KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.05.2021 - 15:49
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 -5.283 24.382 19.079
Kar Dağıtımı
153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -826 1.308 567.974 0 24.382 759.704
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141 433 76.195 76.487
Kar Dağıtımı
76.727 -84.979 -8.252
Dağıtılan Temettü
-8.252 -8.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
76.727 -76.727
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.024 -996 644.701 76.195 885.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.364.939 2.888.988 5.253.927 1.502.040 2.550.567 4.052.607
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 137.801 243.552 381.353 124.139 389.396 513.535
Teminat Mektupları
137.801 240.605 378.406 124.139 380.328 504.467
Diğer Teminat Mektupları
137.801 240.605 378.406 124.139 380.328 504.467
Akreditifler
0 2.947 2.947 0 9.068 9.068
Belgeli Akreditifler
2.947 2.947 9.068 9.068
TAAHHÜTLER
(1) 703.674 133.735 837.409 153.337 109.072 262.409
Cayılamaz Taahhütler
703.674 133.735 837.409 153.337 109.072 262.409
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
625.891 133.735 759.626 102.941 109.072 212.013
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
76.925 76.925 49.626 0 49.626
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
858 858 770 0 770
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.523.464 2.511.701 4.035.165 1.224.564 2.052.099 3.276.663
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.523.464 2.511.701 4.035.165 1.224.564 2.052.099 3.276.663
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
638.288 950.326 1.588.614 582.294 564.751 1.147.045
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
438.601 368.472 807.073 404.328 189.021 593.349
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
199.687 581.854 781.541 177.966 375.730 553.696
Para ve Faiz Swap İşlemleri
885.176 1.561.375 2.446.551 642.270 1.487.348 2.129.618
Swap Para Alım İşlemleri
316.250 914.654 1.230.904 1.034.538 1.034.538
Swap Para Satım İşlemleri
568.926 646.721 1.215.647 642.270 452.810 1.095.080
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
29.397.768 3.992.900 33.390.668 22.175.229 3.676.565 25.851.794
EMANET KIYMETLER
29.397.768 3.992.900 33.390.668 22.175.229 3.676.565 25.851.794
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
22.488.308 3.909.640 26.397.948 14.602.571 3.603.160 18.205.731
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.805.223 6.805.223 7.347.066 7.347.066
Tahsile Alınan Çekler
104.237 104.237 225.592 225.592
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
83.260 83.260 73.405 73.405
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
31.762.707 6.881.888 38.644.595 23.677.269 6.227.132 29.904.401


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
64.072 -104.847
Alınan Faizler
108.663 26.587
Ödenen Faizler
-47.414 -6.331
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.849 11.032
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.749 2.598
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.704 -19.726
Ödenen Vergiler
-23.449 -15.241
Diğer
39.378 -103.766
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
753.458 105.415
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-451.806 -4.141
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-85.972 35.003
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
228.990 112.353
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.785 11.915
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
211.515 453.748
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.019.950 -105.575
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-199.165 -395.160
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
19.161 -2.728
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
817.530 568
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-68.571 159.036
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.483 -1.053
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-65.363
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
161.218
Diğer
-725 -1.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.394 -2.075
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.394 -2.075
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
30.493 14.432
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
778.058 171.961
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.136.052 1.006.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.914.110 1.178.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.195 24.382
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
292 -5.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141 -20
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-176 -25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
433 -5.283
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
597 -6.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164 1.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.487 19.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.107.505 1.061.845 3.169.350 998.324 758.505 1.756.829
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.499.844 998.976 2.498.820 906.155 728.859 1.635.014
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 159.972 876.114 1.036.086 95.253 724.203 819.456
Bankalar
(3) 740.703 123.426 864.129 101.152 5.059 106.211
Para Piyasalarından Alacaklar
600.292 600.292 710.306 710.306
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.123 -564 -1.687 -556 -403 -959
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 451.807 0 451.807 1 0 1
Devlet Borçlanma Senetleri
451.807 451.807 1 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 155.854 0 155.854 92.168 0 92.168
Devlet Borçlanma Senetleri
155.854 155.854 92.168 92.168
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 62.869 62.869 0 29.646 29.646
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
62.869 62.869 29.646 29.646
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 1.082.130 1.136.953 2.219.083 1.370.437 993.685 2.364.122
Krediler
1.082.323 1.137.762 2.220.085 1.370.644 995.682 2.366.326
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-193 -809 -1.002 -207 -1.997 -2.204
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
32.919 32.919 33.909 33.909
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.165 0 4.165 4.178 0 4.178
Şerefiye
0
Diğer
4.165 4.165 4.178 4.178
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 5.784 5.784
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 39.681 217.865 257.546 43.820 197.940 241.760
VARLIKLAR TOPLAMI
3.266.400 2.416.663 5.683.063 2.456.452 1.950.130 4.406.582
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 2.231.698 744.129 2.975.827 1.051.146 634.672 1.685.818
ALINAN KREDİLER
(3) 79.039 1.588.291 1.667.330 200.083 1.539.281 1.739.364
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 18.171 18.171 0 40.210 40.210
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.171 18.171 40.210 40.210
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 17.768 86 17.854 18.629 132 18.761
KARŞILIKLAR
(7) 10.274 46.242 56.516 15.983 35.399 51.382
Çalışan Hakları Karşılığı
6.401 11.113 17.514 14.770 6.962 21.732
Diğer Karşılıklar
3.873 35.129 39.002 1.213 28.437 29.650
CARİ VERGİ BORCU
(8) 18.514 18.514 19.919 19.919
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 4.154 4.154 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
20.581 18.374 38.955 8.246 25.375 33.621
ÖZKAYNAKLAR
(9) 885.742 0 885.742 817.507 0 817.507
Ödenmiş Sermaye
135.000 0 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.024 -1.024 -883 -883
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-996 -996 -1.429 -1.429
Kar Yedekleri
644.701 0 644.701 567.974 0 567.974
Yasal Yedekler
84.952 84.952 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
559.749 559.749 483.172 483.172
Kar veya Zarar
76.195 0 76.195 84.979 0 84.979
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
76.195 76.195 84.979 84.979
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.267.770 2.415.293 5.683.063 2.131.513 2.275.069 4.406.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 119.925 44.094
Kredilerden Alınan Faizler
65.550 10.162
Bankalardan Alınan Faizler
41.487 22.208
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.500 7.650
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.090 4.013
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.808 717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.282 3.296
Diğer Faiz Gelirleri
1.298 61
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -47.677 -6.624
Mevduata Verilen Faizler
-10.361 -5.685
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.751 -205
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-478 -218
Diğer Faiz Giderleri
-87 -516
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
72.248 37.470
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
16.666 13.970
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.463 17.656
Gayri Nakdi Kredilerden
856 548
Diğer
(9) 19.607 17.108
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.797 -3.686
Diğer
(9) -3.797 -3.686
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 42.803 7.319
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.786 7.169
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.530 3.143
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
24.487 -2.993
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.544 4.562
FAALİYET BRÜT KÂRI
135.261 63.321
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -273 -454
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-17.011 -14.283
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -22.913 -17.335
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
95.064 31.249
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.064 31.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -18.869 -6.867
Cari Vergi Karşılığı
-8.947 -8.360
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.922 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 76.195 24.382
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 76.195 24.382
Grubun Karı (Zararı)
76.195 24.382
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,05640000 0,01810000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936430


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: 0,00% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,6195 Değişim: 0,04%
Düşük 8,6072 17.06.2021 Yüksek 8,6354
Açılış: 8,6158
10,3630 Değişim: 0,20%
Düşük 10,3344 17.06.2021 Yüksek 10,3693
Açılış: 10,3419
504,61 Değişim: 0,51%
Düşük 501,39 17.06.2021 Yüksek 505,00
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.