KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 22:15
KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 45.364.026 65.227.854 13.927.314 33.003.907
Satışların Maliyeti
29 -38.587.873 -56.040.626 -13.083.499 -25.510.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.776.153 9.187.228 843.815 7.493.371
BRÜT KAR (ZARAR)
6.776.153 9.187.228 843.815 7.493.371
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -5.771.804 -4.487.471 -2.859.438 -2.327.415
Pazarlama Giderleri
30,31 -1.392.052 -1.867.036 -428.015 -1.031.184
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -208.793 -127.694 -128.004 -67.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 507.738 261.760 388.167 136.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -510.113 -661.808 -128.265 -426.255
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-598.871 2.304.979 -2.311.740 3.778.130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-598.871 2.304.979 -2.311.740 3.778.130
Finansman Gelirleri
34 542.804 22.897 314.300 11.993
Finansman Giderleri
34 -1.956.436 -5.136.670 -1.041.614 -2.765.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.012.503 -2.808.794 -3.039.054 1.024.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 1.503.868 -1.719.658 2.037.020 -596.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 1.503.868 -1.719.658 2.037.020 -596.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,03400000 -0,75500000 -0,16700000 0,07100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.948.321 8.502.412
Dönem Karı (Zararı)
-508.635 -4.528.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.071.746 11.790.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 1.642.997 1.977.104
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 60.270 625.674
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 3.455.901 2.368.234
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32,34 1.305.975 5.091.169
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 110.471 8.170
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -1.503.868 1.719.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.990.114 1.713.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.846.235 2.980.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-544.515 -32.464
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-6.552.461 135.779
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.501.047 -2.098.180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.778.536 1.519.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.690.752 112.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.150.542 -904.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.427.003 8.975.067
Ödenen Faiz
-2.219 -12.903
Alınan Faiz
34,38 919 2.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -520.018 -461.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.471.818 -2.036.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.995.842 -2.038.847
Alınan Faiz
524.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.130.348 -6.530.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.000.000 47.612
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.167.893 -1.190.668
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -46.644 -61.001
Ödenen Faiz
-2.655.115 -5.326.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.710.209 -64.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.710.209 -64.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.696.067 187.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.406.276 122.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.406.276 8.696.067
Ticari Alacaklar
10,38 14.627.406 14.825.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 14.627.406 14.688.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 137.353
Diğer Alacaklar
11 566.374 21.859
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 19.930.695 13.378.234
Stoklar
13 16.053.560 17.279.218
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.523.500 1.674.290
Diğer Dönen Varlıklar
27 213.212 39.374
ARA TOPLAM
64.321.023 55.914.643
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.321.023 55.914.643
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 75.397.564 68.007.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 37.165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 3.330.110 1.826.242
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.727.674 69.870.961
TOPLAM VARLIKLAR
143.048.697 125.785.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 17.259.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 46.644
Ticari Borçlar
10,38 5.397.931 8.170.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 1.268.197 1.456.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.129.734 6.713.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.799.540 2.895.006
Diğer Borçlar
11,38 35.329.524 33.190.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 35.318.147 33.150.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.377 40.706
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 78.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 1.292.319 730.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 872.348 346.474
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 419.971 383.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 1.691.672 2.261.270
ARA TOPLAM
62.770.236 47.372.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.770.236 47.372.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 15.432.830 13.059.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.432.830 13.059.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.203.066 60.431.338
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.845.631 65.354.266
Ödenmiş Sermaye
28 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.355 79.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 42.478.036 42.478.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 43.697.376 43.697.376
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 -1.219.340 -1.219.340
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.794.250 -7.815.646
Net Dönem Karı veya Zararı
-508.635 -5.978.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.845.631 65.354.266
TOPLAM KAYNAKLAR
143.048.697 125.785.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.375 -15.375
Transferler
-379.482 379.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.528.452 -4.528.452 -4.528.452
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.815.646 -4.528.452 58.463.169 58.463.169
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -7.815.646 -5.978.604 65.354.266
Transferler
-5.978.604 5.978.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-508.635 -508.635
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -13.794.250 -508.635 64.845.631 64.845.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 -508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862901


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3995 Değişim: 0,13%
Düşük 32,3371 15.04.2024 Yüksek 32,4183
Açılış: 32,3565
34,5240 Değişim: 0,28%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,6199
Açılış: 34,4292
2.456,51 Değişim: 0,73%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.