KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 19:08
KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 72.433.482 52.220.947 21.793.937 18.275.254
Satışların Maliyeti
28 -61.468.938 -47.385.626 -18.287.475 -17.832.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.964.544 4.835.321 3.506.462 442.742
BRÜT KAR (ZARAR)
10.964.544 4.835.321 3.506.462 442.742
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -5.246.989 -5.674.630 -1.951.126 -1.363.407
Pazarlama Giderleri
29,30 -2.751.651 -3.569.072 -765.448 -1.297.552
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -92.645 -72.111 -8.251 -26.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.539.402 1.036.800 804.528 279.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -959.781 -629.507 -223.205 -12.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.452.880 -4.073.199 1.362.960 -1.977.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 129.791 277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 19.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.452.880 -3.923.640 1.362.960 -1.977.160
Finansman Gelirleri
33 158.234 557.090 127.016 207.944
Finansman Giderleri
33 -4.889.057 -3.155.735 -2.329.798 -1.086.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.277.943 -6.522.285 -839.822 -2.856.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -260.742 562.777 -75.158 544.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -260.742 562.777 -75.158 544.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.538.685 -5.959.508 -914.980 -2.311.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.538.685 -5.959.508 -914.980 -2.311.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27 -1.538.685 -5.959.508 -914.980 -2.311.226
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) ? 36 -0,25600000 -0,99300000 -0,15200000 -0,38500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 3.990.474 -8.916.188 54.883.017 54.883.017
Transferler
-8.916.188 8.916.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.959.508 -5.959.508 -5.959.508
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 -4.925.714 -5.959.508 48.923.509 48.923.509
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.064 -222.064 -222.064
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -5.147.778 -2.612.256 49.235.685 49.235.685
Transferler
-2.612.256 2.612.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.538.685 -1.538.685 -1.538.685
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -7.760.034 -1.538.685 47.697.000 47.697.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.659.117 -3.981.234
Dönem Karı (Zararı)
-1.538.685 -5.959.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.335.370 6.379.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.031.943 3.032.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 362.786 86.699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 3.260.580 1.931.725
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 4.171.865 2.512.945
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 247.454 -472.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -19.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 260.742 -562.777
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -123.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.951.947 -2.579.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.424.874 -2.643.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 45.117 1.563.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.113.560 -4.289.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.783.338 1.406.271
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.008 2.637.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,11,24,26 -1.528.976 -1.253.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.155.262 -2.158.833
Ödenen Faiz
-1.292.179 -71.958
Alınan Faiz
33,37 23.153 446.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.234.829 -2.197.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.101.783 8.392.568
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7,16,32 9.583.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 14.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -3.101.783 -1.211.972
Alınan Temettüler
32 6.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.157.125 -4.295.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 18.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -15.000.000 -621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11,37 5.999.231 -1.414.361
Ödenen Faiz
-1.842.106 -2.880.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.225 116.055
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33 -563.622 -73.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.397 42.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.941 56.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 76.544 98.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -1.538.685 -5.959.508 -914.980 -2.311.226
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.538.685 -5.959.508 -914.980 -2.311.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.538.685 -5.959.508 -914.980 -2.311.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 76.544 243.941
Ticari Alacaklar
10,37 20.233.687 15.140.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 19.507.313 8.510.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 726.374 6.629.869
Diğer Alacaklar
11 96.310 141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 96.310 141.427
Stoklar
13 28.056.358 20.942.798
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.997.460 1.265.490
Diğer Dönen Varlıklar
26 61.443 70.626
ARA TOPLAM
50.521.802 37.804.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.521.802 37.804.411
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 51.559.977 51.465.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 51.559.977 51.465.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 23.150 47.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 23.150 47.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.738.575 2.936.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.321.702 54.449.970
TOPLAM VARLIKLAR
104.843.504 92.254.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.074.150 15.013.417
Ticari Borçlar
10,37 8.162.108 5.462.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 483.153 661.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.678.955 4.800.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.158.840 937.923
Diğer Borçlar
11,37 12.638.172 6.865.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 12.584.356 6.735.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 53.816 130.242
Ertelenmiş Gelirler
14 1.431.829 1.055.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.785.322 1.166.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 745.196 490.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.040.126 675.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 3.682.030 4.488.219
ARA TOPLAM
47.932.451 34.989.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.932.451 34.989.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.214.053 7.807.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.214.053 7.807.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.214.053 7.807.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.146.504 42.796.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 47.697.000 49.457.749
Ödenmiş Sermaye
6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.052 9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.395.542 29.395.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.395.542 29.395.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.531.555 -1.531.555
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.927.097 30.927.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.760.034 -4.925.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.538.685 -2.612.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.697.000 49.457.749
TOPLAM KAYNAKLAR
104.843.504 92.254.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715613


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.