KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2018 - 22:55
KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 50.639.545 33.945.693 27.647.458 17.580.230
Satışların Maliyeti
28 -43.181.463 -29.553.114 -24.140.779 -15.168.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.458.082 4.392.579 3.506.679 2.412.127
BRÜT KAR (ZARAR)
7.458.082 4.392.579 3.506.679 2.412.127
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -3.295.863 -4.311.223 -1.692.564 -1.831.706
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.986.203 -2.271.520 -676.497 -1.195.720
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -84.394 -45.527 -8.251 -24.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 734.874 757.276 52.993 -16.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -736.576 -617.347 -298.507 -196.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.089.920 -2.095.762 883.853 -852.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 129.514 123.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 19.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.089.920 -1.946.480 883.853 -729.447
Finansman Gelirleri
33 31.218 349.146 13.427 156.375
Finansman Giderleri
33 -2.559.259 -2.068.885 -1.483.129 -975.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-438.121 -3.666.219 -585.849 -1.548.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -185.584 17.937 74.500 -341.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -185.584 17.937 74.500 -341.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-623.705 -3.648.282 -511.349 -1.889.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
-623.705 -3.648.282 -511.349 -1.889.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27 -623.705 -3.648.282 -511.349 -1.889.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,10400000 -0,60800000 -0,08500000 -0,31500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 3.990.474 -8.916.188 54.883.017 54.883.017
Transferler
-8.916.188 8.916.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.648.282 -3.648.282 -3.648.282
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 -4.925.714 -3.648.282 51.234.735 51.234.735
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
117.181 117.181 117.181
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.495.075 49.574.930 49.574.930
Transferler
-2.495.075 2.495.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-623.705 -623.705 -623.705
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -7.420.789 -623.705 48.951.225 48.951.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.632.785 -2.640.855
Dönem Karı (Zararı)
-623.705 -3.648.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.442.839 6.085.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.139.092 2.022.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 96.145 74.206
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 2.838.113 2.759.130
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 2.298.733 1.681.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -114.828 -285.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -19.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 185.584 -17.937
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -123.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.286.321 -3.972.331
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.522.373 -1.620.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 374 1.444.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.346.115 -5.004.430
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.741.997 1.050.677
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
582.737 547.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,11,24,26 -1.435.171 -390.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.467.187 -1.535.513
Ödenen Faiz
-1.299.598 -71.958
Alınan Faiz
33,37 18.542 262.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -884.542 -1.295.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.307.734 8.765.548
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7,16,32 9.583.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 7.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.307.734 -832.638
Alınan Temettüler
32 6.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.969.884 -6.052.122
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 18.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -15.000.000 -621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11,37 7.011.548 -4.175.209
Ödenen Faiz
33,37 -1.041.664 -1.876.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.365 72.571
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-214.608 -32.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.243 40.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.941 56.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 58.698 96.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -623.705 -3.648.282 -511.349 -1.889.784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-623.705 -3.648.282 -511.349 -1.889.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-623.705 -3.648.282 -511.349 -1.889.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 58.698 243.941
Ticari Alacaklar
10,37 28.947.426 15.140.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 28.594.595 8.510.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 352.831 6.629.869
Diğer Alacaklar
11 141.053 141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 141.053 141.427
Stoklar
13 19.596.683 20.942.798
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.508.026 1.265.490
Diğer Dönen Varlıklar
26 38.481 70.626
ARA TOPLAM
50.290.367 37.804.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.290.367 37.804.411
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 51.650.528 51.465.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 51.650.528 51.465.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 31.401 47.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 31.401 47.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.718.048 2.936.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.399.977 54.449.970
TOPLAM VARLIKLAR
104.690.344 92.254.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 18.011.550 15.013.417
Ticari Borçlar
10,37 7.240.993 5.462.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 621.158 661.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.619.835 4.800.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.409.775 937.923
Diğer Borçlar
11,37 13.650.379 6.865.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 13.596.673 6.735.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 53.706 130.242
Ertelenmiş Gelirler
14 1.235.788 1.055.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
24,22 1.830.589 1.166.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 476.362 490.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.354.227 675.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 3.263.439 4.488.219
ARA TOPLAM
46.642.513 34.989.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.642.513 34.989.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.096.606 7.807.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.096.606 7.807.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.096.606 7.807.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.739.119 42.796.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.951.225 49.457.749
Ödenmiş Sermaye
6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.052 9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.395.542 29.395.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.395.542 29.395.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.531.555 -1.531.555
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.927.097 30.927.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.420.789 -4.925.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-623.705 -2.612.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.951.225 49.457.749
TOPLAM KAYNAKLAR
104.690.344 92.254.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697746


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.