KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 14:42
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 -4.179 28.433 24.240
Kar Dağıtımı
153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -820 2.412 567.974 0 28.433 764.865
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123 1.662 101.054 102.593
Kar Dağıtımı
76.727 -84.979 -8.252
Dağıtılan Temettü
-8.252 -8.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
76.727 -76.727
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.006 233 644.701 101.054 911.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.624.020 2.212.513 3.836.533 1.502.040 2.550.567 4.052.607
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 158.911 237.093 396.004 124.139 389.396 513.535
Teminat Mektupları
158.911 237.093 396.004 124.139 380.328 504.467
Diğer Teminat Mektupları
158.911 237.093 396.004 124.139 380.328 504.467
Akreditifler
0 0 0 0 9.068 9.068
Belgeli Akreditifler
0 9.068 9.068
TAAHHÜTLER
(1) 110.818 88.994 199.812 153.337 109.072 262.409
Cayılamaz Taahhütler
110.818 88.994 199.812 153.337 109.072 262.409
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
48.648 88.994 137.642 102.941 109.072 212.013
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
61.210 61.210 49.626 0 49.626
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
960 960 770 0 770
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.354.291 1.886.426 3.240.717 1.224.564 2.052.099 3.276.663
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.354.291 1.886.426 3.240.717 1.224.564 2.052.099 3.276.663
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
700.748 816.931 1.517.679 582.294 564.751 1.147.045
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
499.286 261.656 760.942 404.328 189.021 593.349
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
201.462 555.275 756.737 177.966 375.730 553.696
Para ve Faiz Swap İşlemleri
653.543 1.069.495 1.723.038 642.270 1.487.348 2.129.618
Swap Para Alım İşlemleri
192.230 668.952 861.182 1.034.538 1.034.538
Swap Para Satım İşlemleri
461.313 400.543 861.856 642.270 452.810 1.095.080
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.421.316 4.346.132 22.767.448 22.175.229 3.699.360 25.874.589
EMANET KIYMETLER
18.421.316 4.232.852 22.654.168 22.175.229 3.676.565 25.851.794
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
13.429.888 4.145.800 17.575.688 14.602.571 3.603.160 18.205.731
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.930.682 4.930.682 7.347.066 7.347.066
Tahsile Alınan Çekler
60.746 60.746 225.592 225.592
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
87.052 87.052 73.405 73.405
REHİNLİ KIYMETLER
113.280 113.280 22.795 22.795
Diğer Rehinli Kıymetler
113.280 113.280 22.795 22.795
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
20.045.336 6.558.645 26.603.981 23.677.269 6.249.927 29.927.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
159.067 -117.010
Alınan Faizler
259.880 68.352
Ödenen Faizler
-102.311 -15.990
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.142 21.550
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.598 4.057
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-54.497 -40.414
Ödenen Vergiler
-49.695 -32.118
Diğer
78.950 -122.447
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-138.936 772.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.104 -49.500
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
169.972 -6.706
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
783.688 -86.636
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
14.177 -39.132
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-299.009 -192.608
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
183.246 119.687
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.033.817 1.008.307
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
45.911 18.985
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.131 655.387
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.220 -32.712
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.191 -6.966
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.472 -24.211
Diğer
-1.557 -1.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-9.981 -4.841
Temettü Ödemeleri
-7.839
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.142 -4.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
44.334 21.144
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
37.264 638.978
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.136.052 1.006.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.173.316 1.645.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
101.054 28.433
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.539 -4.193 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-123 -14 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154 -18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.662 -4.179 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.142 -5.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-480 1.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.593 24.240 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
905.615 719.379 1.624.994 998.324 758.505 1.756.829
Nakit ve Nakit Benzerleri
809.895 692.498 1.502.393 906.155 728.859 1.635.014
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 85.752 688.433 774.185 95.253 724.203 819.456
Bankalar
(3) 4.242 4.449 8.691 101.152 5.059 106.211
Para Piyasalarından Alacaklar
720.350 720.350 710.306 710.306
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-449 -384 -833 -556 -403 -959
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 3.105 0 3.105 1 0 1
Devlet Borçlanma Senetleri
3.105 3.105 1 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 92.615 0 92.615 92.168 0 92.168
Devlet Borçlanma Senetleri
92.615 92.615 92.168 92.168
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 26.881 26.881 0 29.646 29.646
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
26.881 26.881 29.646 29.646
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 1.036.918 644.575 1.681.493 1.370.437 993.685 2.364.122
Krediler
1.037.098 644.641 1.681.739 1.370.644 995.682 2.366.326
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-180 -66 -246 -207 -1.997 -2.204
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
39.304 39.304 33.909 33.909
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.254 0 4.254 4.178 0 4.178
Şerefiye
0
Diğer
4.254 4.254 4.178 4.178
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 6.248 6.248 5.784 5.784
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 38.853 234.542 273.395 43.820 197.940 241.760
VARLIKLAR TOPLAMI
2.031.192 1.598.496 3.629.688 2.456.452 1.950.130 4.406.582
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 882.152 788.822 1.670.974 1.051.146 634.672 1.685.818
ALINAN KREDİLER
(3) 163.078 703.023 866.101 200.083 1.539.281 1.739.364
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 12.927 12.927 0 40.210 40.210
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.927 12.927 40.210 40.210
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 17.702 17.702 18.629 132 18.761
KARŞILIKLAR
(7) 14.185 39.213 53.398 15.983 35.399 51.382
Çalışan Hakları Karşılığı
6.624 14.379 21.003 14.770 6.962 21.732
Diğer Karşılıklar
7.561 24.834 32.395 1.213 28.437 29.650
CARİ VERGİ BORCU
(8) 31.219 31.219 19.919 19.919
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14.362 51.157 65.519 8.246 25.375 33.621
ÖZKAYNAKLAR
(9) 911.848 0 911.848 817.507 0 817.507
Ödenmiş Sermaye
135.000 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.006 -1.006 -883 -883
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
233 233 -1.429 -1.429
Kar Yedekleri
644.701 0 644.701 567.974 0 567.974
Yasal Yedekler
84.952 84.952 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
559.749 559.749 483.172 483.172
Kar veya Zarar
101.054 0 101.054 84.979 0 84.979
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
101.054 101.054 84.979 84.979
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.034.546 1.595.142 3.629.688 2.131.513 2.275.069 4.406.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 255.783 86.255 135.858 42.161
Kredilerden Alınan Faizler
119.793 22.634 54.243 12.472
Bankalardan Alınan Faizler
107.299 40.842 65.812 18.634
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
12.300 14.370 7.800 6.720
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.545 8.332 6.455 4.319
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.358 1.094 2.550 377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
8.187 7.238 3.905 3.942
Diğer Faiz Gelirleri
2.846 77 1.548 16
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -101.902 -16.570 -54.225 -9.946
Mevduata Verilen Faizler
-21.049 -9.988 -10.688 -4.303
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-79.645 -5.349 -42.894 -5.144
Kiralama Faiz Giderleri
-1.078 -372 -600 -154
Diğer Faiz Giderleri
-130 -861 -43 -345
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
153.881 69.685 81.633 32.215
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
31.693 26.196 15.027 12.226
Alınan Ücret ve Komisyonlar
38.701 32.747 18.238 15.091
Gayri Nakdi Kredilerden
1.668 1.175 812 627
Diğer
(9) 37.033 31.572 17.426 14.464
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.008 -6.551 -3.211 -2.865
Diğer
(9) -7.008 -6.551 -3.211 -2.865
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 47.730 9.313 4.927 1.994
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
14.671 8.374 -2.115 1.205
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-13.719 3.594 -15.249 451
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
46.778 -2.655 22.291 338
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 7.297 7.050 3.753 2.488
FAALİYET BRÜT KÂRI
240.601 112.244 105.340 48.923
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -12 -4.652 261 -4.198
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-43.030 -32.753 -26.019 -18.470
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -63.584 -38.531 -40.671 -21.196
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
133.975 36.308 38.911 5.059
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
133.975 36.308 38.911 5.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -32.921 -7.875 -14.052 -1.008
Cari Vergi Karşılığı
-33.367 -13.106 -24.420 -4.746
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
446 5.231 10.368 3.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 101.054 28.433 24.859 4.051
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 101.054 28.433 24.859 4.051
Grubun Karı (Zararı)
101.054 28.433 24.859 4.051
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,07490000 0,02110000 0,01840000 0,00300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957936


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.422 Değişim: 0,28% Hacim : 9.303 Mio.TL Son veri saati : 16:44
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,5979 Değişim: 0,85%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1165 Değişim: 0,57%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
483,78 Değişim: 0,68%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.