KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 - 16:47
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141 433 76.195 76.487
Kar Dağıtımı
76.727 -84.979 -8.252
Dağıtılan Temettü
-8.252 -8.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-76.727 0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.024 885.742
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-609 5.166 96.748 101.305
Kar Dağıtımı
163.053 -180.949 -17.896
Dağıtılan Temettü
-17.896 -17.896
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
163.053 -163.053 0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.799 231 807.754 96.748 1.069.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.708.586 9.389.644 15.098.230 2.819.859 4.876.459 7.696.318
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 133.118 372.379 505.497 144.147 305.301 449.448
Teminat Mektupları
133.118 372.379 505.497 144.147 303.512 447.659
Diğer Teminat Mektupları
133.118 372.379 505.497 144.147 303.512 447.659
Banka Kredileri
0 0
Akreditifler
0 0 0 0 1.789 1.789
Belgeli Akreditifler
0 1.789 1.789
TAAHHÜTLER
(1) 583.326 176.100 759.426 171.915 104.944 276.859
Cayılamaz Taahhütler
583.326 176.100 759.426 171.915 104.944 276.859
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
533.549 176.100 709.649 75.728 104.944 180.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
48.304 0 48.304 94.976 0 94.976
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.473 0 1.473 1.211 0 1.211
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.992.142 8.841.165 13.833.307 2.503.797 4.466.214 6.970.011
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.992.142 8.841.165 13.833.307 2.503.797 4.466.214 6.970.011
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.808.225 2.058.278 3.866.503 1.153.751 1.409.072 2.562.823
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.447.013 490.889 1.937.902 857.166 422.805 1.279.971
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
361.212 1.567.389 1.928.601 296.585 986.267 1.282.852
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.183.917 6.782.887 9.966.804 1.350.046 3.057.142 4.407.188
Swap Para Alım İşlemleri
548.445 4.473.063 5.021.508 93.712 2.103.977 2.197.689
Swap Para Satım İşlemleri
2.635.472 2.309.824 4.945.296 1.256.334 953.165 2.209.499
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.076.828 13.076.828 146.458 13.223.286 16.707.657 6.002.695 22.710.352
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
8.183.342 0 8.183.342 11.492.281 5.872.920 17.365.201
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.825.126 0 4.825.126 5.124.171 0 5.124.171
Tahsile Alınan Çekler
68.360 0 68.360 91.205 0 91.205
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 146.458 146.458 0 129.775 129.775
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 75.016 75.016 0 66.471 66.471
Diğer Rehinli Kıymetler
75.016 75.016 66.471 66.471
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
18.785.414 9.611.118 28.396.532 19.527.516 10.945.625 30.473.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
118.733 64.072
Alınan Faizler
152.376 108.663
Ödenen Faizler
-37.717 -47.414
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.224 10.849
Elde Edilen Diğer Kazançlar
882 1.749
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 -30.994 -23.449
Diğer
66.345 39.378
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-436.119 753.458
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-371.195 -451.806
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-263.566 -85.972
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-686.399 228.990
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-125.896 10.785
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.585 211.515
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-17.575 1.019.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
708.630 -199.165
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
326.467 19.161
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-317.386 817.530
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
152.017 -68.571
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.532 -2.483
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-65.363
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
156.998
Diğer
-449 -725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-793
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-793 -1.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
85.187 30.493
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-80.975 778.058
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.251.783 1.136.052
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.170.808 1.914.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
96.748 76.195
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.557 292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-609 -141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-761 -176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
152 35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.166 433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.895 597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.729 -164
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.305 76.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
901.028 1.952.194 2.853.222 697.702 1.756.693 2.454.395
Nakit ve Nakit Benzerleri
387.653 1.784.949 2.172.602 400.942 1.589.601 1.990.543
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 142.589 1.734.599 1.877.188 210.866 1.543.743 1.754.609
Bankalar
(3) 95.428 52.223 147.651 80.229 46.720 126.949
Para Piyasalarından Alacaklar
150.052 0 150.052 110.041 0 110.041
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-416 -1.873 -2.289 -194 -862 -1.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 377.429 0 377.429 6.234
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
(9) -3.719 -3.797
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 40.387 42.803
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
31.548 16.786
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
67.003 1.530
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-58.164 24.487
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 6.034 3.544
FAALİYET BRÜT KÂRI
205.065 135.261
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.567 -273
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-27.966 -17.011
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -49.697 -22.913
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
125.835 95.064
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.835 95.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -29.087 -18.869
Cari Vergi Karşılığı
-2.939 -8.947
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-26.148 -9.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 96.748 76.195
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 96.748 76.195
Grubun Karı (Zararı)
96.748 76.195
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,07170000 0,05640000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030280


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8045 Değişim: 0,93%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8763
Açılış: 32,5026
35,2736 Değişim: 0,85%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.492,04 Değişim: 2,44%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.