi ve Arsalar
12 0 15.577.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 93.293 47.098
Taşıtlar
12 18.265.001 11.692.237
Mobilya ve Demirbaşlar
12 531.568 392.120
Özel Maliyetler
12 39.809 44.616
Yapılmakta Olan Yatırımlar
267.130
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.910 27.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.618.810 45.330.618
Şerefiye
14 76.402.132 43.524.354
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.216.678 1.806.264
Peşin Ödenmiş Giderler
5.903.022 49.628
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.903.022 49.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 19.512.346 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
875.188.244 74.859.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.127.146.018 156.167.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.858.660 804.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.858.660 804.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
91.512.289 4.289.457
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 91.512.289 4.289.457
Diğer Finansal Yükümlülükler
213.609 189.645
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 213.609 189.645
Ticari Borçlar
20.972.854 21.890.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.972.854 21.890.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.266.429 962.780
Diğer Borçlar
51.794.682 78.096.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 44.061.353 70.154.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.733.329 7.941.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.488.579 2.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.488.579 2.069
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 651.010 1.433.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.426.106 625.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 864.809 224.194
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 30.561.297 400.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.704.422 1.821.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.704.422 1.821.586
ARA TOPLAM
220.888.640 110.115.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.888.640 110.115.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 280.710.867 7.313.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 280.710.867 7.313.727
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 280.710.867 7.313.727
Ticari Borçlar
566.995 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 566.995 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
791.946 739.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
791.946 739.984
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 38.648.505 1.908.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.493.813 11.737.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
543.382.453 121.852.842
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 445.930.220 7.127.290
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.818.805 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.842.473 -2.072
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6.642.780 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.693 -2.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.693 -2.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.672 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.846.904 -51.749.465
Net Dönem Karı veya Zararı
91.215.366 432.946
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
137.833.345 27.187.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
583.763.565 34.314.550
TOPLAM KAYNAKLAR
1.127.146.018 156.167.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 137.239.388 92.845.375
Satışların Maliyeti
22 -111.542.357 -81.797.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.697.031 11.048.291
BRÜT KAR (ZARAR)
25.697.031 11.048.291
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -19.797.329 -1.839.688
Pazarlama Giderleri
22,23 -406.812 -184.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.417.392 1.106.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -39.832.715 -2.760.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.922.433 7.369.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 187.463.304 468.823
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -2.344.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
153.789 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.694.660 5.493.950
Finansman Gelirleri
26 13.841.036 201.204
Finansman Giderleri
26 -44.387.245 -2.267.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.148.451 3.427.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.381.619 -1.898.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.037.442 -1.889.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 29.419.061 -8.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
161.530.070 1.529.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
161.530.070 1.529.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 70.314.704 1.096.462
Ana Ortaklık Payları
20 91.215.366 432.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 6.852.207 -50
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.626.987 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
271.983 -63
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.046.763 13
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.046.763 13
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.852.207 -50
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.382.277 1.529.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.314.704 1.096.462
Ana Ortaklık Payları
98.067.573 432.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.