KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 21:12
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.805.060 20.805.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.409.335 -27.409.335 -27.409.335
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -272.927.764 -27.409.335 -237.764.464 -237.764.464
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.428.921 -6.428.921 -6.428.921
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 -6.428.921 -287.017.195 -287.017.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.539.547 11.610.149
Dönem Karı (Zararı)
-6.428.921 -27.409.335
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.428.921 -27.409.335
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.812.961 29.927.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.328.752 1.216.872
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.316.344 1.226.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.316.344 1.226.129
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.621.038 1.542.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.621.038 1.542.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.764.737 26.090.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -217.910 -149.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.725.135 9.547.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.206.769 579.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.206.769 579.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
499.383 -431.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
499.383 -431.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.009.310 -111.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 5.813.389 -1.985.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.015.599 23.530.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.015.599 23.530.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 940.509 5.794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.133.708 -16.764.764
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.133.708 -16.764.764
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.479.994 4.724.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.109.175 12.064.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-569.628 -454.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.400.340 -641.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.400.340 -641.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.400.340 -641.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.869.263 -11.005.506
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.183.990
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 18.183.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.053.253 -11.005.506
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -32.053.253 -11.005.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.269.944 -37.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.269.944 -37.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 303.439 667.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.573.383 630.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.573.383 303.439
Ticari Alacaklar
34.808.666 32.192.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.323.723 13.080.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.484.943 19.112.447
Diğer Alacaklar
3.716.881 2.673.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.716.881 2.673.102
Stoklar
8 16.685.577 21.694.887
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.242.917 13.934.372
Diğer Dönen Varlıklar
15 389.992 1.933.156
ARA TOPLAM
69.417.416 72.731.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.417.416 72.731.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 21.067.274 17.060.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.862.493 1.797.338
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.874.945 2.996.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.775.051 1.559.169
Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.579.800 23.414.262
TOPLAM VARLIKLAR
95.997.216 96.146.013
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 32.155.092 15.175.927
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 52.253.404 53.079.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 6.001.633 11.740.755
Ticari Borçlar
110.392.619 110.303.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 110.392.619 110.303.378
Diğer Borçlar
16.518.942 14.210.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 16.518.942 14.210.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 48.708.826 52.188.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.957.687 3.017.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.957.687 3.017.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 420.291 387.060
ARA TOPLAM
270.408.494 260.103.028
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.408.494 260.103.028
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 103.444.712 109.006.469
Diğer Borçlar
994.309 1.202.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 994.309 1.202.582
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.098.681 6.351.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.098.681 6.351.965
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 68.215 70.243
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.605.917 116.631.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.014.411 376.734.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-287.017.195 -280.588.274
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.707.137 2.707.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.707.137 2.707.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.707.137 2.707.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-343.127.154 -272.927.764
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.428.921 -70.199.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-287.017.195 -280.588.274
TOPLAM KAYNAKLAR
95.997.216 96.146.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 235.786.155 159.387.019 125.538.492 85.829.960
Satışların Maliyeti
18 -166.393.709 -109.858.553 -87.455.069 -57.760.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.392.446 49.528.466 38.083.423 28.069.811
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
69.392.446 49.528.466 38.083.423 28.069.811
Genel Yönetim Giderleri
19 -12.858.578 -10.499.200 -5.914.261 -5.307.892
Pazarlama Giderleri
19 -28.914.433 -15.941.078 -16.904.977 -8.587.905
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -680.492 -549.530 -351.116 -280.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 17.932.741 8.272.130 7.219.015 5.065.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -18.537.923 -13.821.448 -7.841.670 -9.502.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.333.761 16.989.340 14.290.414 9.456.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.333.761 16.989.340 14.290.414 9.456.314
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -32.980.592 -44.548.580 -13.115.324 -27.687.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.646.831 -27.559.240 1.175.090 -18.231.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
217.910 149.905 175.190 -118.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 217.910 149.905 175.190 -118.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.428.921 -27.409.335 1.350.280 -18.349.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.428.921 -27.409.335 1.350.280 -18.349.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.428.921 -27.409.335 1.350.280 -18.349.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.428.921 -27.409.335 1.350.280 -18.349.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.428.921 -27.409.335 1.350.280 -18.349.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783106


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: 0,00% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5908 Değişim: 0,36%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0585
Açılış: 32,4917
34,7082 Değişim: -0,07%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,1351
Açılış: 34,7321
2.522,99 Değişim: 1,55%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.