" />

KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 20:13
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.323.106 -5.323.106 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
270.059.154 -116.797 96.145.158 366.087.515 366.087.515
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 270.059.154 2.865.664 -337.804.048 96.145.158 91.097.671 91.097.671
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138
Transferler
0 91.870.821 -91.870.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.636.983 371 284.057 6.206.069 -2.146.486 -2.146.486
Sermaye Arttırımı
532.817.530 3.572.322 536.389.852 536.389.852
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 -2.322.640 10.122.312 292.697.138 2.699.466 270.322 -242.154.446 6.206.069 653.617.504 653.617.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.998.425 -17.510.263
Dönem Karı (Zararı)
6.206.069 96.145.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.206.069 96.145.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.562.585 35.898.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 9.108.025 3.696.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.173.306 2.371.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.173.306 2.371.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.718.746 29.831.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.767.079 -149.553.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.560.653 -47.178.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.560.653 -47.178.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.797.978 -16.449.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.797.978 -16.449.693
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -39.357.495 -17.319.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.831.745 -24.678.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.831.745 -24.678.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.533.535 281.557
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.352.176 -43.886.875
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.352.176 -43.886.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.895.081 -322.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.739.175 -1.166.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
155.906 844.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-146.998.425 -17.510.263
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.842.900 -117.378.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.843.271 -117.261.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -99.843.271 -117.261.628
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
371 -116.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.366.449 141.363.558
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.389.852 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.389.852 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-288.023.403 141.363.558
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -288.023.403 141.363.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.525.124 6.474.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.525.124 6.474.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.629.614 13.789.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.154.738 20.263.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.154.738 5.629.614
Ticari Alacaklar
231.779.099 118.218.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 60.912.206 82.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 170.866.893 118.136.228
Diğer Alacaklar
14.231.077 3.640.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.231.077 3.640.358
Stoklar
8 82.758.955 43.401.460
Peşin Ödenmiş Giderler
9 47.765.838 26.486.473
Diğer Dönen Varlıklar
2.477.598 6.216.757
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.477.598 6.216.757
ARA TOPLAM
386.167.305 203.593.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
386.167.305 203.593.108
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 543.466.720 462.700.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.859.953 5.527.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.859.953 5.527.698
Peşin Ödenmiş Giderler
148.679 220.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 148.679 220.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 3.887.165 983.332
Diğer Duran Varlıklar
21 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
554.362.538 469.432.564
TOPLAM VARLIKLAR
940.529.843 673.025.672
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 30.540.189 153.862.467
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 30.540.189 153.862.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.459.776 61.563.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.459.776 61.563.514
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 1.000.620 1.131.078
Ticari Borçlar
102.797.003 106.628.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 102.797.003 106.628.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.851.334 4.317.799
Diğer Borçlar
7 867.397 698.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 867.397 698.130
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 22.087.303 3.590.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 22.087.303 3.590.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 805.702 933.853
ARA TOPLAM
200.409.324 332.725.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.409.324 332.725.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 36.750.845 176.217.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 36.750.845 176.217.774
Diğer Borçlar
7 115.144 429.318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 115.144 429.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.121.874 10.948.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 15.121.874 10.948.568
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 34.515.152 33.330.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.503.015 220.925.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
286.912.339 553.651.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
653.617.504 119.374.138
Ödenmiş Sermaye
16 586.099.283 53.281.753
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.322.640 -2.322.640
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.122.312 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 295.396.604 304.033.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 295.396.604 304.033.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 292.697.138 301.334.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.699.466 2.699.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
270.322 -13.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
270.322 -13.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-242.154.446 -334.025.267
Net Dönem Karı veya Zararı
6.206.069 91.870.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
653.617.504 119.374.138
TOPLAM KAYNAKLAR
940.529.843 673.025.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 828.521.045 665.482.926 259.052.558 203.185.420
Satışların Maliyeti
18 -590.361.696 -467.584.591 -193.954.414 -141.144.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
238.159.349 197.898.335 65.098.144 62.040.962
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
238.159.349 197.898.335 65.098.144 62.040.962
Genel Yönetim Giderleri
19 -33.161.343 -26.427.817 -10.519.602 -11.357.224
Pazarlama Giderleri
19 -125.570.959 -88.008.674 -36.585.241 -25.846.693
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.214.141 -1.125.868 -459.325 -470.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 60.618.618 85.562.052 24.931.600 6.976.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -50.822.278 -33.404.960 -21.441.145 -11.766.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.009.246 134.493.068 21.024.431 19.577.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.009.246 134.493.068 21.024.431 19.577.082
Finansman Gelirleri
22 18.858.964 60.938.381 18.858.964 0
Finansman Giderleri
22 -101.462.990 -98.352.918 -8.715.554 -43.943.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.405.220 97.078.531 31.167.841 -24.366.554
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 800.849 -933.373 -462.587 4.671.532
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.471.459 4.391.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 800.849 538.086 -462.587 280.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.206.069 96.145.158 30.705.254 -19.695.022
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.206.069 96.145.158 30.705.254 -19.695.022
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.206.069 96.145.158 30.705.254 -19.695.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
292.697.509 269.942.357 -2 94.500.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
292.697.138 270.059.154 0 94.500.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 371 -116.797 -2 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
270.322 0 -161.202 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
270.322 0 -161.202 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
270.322 0 -161.202 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 292.967.831 269.942.357 -161.204 94.500.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
299.173.900 366.087.515 30.544.050 74.804.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
299.173.900 366.087.515 30.544.050 74.804.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974983


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.225 Değişim: 0,62% Hacim : 28.525 Mio.TL Son veri saati : 10:51
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.231
Açılış: 11.183
33,0315 Değişim: -0,03%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
36,0083 Değişim: 0,19%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.551,41 Değişim: 0,02%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.