" />

KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.03.2020 - 17:08
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-309 122.490 122.181
Kar Dağıtımı
5.650 -56.043 -50.393
Dağıtılan Temettü
-50.393 -50.393
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.650 -5.650
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242 6.591 145.542 151.891
Kar Dağıtımı
5-V-5 122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5-V-5 122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.325.568 626.322 1.951.890 2.153.943 1.338.289 3.492.232
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 78.892 175.226 254.118 97.857 210.145 308.002
Teminat Mektupları
78.892 173.736 252.628 97.857 207.531 305.388
Diğer Teminat Mektupları
78.892 173.736 252.628 97.857 207.531 305.388
Akreditifler
0 1.490 1.490 0 2.614 2.614
Belgeli Akreditifler
1.490 1.490 2.614 2.614
TAAHHÜTLER
(1) 914.630 0 914.630 1.003.995 0 1.003.995
Cayılamaz Taahhütler
914.630 0 914.630 1.003.995 0 1.003.995
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
128.960 128.960
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
914.199 914.199 874.690 874.690
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
122 122
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
431 431 223 223
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
332.046 451.096 783.142 1.052.091 1.128.144 2.180.235
Alım Satım Amaçlı İşlemler
332.046 451.096 783.142 1.052.091 1.128.144 2.180.235
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
110.086 184.038 294.124 553.928 446.915 1.000.843
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
69.912 77.181 147.093 299.350 202.417 501.767
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
40.174 106.857 147.031 254.578 244.498 499.076
Para ve Faiz Swap İşlemleri
221.960 267.058 489.018 498.163 681.229 1.179.392
Swap Para Alım İşlemleri
160.000 84.449 244.449 0 583.461 583.461
Swap Para Satım İşlemleri
61.960 182.609 244.569 498.163 97.768 595.931
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
50.620.785 59.402 50.680.187 58.907.233 52.609 58.959.842
EMANET KIYMETLER
50.620.785 59.402 50.680.187 58.907.233 52.609 58.959.842
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
42.182.523 42.182.523 50.254.459 50.254.459
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.344.043 8.344.043 8.564.072 8.564.072
Tahsile Alınan Çekler
94.219 94.219 88.702 88.702
Diğer Emanet Kıymetler
59.402 59.402 52.609 52.609
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
51.946.353 685.724 52.632.077 61.061.176 1.390.898 62.452.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
58.794 191.051
Alınan Faizler
331.582 415.367
Ödenen Faizler
-76.332 -27.093
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
68.815 67.853
Elde Edilen Diğer Kazançlar
16.793 18.571
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-63.417 -54.615
Ödenen Vergiler
-73.292 -56.675
Diğer
(5.VI.1) -145.355 -172.357
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
406.008 234.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
361.192 44.124
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-112.639 195.413
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
162.198 740.259
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.160 -65.050
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
419.368 -166.291
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
204.444 298.101
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-694.299 -854.016
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.1) 54.584 41.548
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
464.802 425.139
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-248.852 -7.033
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(5.I.12) -3.329 -3.804
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-242.293
Diğer
(5.I.13) -3.230 -3.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.874 -50.393
Temettü Ödemeleri
(5.V.5) -50.393
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.874
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.1) 11.645 1.791
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
218.721 369.504
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.2) 787.745 418.241
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.3) 1.006.466 787.745


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
145.542 122.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.349 -309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242 -309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302 -386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60 77
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.591 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.891 122.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.029.770 563.977 1.593.747 1.117.440 299.959 1.417.399
Nakit ve Nakit Benzerleri
786.596 561.245 1.347.841 755.367 261.232 1.016.599
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 24.725 546.131 570.856 76.500 255.942 332.442
Bankalar
(3) 712.701 15.114 727.815 679.368 5.290 684.658
Para Piyasalarından Alacaklar
50.015 50.015 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-845 -845 -501 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 881 0 881 362.073 0 362.073
Devlet Borçlanma Senetleri
881 881 362.073 362.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 242.293 0 242.293 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
242.293 242.293 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 2.732 2.732 0 38.727 38.727
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.732 2.732 38.727 38.727
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
355.819 685.544 1.041.363 545.675 593.213 1.138.888
Krediler
(5) 356.041 685.544 1.041.585 546.714 593.213 1.139.927
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-222 -222 -1.039 -1.039
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 24.510 24.510 4.805 4.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.707 0 4.707 3.976 0 3.976
Şerefiye
0
Diğer
4.707 4.707 3.976 3.976
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 3.098 3.098 3.960 3.960
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 6.486 67.853 74.339 9.651 83.653 93.304
VARLIKLAR TOPLAMI
1.424.390 1.317.374 2.741.764 1.685.507 976.825 2.662.332
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 774.451 758.418 1.532.869 624.966 340.190 965.156
ALINAN KREDİLER
(3) 0 379.084 379.084 0 1.004.274 1.004.274
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 3.024 3.024 0 45.176 45.176
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.024 3.024 45.176 45.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.565 16.764 21.329 0
KARŞILIKLAR
(7) 12.967 24.643 37.610 11.005 26.154 37.159
Çalışan Hakları Karşılığı
10.218 5.907 16.125 10.017 7.510 17.527
Diğer Karşılıklar
2.749 18.736 21.485 988 18.644 19.632
CARİ VERGİ BORCU
(8) 12.072 0 12.072 12.868 0 12.868
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.337 11.814 15.151 3.713 5.252 8.965
ÖZKAYNAKLAR
(11) 740.625 0 740.625 588.734 0 588.734
Ödenmiş Sermaye
(11) 135.000 0 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-806 -806 -564 -564
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.591 6.591 0
Kar Yedekleri
414.213 0 414.213 291.723 0 291.723
Yasal Yedekler
84.802 84.802 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
329.411 329.411 206.921 206.921
Kar veya Zarar
153.761 0 153.761 130.709 0 130.709
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.219 8.219 8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
145.542 145.542 122.490 122.490
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.548.017 1.193.747 2.741.764 1.241.286 1.421.046 2.662.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 351.429 431.808
Kredilerden Alınan Faizler
154.810 281.730
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
379 7.210
Bankalardan Alınan Faizler
127.051 79.868
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
44.994 1.164
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
23.974 60.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.871 60.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.103 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
221 1.263
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -76.487 -28.584
Mevduata Verilen Faizler
-71.725 -19.921
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.314 -3.223
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-82 -4.831
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.692 0
Diğer Faiz Giderleri
-674 -609
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
274.942 403.224
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
52.588 47.479
Alınan Ücret ve Komisyonlar
68.815 67.853
Gayri Nakdi Kredilerden
2.429 2.806
Diğer
(12) 66.386 65.047
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.227 -20.374
Diğer
(12) -16.227 -20.374
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -24.161 -183.492
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-481 1.163
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-44.763 345.744
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
21.083 -530.399
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 16.793 18.571
FAALİYET BRÜT KÂRI
320.162 285.782
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.630 -862
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-60.769 -54.615
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -71.356 -73.743
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
186.407 156.562
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 186.407 156.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -40.865 -34.072
Cari Vergi Karşılığı
-40.224 -35.684
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-641 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 1.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 145.542 122.490
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 145.542 122.490
Grubun Karı (Zararı)
145.542 122.490
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisee Başına Kar 0,10780000 0,09070000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826263


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.084 Değişim: -0,80% Hacim : 56.211 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9366 Değişim: 0,12%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8162 Değişim: -0,16%
Düşük 35,7839 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.552,71 Değişim: 0,70%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.552,93
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.