KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

24.07.2019 - 19:50
KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 33.363 -21.483 62.538 252.398
Yeni Bakiye
137.600 40.380 33.363 -21.483 62.538 252.398
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
48.864 48.864
Kar Dağıtımı
41.055 21.483 -62.538
Diğer
41.055 21.483 -62.538
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 74.418 48.864 301.262
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.060 70.060
Kar Dağıtımı
84.750 -84.750
Diğer
84.750 -84.750
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 -263 159.168 70.060 406.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 261.603 215.528 114.409 121.143
FAKTORİNG GELİRLERİ
261.603 215.528 114.409 121.143
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
251.360 213.688 109.356 120.375
İskontolu
105.479 149.046 38.191 83.890
Diğer
145.881 64.642 71.165 36.485
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.243 1.840 5.053 768
İskontolu
9.115 789 4.424 214
Diğer
1.128 1.051 629 554
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-182.348 -147.504 -93.723 -84.521
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-145.757 -114.071 -74.846 -65.856
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-937 -10 -466 -4
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-32.312 -30.572 -16.179 -17.826
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.342 -2.851 -2.232 -835
BRÜT KAR (ZARAR)
79.255 68.024 20.686 36.622
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -17.727 -12.254 -12.922 -6.656
Personel Giderleri
-4.789 -4.098 -2.420 -2.192
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-242 -116 -133 -70
Genel İşletme Giderleri
-12.696 -8.040 -10.369 -4.394
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
61.528 55.770 7.764 29.966
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.601.281 1.522.009 905.236 1.047.104
Bankalardan Alınan Faizler
902 38 691
Türev Finansal İşlemler Karı
17.354 7.862 12.341 5.824
Kambiyo İşlemleri Karı
1.582.052 1.497.926 891.675 1.036.396
Diğer
973 16.183 529 4.884
KARŞILIK GİDERLERİ
17 -5.745 -18.107 -3.209 -11.312
Özel Karşılıklar
-2.990 -18.107 -2.023 -11.312
Diğer
-2.755 -1.186
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -1.567.238 -1.497.010 -869.325 -1.038.104
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-27.786 -28.374 -10.191 -22.906
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.539.452 -1.463.312 -859.134 -1.012.105
Diğer
-5.324 -3.093
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
89.826 62.662 40.466 27.654
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.826 62.662 40.466 27.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
19 -19.766 -13.798 -8.904 -6.094
Cari Vergi Karşılığı
-16.760 -14.931 -4.083 -6.139
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12 -3.006 -4.821
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.133 45
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
70.060 48.864 31.562 21.560
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
70.060 48.864 31.562 21.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
70.060 48.864 31.562 21.560
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
159.292 72.687
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
239.840 209.403
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-153.192 -144.643
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 10.243 1.840
Elde Edilen Diğer Kazançlar
36.277
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 33.906 10.771
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.727 -4.098
Ödenen Vergiler
-12.525 -590
Diğer
22.470 4
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-88.134 -60.802
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
359.420 -604.332
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.128 -3.567
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
772 2.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.521 -113
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-444.228 555.301
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-26.747 -10.598
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
71.158 11.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10-11 -1.342
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -1.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
455.520 401.616
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-523.300 -425.700
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-67.780 -24.084
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.324 503
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.702 -13.038
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.604 25.303
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 19.306 12.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.060 48.864 31.562 21.560
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.060 48.864 31.562 21.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 2.892 16.414 19.306 3.157 11.447 14.604
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 3.571 3.571 3.609 3.609
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 1.538.729 175.498 1.714.227 1.922.465 210.959 2.133.424
Faktoring Alacakları
4 1.531.995 175.498 1.707.493 1.909.762 210.959 2.120.721
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
611.026 26.833 637.859 1.008.010 44.694 1.052.704
Diğer Faktoring Alacakları
920.969 148.665 1.069.634 901.752 166.265 1.068.017
Takipteki Alacaklar
4 221.052 221.052 245.141 245.141
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-214.318 -214.318 -232.438 -232.438
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 8.658 8.658 1.710 1.710
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 3.815 3.815 4.655 4.655
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 37.206 37.206 40.212 40.212
DİĞER AKTİFLER
14 10.580 73 10.653 13.708 166 13.874
ARA TOPLAM
1.605.451 191.985 1.797.436 1.989.516 222.572 2.212.088
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
844 844 844 844
Satış Amaçlı
844 844 844 844
VARLIKLAR TOPLAMI
1.606.295 191.985 1.798.280 1.990.360 222.572 2.212.932
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 960.008 58.214 1.018.222 1.355.338 81.298 1.436.636
FAKTORİNG BORÇLARI
6.965 43 7.008 6.123 113 6.236
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
7.542 273 7.815 294 294
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 319.348 319.348 387.128 387.128
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 0
KARŞILIKLAR
9 28.718 28.718 26.692 26.692
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 1.611 1.611 1.368 1.368
Diğer Karşılıklar
9 27.107 27.107 25.324 25.324
CARİ VERGİ BORCU
7.684 7.684 12.586 12.586
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 1.975 565 2.540 5.902 573 6.475
ARA TOPLAM
1.332.240 59.095 1.391.335 1.793.769 82.278 1.876.047
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
15 406.945 406.945 336.885 336.885
Ödenmiş Sermaye
137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
40.380 40.380 40.380 40.380
Diğer Sermaye Yedekleri
40.380 40.380 40.380 40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-263 -263 -263 -263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
159.168 159.168 74.418 74.418
Yasal Yedekler
39.654 39.654 35.416 35.416
Olağanüstü Yedekler
119.514 119.514 39.002 39.002
Kar veya Zarar
70.060 70.060 84.750 84.750
Dönem Net Kâr veya Zararı
70.060 70.060 84.750 84.750
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.739.185 59.095 1.798.280 2.130.654 82.278 2.212.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 413.638 30.328 443.966 372.688 33.465 406.153
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 301.264 79.606 380.870 411.085 11.560 422.645
ALINAN TEMİNATLAR
40.454.012 6.037.393 46.491.405 38.447.708 5.385.963 43.833.671
VERİLEN TEMİNATLAR
23 562.713 562.713 539.964 539.964
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
142.126 142.126 284.252 144.897 141.651 286.548
Alım Satım Amaçlı İşlemler
142.126 142.126 284.252 144.897 141.651 286.548
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
142.126 142.126 284.252 144.897 141.651 286.548
EMANET KIYMETLER
4 1.308.492 882.497 2.190.989 1.427.371 648.798 2.076.169
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
43.182.245 7.171.950 50.354.195 41.343.713 6.221.437 47.565.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776736


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1799 Değişim: 0,08%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,2436
Açılış: 32,1543
34,9366 Değişim: -0,09%
Düşük 34,9242 22.05.2024 Yüksek 35,0417
Açılış: 34,968
2.506,39 Değişim: 0,13%
Düşük 2.500,98 22.05.2024 Yüksek 2.510,78
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.