KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 20:51
KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 96.202.223 72.433.482 30.974.369 21.793.937
Satışların Maliyeti
29 -82.235.067 -61.468.938 -26.194.441 -18.287.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.967.156 10.964.544 4.779.928 3.506.462
BRÜT KAR (ZARAR)
13.967.156 10.964.544 4.779.928 3.506.462
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -7.464.899 -5.246.989 -2.977.428 -1.951.126
Pazarlama Giderleri
30,31 -2.732.202 -2.751.651 -865.166 -765.448
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -194.718 -92.645 -67.024 -8.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 324.719 1.539.402 62.959 804.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -744.181 -959.781 -82.373 -223.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.155.875 3.452.880 850.896 1.362.960
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.155.875 3.452.880 850.896 1.362.960
Finansman Gelirleri
34 96.865 158.234 73.968 127.016
Finansman Giderleri
34 -6.955.051 -4.889.057 -1.818.381 -2.329.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.702.311 -1.277.943 -893.517 -839.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.551.164 -260.742 168.494 -75.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.551.164 -260.742 168.494 -75.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,85300000 -0,25600000 -0,11800000 -0,15200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.866.153 -4.222.739
Dönem Karı (Zararı)
-5.253.475 -1.538.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.713.372 10.771.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 2.847.210 3.031.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 619.729 362.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 2.774.335 3.260.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32,34 6.873.649 4.171.865
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 47.285 -316.168
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.551.164 260.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.100.007 -10.951.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.665.169 -6.658.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.412 45.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.999.649 1.233.693
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.730.718 -7.113.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.108.134 2.783.338
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.742.185 287.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-675.702 -1.528.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.559.904 -1.718.884
Ödenen Faiz
-18.715 -1.292.179
Alınan Faiz
34,38 2.065 23.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -677.101 -1.234.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.790.491 -3.101.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.793.037 -3.101.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.141.737 7.157.125
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 920.183 18.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.999.231
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.796.069
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -93.612
Ödenen Faiz
-7.172.239 -1.842.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.075 -167.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.075 -167.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 187.322 243.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 121.247 76.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.582.247 187.322
Ticari Alacaklar
10,38 19.147.363 21.008.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 19.019.276 20.623.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 128.087 384.723
Diğer Alacaklar
11 639.401 20.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 639.401 20.686
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 13.284.912 11.285.263
Stoklar
13 22.855.442 20.210.637
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.736.551 642.397
Diğer Dönen Varlıklar
27 28.038 44.772
ARA TOPLAM
67.273.954 53.399.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.273.954 53.399.089
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 68.048.870 68.020.076
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 68.048.870 68.020.076
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 61.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 0 14.899
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 14.899
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.330.036 2.876.864
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.440.874 70.911.839
TOPLAM VARLIKLAR
136.714.828 124.310.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 920.183
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 75.941
Ticari Borçlar
10,38 9.110.030 6.948.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 614.702 721.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.495.328 6.227.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.342.631 1.089.218
Diğer Borçlar
11,38 41.918.182 40.129.223
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 41.871.476 40.075.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 46.706 53.816
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 107.987 204.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.019.649 1.275.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 186.068 410.165
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 833.581 865.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 3.557.911 2.156.193
ARA TOPLAM
58.052.514 51.803.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.052.514 51.803.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11.853.865 9.500.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 11.853.865 9.500.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.853.865 9.500.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.906.379 61.303.932
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.808.449 63.006.996
Ödenmiş Sermaye
28 15.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.355 9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 43.207.090 43.207.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.697.376 43.697.376
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-490.286 -490.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.815.646 -7.420.789
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.253.475 -379.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.808.449 63.006.996
TOPLAM KAYNAKLAR
136.714.828 124.310.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.064 -222.064
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -5.147.778 -2.612.256 49.235.685
Transferler
-2.612.256 2.612.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.538.685 -1.538.685
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -7.760.034 -1.538.685 47.697.000 47.697.000
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.375 5.152 -10.223
Transferler
-379.482 379.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.258.627 -5.258.627
Sermaye Arttırımı
9.000.000 70.303 9.070.303
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 20.891.542 79.355 43.207.090 699.583 -7.815.646 -5.253.475 66.808.449 66.808.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 -5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794675


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.