" />

KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 22:15
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.323.106 -5.323.106 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.559.154 -116.797 115.840.180 291.282.537 291.282.537
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 175.559.154 2.865.664 -337.804.048 115.840.180 16.292.694 16.292.694
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138
Transferler
0 91.870.821 -91.870.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.636.983 393 445.429 -24.199.185 -32.690.516 -32.690.516
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 292.697.138 2.699.488 431.524 -242.154.446 -24.499.185 86.683.622 86.683.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.619.140 43.582.943
Dönem Karı (Zararı)
-24.499.185 115.840.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.499.185 115.840.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
101.703.688 40.500.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.649.547 2.151.661
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.124.882 2.217.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.124.882 2.217.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.109.079 3.301.969
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 22.109.079 3.301.969
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
71.083.616 27.070.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.263.436 5.758.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.282.730 -112.530.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.512.763 -24.362.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.512.763 -24.362.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.139.837 -3.095.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.139.837 -3.095.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -36.423.032 2.729.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -5.068.692 -27.970.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.628.000 -14.341.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.628.000 -14.341.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.394.000 346.107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.107.292 -309.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.107.292 -309.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.946.886 -45.525.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.078.227 43.810.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -540.913 -227.419
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.965.414 -82.225.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.119.182 243.082
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 8.119.182 243.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.084.596 -82.468.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -20.084.596 -82.468.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.709.231 37.081.997
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
652.643.457 377.724.317
Kredilerden Nakit Girişleri
652.643.457 377.724.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-602.934.226 -340.642.320
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -602.934.226 -340.642.320
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.124.677 -1.560.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.124.677 -1.560.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.629.614 13.789.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.754.291 12.228.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.754.291 5.629.614
Ticari Alacaklar
189.731.209 118.218.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.269.020 82.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 131.462.189 118.136.228
Diğer Alacaklar
11.104.803 3.640.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.104.803 3.640.358
Stoklar
8 79.824.492 43.401.460
Peşin Ödenmiş Giderler
9 31.720.820 26.486.473
Diğer Dönen Varlıklar
1.892.165 6.216.757
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.892.165 6.216.757
ARA TOPLAM
328.027.780 203.593.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
328.027.780 203.593.108
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 461.087.874 462.700.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.442.792 5.527.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.442.792 5.527.698
Peşin Ödenmiş Giderler
55.130 220.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 55.130 220.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.375.181 983.332
Diğer Duran Varlıklar
21 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
471.960.998 469.432.564
TOPLAM VARLIKLAR
799.988.778 673.025.672
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 221.047.246 153.862.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 221.047.246 153.862.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 78.316.799 61.563.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 78.316.799 61.563.514
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 40.594.795 1.131.078
Ticari Borçlar
116.256.748 106.628.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 116.256.748 106.628.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.711.799 4.317.799
Diğer Borçlar
7 598.760 698.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 598.760 698.130
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.537.106 3.590.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.537.106 3.590.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 707.996 933.853
ARA TOPLAM
468.771.249 332.725.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
468.771.249 332.725.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 195.272.660 176.217.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 195.272.660 176.217.774
Diğer Borçlar
7 230.288 429.318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 230.288 429.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.532.144 10.948.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.532.144 10.948.568
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 34.498.815 33.330.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.533.907 220.925.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
713.305.156 553.651.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.683.622 119.374.138
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.322.640 -2.322.640
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 295.396.626 304.033.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 295.396.626 304.033.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 292.697.138 301.334.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.699.488 2.699.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
431.524 -13.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
431.524 -13.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-242.154.446 -334.025.267
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.499.185 91.870.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.683.622 119.374.138
TOPLAM KAYNAKLAR
799.988.778 673.025.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 569.468.487 462.297.506 287.978.944 251.249.101
Satışların Maliyeti
18 -396.407.282 -326.440.132 -206.003.419 -178.113.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
173.061.205 135.857.374 81.975.525 73.136.085
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
173.061.205 135.857.374 81.975.525 73.136.085
Genel Yönetim Giderleri
19 -22.641.741 -15.070.593 -11.287.203 -6.852.667
Pazarlama Giderleri
19 -88.985.718 -62.161.981 -41.041.273 -31.795.789
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -754.816 -655.663 -442.014 -395.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 35.687.018 78.585.594 17.819.890 64.852.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -29.381.133 -21.638.745 -15.681.717 -15.957.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.984.815 114.915.986 31.343.208 82.987.662
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.984.815 114.915.986 31.343.208 82.987.662
Finansman Gelirleri
22 0 60.938.381 3.724.646
Finansman Giderleri
22 -92.747.436 -54.409.283 -42.556.448 -28.947.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.762.621 121.445.084 -11.213.240 57.764.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 1.263.436 -5.604.904 490.052 -5.896.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.862.583 -5.862.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.263.436 257.679 490.052 -33.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.499.185 115.840.180 -10.723.188 51.868.049
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.499.185 115.840.180 -10.723.188 51.868.049
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-24.499.185 115.840.180 -10.723.188 51.868.049
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
292.697.511 175.442.357 3.372.010 175.442.357
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
292.697.138 175.559.154 3.372.010 175.559.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 373 -116.797 -116.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
431.524 0 213.492 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
431.524 0 213.492 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
431.524 213.492
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 293.129.035 175.442.357 3.585.502 175.442.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.629.850 291.282.537 -7.137.686 227.310.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
268.629.850 291.282.537 -7.137.686 227.310.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959545


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9848 Değişim: -0,16%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0641 Değişim: 0,21%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.580,85 Değişim: 0,76%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.586,76
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.