KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 19:01
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.434.276 -204.695.242 -24.660.129 -167.089.352 -167.089.352
Transferler
-24.660.129 24.660.129 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.139 -22.767.333 -22.767.333 -22.703.194
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -229.355.371 -22.767.333 -189.792.546 -189.792.546
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -229.355.371 -22.767.333 -189.792.546 -189.792.546
Transferler
-22.767.333 22.767.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
242.477 -20.805.060 -20.805.060 -20.562.583
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.946.087 35.077.628
Dönem Karı (Zararı)
-20.805.060 -22.767.333
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.805.060 -22.767.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.189.878 33.318.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.433.534 2.008.090
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
364.234 515.514
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 364.234 515.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.469.029 2.844.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.469.029 2.844.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.654 18.635.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-47.654 18.635.504
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.150.113 10.864.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -179.378 -1.549.855
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.931.183 25.062.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.227.696 3.188.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.227.696 3.188.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.897.998 -168.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.897.998 -168.155
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 4.493.826 -3.721.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 908.153 7.266.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.102.209 -1.220.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.102.209 -1.220.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.839 705.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.971.219 -1.514.757
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.971.219 -1.514.757
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-20.083.731 20.528.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.546.365 35.613.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.589.526 -693.014
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 189.804 156.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-596.680 -8.116.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.948 633.125
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 217.948 633.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-814.628 -8.749.385
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -814.628 -8.749.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.827.948 -29.022.277
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25.827.948 -29.022.277
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
25.827.948 -29.022.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
285.181 -2.060.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
285.181 -2.060.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
382.392 2.443.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
667.573 382.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 667.573 382.392
Ticari Alacaklar
20.808.834 6.196.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.766.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.042.068 6.196.062
Diğer Alacaklar
1.461.484 1.648.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.461.484 1.648.700
Stoklar
8 10.236.778 14.730.604
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.148.523 4.922.146
Diğer Dönen Varlıklar
704.298 2.407.237
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 704.298 2.407.237
ARA TOPLAM
39.027.490 30.287.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.027.490 30.287.141
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 16.435.354 18.002.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.999.177 2.268.787
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.999.177 2.268.787
Peşin Ödenmiş Giderler
2.805.642 3.940.172
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.805.642 3.940.172
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.577.297 1.397.919
Diğer Duran Varlıklar
37 7.881
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 7.881
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.817.507 25.617.356
TOPLAM VARLIKLAR
61.844.997 55.904.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 123.359 312.682
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 123.359 312.682
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 27.855.915 112.027.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 27.855.915 112.027.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 37.440.599 7.998.984
Ticari Borçlar
73.237.199 72.243.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.089.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 73.237.199 71.153.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.071.442 3.064.603
Diğer Borçlar
7 11.432.716 2.458.919
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.432.716 2.458.919
Ertelenmiş Gelirler
9 2.078.462 22.162.193
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 2.078.462 22.162.193
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 396.096 388.025
ARA TOPLAM
155.635.788 220.656.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.635.788 220.656.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 108.959.765 16.062.211
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 108.959.765 16.062.211
Diğer Borçlar
7 2.198.202 3.208.851
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.198.202 3.208.851
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.329.717 5.753.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.329.717 5.753.310
Genel Karşılıklar
0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 76.654 16.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.564.338 25.040.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.200.126 245.697.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-210.355.129 -189.792.546
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 2.740.892 2.498.415
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.740.892 2.498.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.740.892 2.498.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-252.122.704 -229.355.371
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.805.060 -22.767.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-210.355.129 -189.792.546
TOPLAM KAYNAKLAR
61.844.997 55.904.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 250.488.829 244.883.601
Satışların Maliyeti
18 -187.427.820 -153.647.633
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.061.009 91.235.968
BRÜT KAR (ZARAR)
63.061.009 91.235.968
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.008.571 -23.314.123
Pazarlama Giderleri
19 -36.501.034 -42.744.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.127.640 -1.556.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 33.312.463 22.268.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -16.977.580 -25.157.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.758.647 20.731.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.758.647 20.731.652
Finansman Gelirleri
22 4.072.715 3.062.573
Finansman Giderleri
22 -47.815.800 -48.111.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.984.438 -24.317.187
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 179.378 1.549.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 179.378 1.549.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.805.060 -22.767.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.805.060 -22.767.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.805.060 -22.767.333
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
242.477 64.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 242.477 64.139
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 242.477 64.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.562.583 -22.703.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.562.583 -22.703.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667874


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
31,0671 Değişim: 0,26%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6701 Değişim: 0,09%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7267
Açılış: 33,6386
2.023,28 Değişim: 0,31%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.024,67
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.