" />

KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:15
KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Transferler
-53.981.931 53.981.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.767 -4.767 -13.462 -18.229
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
100.094 100.094
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 -4.767 29.881.105 116.632 29.997.737
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
15.857.032 7.800.407 -23.657.439 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
185.904 36.909.827 37.095.731 21.149.554 58.245.285
Sermaye Arttırımı
250.000.000 0 0 0 0 0 250.000.000 0 250.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
151.178.586 -15.532 53.846 66.198.255 23.224.493 240.639.648 -111.703.733 128.935.915
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 159.568.805 168.300 15.857.032 109.508 22.249.197 36.909.827 534.862.669 -63.366.919 471.495.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.111.099 363.978
Dönem Karı (Zararı)
36.909.827 -18.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.655.731 100.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13,14 3.921.368 18.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 174.182 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,17 7.150.182 82.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.888.728 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5,11 22.888.728 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,27 -22.863 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -35.583.225 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.184.103 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.184.103 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.003.392 281.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.441.742 61.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,29 -1.332.537 240.796
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.623.042 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.806.758 -57.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 729.615 -26.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 938.720 -578.676
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,17,19 -26.008.473 647.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 13.184.386 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.643.561 -5.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -17.270.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 1.626.776 -5.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.749.296 363.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -185.263 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.433.106 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-743.434 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.312.743 -366.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.566 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.566 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -33.063.919 -272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -35.344.390 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-10.000.000 -398.870
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6,7,17 0 32.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.614.201 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 250.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.949.815 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 6.419.984
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 1.529.831 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.788.129 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-34.694
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -30.753.435 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.547.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.190.359 -2.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.190.359 -2.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.054.250 2.027.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 127.244.609 2.025.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 127.244.609 8.054.250
Ticari Alacaklar
28.322.638 16.387.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 444.586 436.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.878.052 15.950.312
Diğer Alacaklar
5.500.148 3.701.012
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 2.500.524 3.474.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.999.624 226.583
Stoklar
9 53.380.480 44.757.438
Peşin Ödenmiş Giderler
10.399.929 2.260.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 822.139 78.705
Diğer Dönen Varlıklar
19 23.339.076 6.068.739
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.339.076 6.068.739
ARA TOPLAM
249.009.019 81.307.630
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.009.019 81.307.630
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.000.000 0
Ticari Alacaklar
2.916.162 1.244.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.916.162 1.244.751
Diğer Alacaklar
0 453.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 453.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 574.169.390 0
Maddi Duran Varlıklar
12 24.777.540 27.753.571
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 9.775 27.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.779.619 45.330.618
Şerefiye
14 76.402.132 43.524.354
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.377.487 1.806.264
Peşin Ödenmiş Giderler
1.701.943 49.628
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.701.943 49.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.689.088 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
704.043.517 74.859.762
TOPLAM VARLIKLAR
953.052.536 156.167.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.903.603 804.919
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.903.603 804.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 74.595.920 4.289.457
Diğer Finansal Yükümlülükler
171.991 189.645
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 171.991 189.645
Ticari Borçlar
21.418.826 21.890.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
135.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.283.826 21.890.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.901.500 962.780
Diğer Borçlar
52.087.611 78.096.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 44.361.353 70.154.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.726.258 7.941.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.186.455 2.069
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.186.455 2.069
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 1.433.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.437.046 625.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 731.695 224.194
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.705.351 400.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.448.362 1.821.586
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.448.362 1.821.586
ARA TOPLAM
181.151.314 110.115.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.151.314 110.115.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 289.040.147 7.313.727
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
289.040.147 7.313.727
Ticari Borçlar
784.869 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
784.869 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
835.709 739.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 835.709 739.984
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.969.247 1.908.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.405.472 11.737.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
481.556.786 121.852.842
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
534.862.669 7.127.290
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
159.568.805 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.025.332 -2.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.857.032 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.857.032 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
168.300 -2.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
109.508 55.662
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
109.508 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.249.197 -51.749.465
Net Dönem Karı veya Zararı
36.909.827 432.946
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.366.919 27.187.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
471.495.750 34.314.550
TOPLAM KAYNAKLAR
953.052.536 156.167.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 86.631.072 0 33.981.925 0
Satışların Maliyeti
21 -64.978.483 -21.360.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.652.589 0 12.621.894 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.652.589 0 12.621.894 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.246.054 -106.678 -3.620.194 -19.660
Pazarlama Giderleri
22 -358.593 0 -133.306 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
99.506.764 207.589 91.690.470 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-101.997.933 -433.322 -89.839.971 -253.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.556.773 -332.411 10.718.893 -273.631
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 399.900 0 900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.556.773 67.489 10.718.893 -272.731
Finansman Gelirleri
951.519 0 951.519 0
Finansman Giderleri
-3.097.648 0 -1.550.291 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.410.644 67.489 10.120.121 -272.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.648.737 -85.718 136.249 50.614
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
50.648.737 -85.718 136.249 50.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.059.381 -18.229 10.256.370 -222.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.059.381 -18.229 10.256.370 -222.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 21.149.554 -13.462 -7.272.779 0
Ana Ortaklık Payları
20 36.909.827 -4.767 17.529.149 -222.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
185.904 0 299.767 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
185.904 0 299.767 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.530 0 -89.541 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
241.434 0 389.308 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
185.904 0 299.767 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.245.285 -18.229 10.556.137 -222.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 21.149.554 -13.462 -7.272.779 0
Ana Ortaklık Payları
20 37.095.731 -4.767 17.828.916 -222.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.