KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.03.2021 - 14:56
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242 6.591 145.542 151.891
Kar Dağıtımı
122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77 -8.020 84.979 76.882
Kar Dağıtımı
(5-V-5) 153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5-V-5) 153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 0 84.979 817.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.502.040 2.550.567 4.052.607 1.325.568 626.322 1.951.890
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 124.139 389.396 513.535 78.892 175.226 254.118
Teminat Mektupları
124.139 380.328 504.467 78.892 173.736 252.628
Diğer Teminat Mektupları
124.139 380.328 504.467 78.892 173.736 252.628
Akreditifler
0 9.068 9.068 0 1.490 1.490
Belgeli Akreditifler
9.068 9.068 1.490 1.490
TAAHHÜTLER
(1) 153.337 109.072 262.409 914.630 0 914.630
Cayılamaz Taahhütler
153.337 109.072 262.409 914.630 0 914.630
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
102.941 109.072 212.013 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
49.626 49.626 914.199 914.199
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
770 770 431 431
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.224.564 2.052.099 3.276.663 332.046 451.096 783.142
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.224.564 2.052.099 3.276.663 332.046 451.096 783.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
582.294 564.751 1.147.045 110.086 184.038 294.124
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
404.328 189.021 593.349 69.912 77.181 147.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
177.966 375.730 553.696 40.174 106.857 147.031
Para ve Faiz Swap İşlemleri
642.270 1.487.348 2.129.618 221.960 267.058 489.018
Swap Para Alım İşlemleri
1.034.538 1.034.538 160.000 84.449 244.449
Swap Para Satım İşlemleri
642.270 452.810 1.095.080 61.960 182.609 244.569
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
22.175.229 3.676.565 25.851.794 50.620.785 59.402 50.680.187
EMANET KIYMETLER
22.175.229 3.676.565 25.851.794 50.620.785 59.402 50.680.187
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
14.602.571 3.603.160 18.205.731 42.182.523 42.182.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.347.066 7.347.066 8.344.043 8.344.043
Tahsile Alınan Çekler
225.592 225.592 94.219 94.219
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
73.405 73.405 59.402 59.402
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
23.677.269 6.227.132 29.904.401 51.946.353 685.724 52.632.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
219.524 35.005
Alınan Faizler
225.948 331.582
Ödenen Faizler
-75.783 -76.332
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.191 45.026
Elde Edilen Diğer Kazançlar
16.098 9.335
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-75.089 -63.417
Ödenen Vergiler
-55.585 -73.292
Diğer
(5.VI.1) 142.744 -137.897
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-302.335 429.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
880 361.192
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-155.901 -112.639
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.101.115 162.198
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-100.225 34.949
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-205.529 419.368
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
153.139 204.444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.092.725 -694.299
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.1) 13.691 54.584
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-82.811 464.802
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
150.176 -248.852
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(5.I.12) -10.941 -3.329
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -242.293
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
163.898 0
Diğer
(5.I.13) -2.781 -3.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-12.411 -8.874
Temettü Ödemeleri
(5.V.5) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.411 -8.874
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.1) 74.632 11.645
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
129.586 218.721
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.2) 1.006.466 787.745
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.3) 1.136.052 1.006.466


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
84.979 145.542
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.097 6.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77 -242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97 -302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.020 6.591
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.291 8.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.271 -1.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.882 151.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
998.324 758.505 1.756.829 1.029.770 563.977 1.593.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
906.155 728.859 1.635.014 786.596 561.245 1.347.841
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 95.253 724.203 819.456 24.725 546.131 570.856
Bankalar
(3) 101.152 5.059 106.211 712.701 15.114 727.815
Para Piyasalarından Alacaklar
710.306 710.306 50.015 50.015
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-556 -403 -959 -845 -845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1 0 1 881 0 881
Devlet Borçlanma Senetleri
1 0 1 881 881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 92.168 0 92.168 242.293 0 242.293
Devlet Borçlanma Senetleri
92.168 92.168 242.293 242.293
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 29.646 29.646 0 2.732 2.732
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
29.646 29.646 2.732 2.732
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.370.437 993.685 2.364.122 355.819 685.544 1.041.363
Krediler
(5) 1.370.644 995.682 2.366.326 356.041 685.544 1.041.585
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-207 -1.997 -2.204 -222 -222
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 33.909 33.909 24.510 24.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.178 0 4.178 4.707 0 4.707
Şerefiye
0
Diğer
4.178 0 4.178 4.707 4.707
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 5.784 5.784 3.098 3.098
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 43.820 197.940 241.760 6.486 67.853 74.339
VARLIKLAR TOPLAMI
2.456.452 1.950.130 4.406.582 1.424.390 1.317.374 2.741.764
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 1.051.146 634.672 1.685.818 774.451 758.418 1.532.869
ALINAN KREDİLER
(3) 200.083 1.539.281 1.739.364 379.084 379.084
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.