KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.02.2020 - 18:10
KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 33.363 21.483 62.538 252.398
Yeni Bakiye
137.600 40.380 33.363 21.483 62.538 252.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-263 -263
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.750 84.750
Kar Dağıtımı
41.055 21.483 -62.538
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
41.055 -41.055
Diğer
21.483 -21.483
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129 -129
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
103.217 103.217
Kar Dağıtımı
84.750 -84.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
84.750 -84.750
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
455.487 575.288
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 455.487 575.288
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
441.537 570.979
İskontolu
182.668 363.595
Diğer
258.869 207.384
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.950 4.309
İskontolu
12.083 2.415
Diğer
1.867 1.894
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -292.418 -373.539
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-230.146 -307.082
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.966 -10
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-52.504 -60.841
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.802 -5.606
BRÜT KAR (ZARAR)
163.069 201.749
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -23.005 -21.750
Personel Giderleri
-9.965 -8.705
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-286 -148
Genel İşletme Giderleri
-12.754 -12.897
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
140.064 179.999
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 3.696.413 7.838.657
Bankalardan Alınan Faizler
1.016 122
Türev Finansal İşlemler Karı
28.786 36.368
Kambiyo İşlemleri Karı
3.631.785 7.786.015
Diğer
34.826 16.152
KARŞILIK GİDERLERİ
17 -71.481 -97.379
Özel Karşılıklar
-58.384 -93.304
Diğer
-13.097 -4.075
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -3.633.385 -7.812.599
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-33.450 -80.163
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.585.536 -7.713.175
Diğer
-14.399 -19.261
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
131.611 108.678
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.611 108.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
19 -28.394 -23.928
Cari Vergi Karşılığı
-1.040 -38.268
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12 -27.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
103.217 84.750
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
103.217 84.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
103.217 84.750
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
223.927 137.849
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
408.340 566.998
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-238.486 -362.107
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 13.950 4.309
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34.826 16.072
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 33.191 28.134
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
18 -9.965 -8.705
Ödenen Vergiler
-30.593 -25.964
Diğer
12.664 -80.888
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-387.970 -264.090
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
546.812 -330.495
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
25.729 11.445
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.365 1.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.436 59
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-945.906 69.741
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.406 -16.475
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-164.043 -126.241
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10-11 -1.664
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10-11 231
Diğer
10-11 -3.389 -4.233
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.158 -5.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.093.000 369.016
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-923.282 -250.500
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
169.718 118.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
732 2.923
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.249 -10.699
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.604 25.303
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 17.853 14.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
103.217 84.750
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-129 -263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-129 -263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165 -337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 74
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.088 84.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 11.262 6.591 17.853 3.157 11.447 14.604
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 22 22 3.609 3.609
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 1.342.006 187.069 1.529.075 1.922.465 210.959 2.133.424
Faktoring Alacakları
4 1.326.769 187.069 1.513.838 1.909.762 210.959 2.120.721
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
552.314 44.803 597.117 1.008.010 44.694 1.052.704
Diğer Faktoring Alacakları
774.455 142.266 916.721 901.752 166.265 1.068.017
Takipteki Alacaklar
4 67.779 67.779 245.141 245.141
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-52.542 -52.542 -232.438 -232.438
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 8.690 8.690 1.710 1.710
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 6.271 6.271 4.655 4.655
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
19 16.967 16.967 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 12.894 12.894 40.212 40.212
DİĞER AKTİFLER
14 4.957 148 5.105 13.708 166 13.874
ARA TOPLAM
1.403.069 193.808 1.596.877 1.989.516 222.572 2.212.088
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 15 844 844
Satış Amaçlı
15 15 844 844
VARLIKLAR TOPLAMI
1.403.084 193.808 1.596.892 1.990.360 222.572 2.212.932
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 810.124 73.352 883.476 1.355.338 81.298 1.436.636
FAKTORİNG BORÇLARI
7.064 537 7.601 6.123 113 6.236
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
7.730 7.730 294 294
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 210.230 210.230 387.128 387.128
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 2.367 2.367
KARŞILIKLAR
9 38.945 38.945 26.692 26.692
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.819 1.819 1.368 1.368
Diğer Karşılıklar
37.126 37.126 25.324 25.324
CARİ VERGİ BORCU
19 0 12.586 12.586
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 6.076 494 6.570 5.902 573 6.475
ARA TOPLAM
1.082.536 74.383 1.156.919 1.793.769 82.278 1.876.047
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
15 439.973 439.973 336.885 336.885
Ödenmiş Sermaye
137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
40.380 40.380 40.380 40.380
Diğer Sermaye Yedekleri
40.380 40.380 40.380 40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-392 -392 -263 -263
Kar Yedekleri
159.168 159.168 74.418 74.418
Yasal Yedekler
39.654 39.654 35.416 35.416
Olağanüstü Yedekler
119.514 119.514 39.002 39.002
Kar veya Zarar
103.217 103.217 84.750 84.750
Dönem Net Kâr veya Zararı
103.217 103.217 84.750 84.750
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.522.509 74.383 1.596.892 2.130.654 82.278 2.212.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 494.275 38.207 532.482 372.688 33.465 406.153
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 381.434 100.339 481.773 411.085 11.560 422.645
ALINAN TEMİNATLAR
42.928.581 6.360.727 49.289.308 38.447.708 5.385.963 43.833.671
VERİLEN TEMİNATLAR
25 543.611 543.611 539.964 539.964
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 115.126 116.932 232.058 144.897 141.651 286.548
Alım Satım Amaçlı İşlemler
115.126 116.932 232.058 144.897 141.651 286.548
Swap Alım Satım İşlemleri
115.126 116.932 232.058 144.897 141.651 286.548
EMANET KIYMETLER
4 1.616.411 928.184 2.544.595 1.427.371 648.798 2.076.169
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
46.079.438 7.544.389 53.623.827 41.343.713 6.221.437 47.565.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817477


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3529 Değişim: 0,50%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,2136 Değişim: 1,03%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2193
Açılış: 10,1096
502,04 Değişim: 0,62%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.