KAP ***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:27
KAP ***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.1 10.000.000 -7.541 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
187.355.670 -187.355.670 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.408 54.253.735 54.197.327 31.853 54.229.180
Dönem Karı (Zararı)
54.253.735 54.253.735 31.908 54.285.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.408 -56.408 -55 -56.463
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -63.949 5.238.770 220.344.983 54.253.735 289.773.539 183.335 289.956.874
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.344.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
312.290.815 -312.290.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.518 1.984.596 2.010.114 20.318 2.030.432
Dönem Karı (Zararı)
1.984.596 1.984.596 20.294 2.004.890
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.518 25.518 24 25.542
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 43.495 5.238.770 532.635.798 1.984.596 739.902.659 501.229 740.403.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.417.542 -93.380.762
Dönem Karı (Zararı)
2.004.890 54.285.643
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.004.890 54.285.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.926.364 13.722.398
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 374.407 144.915
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.568.561 1.067.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-22 670.887 -105.568
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.239.448 1.173.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-620.801 -263.732
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24.2 2.216.811 19.771
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1 -2.837.612 -283.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.111.409 12.773.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.496.068 -161.388.803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.344 3.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -54.344 3.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.761.449 -60.661.166
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -130.659.361 -42.114.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-12-13-19 1.897.912 -18.546.803
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
10 -134.967.923 -120.399.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -43.110.396 3.933.666
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.125.759 -47.435.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.125.759 -47.435.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
967.897 2.048.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
261.304.388 61.122.435
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.420.939 64.414.307
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-13 264.725.327 -3.291.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.417.542 -93.380.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.917.380 -1.510.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.858 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.604.965 -1.473.942
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.536.665 -1.452.701
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -68.300 -21.241
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-316.273 -36.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.729.337 57.183.241
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.729.337 57.183.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-605.585 -37.707.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-605.585 -37.707.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 138.971.946 84.108.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 138.366.361 46.400.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 138.366.361 138.971.946
Ticari Alacaklar
7 2.470.537 2.396.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.470.537 2.396.971
Diğer Alacaklar
9 397.839.673 113.400.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.491.348 69.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 385.348.325 113.331.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 313.805.186 313.805.186
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
313.805.186 313.805.186
Stoklar
11 128.363.772 85.253.376
Peşin Ödenmiş Giderler
12 279.503.632 154.147.418
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 213.686.857 95.449.506
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 65.816.775 58.697.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 331.863 1.503.308
Diğer Dönen Varlıklar
19 5.830.402 8.322.993
ARA TOPLAM
1.266.511.426 817.802.186
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.266.511.426 817.802.186
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 3.636.006 3.655.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.636.006 3.655.228
Diğer Alacaklar
29.640.785 338.705.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 29.640.785 338.705.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.488.158.514 1.353.190.591
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 1.488.158.514 1.353.190.591
Maddi Duran Varlıklar
14 6.860.309 5.665.061
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 901 934
Taşıtlar
14 2.856.938 2.651.605
Mobilya ve Demirbaşlar
14 4.002.470 3.012.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.295.394 2.263.942
Şerefiye
15.1 1.807.224 1.807.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.2 488.170 456.718
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.287.650 1.287.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.287.650 1.287.650
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 47.839.551 37.039.158
Diğer Duran Varlıklar
19 105.693.608 73.998.665
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 105.693.608 73.998.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.685.411.817 1.815.805.437
TOPLAM VARLIKLAR
2.951.923.243 2.633.607.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.858.933 2.725.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.858.933 2.725.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.858.933 2.725.766
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 170.769.882 165.647.871
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 170.769.882 165.647.871
Banka Kredileri
8 170.769.882 165.647.871
Ticari Borçlar
69.630.368 29.125.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 69.630.368 29.125.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 3.453.330 2.485.433
Diğer Borçlar
91.178.194 99.279.769
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.892.472 6.313.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 88.285.722 92.966.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 204.473.320 201.829.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 204.473.320 201.829.434
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 316.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.240.751 14.480.199
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.240.751 14.480.199
ARA TOPLAM
552.604.778 515.890.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
552.604.778 515.890.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
326.367.619 323.893.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 326.367.619 323.893.460
Banka Kredileri
8 323.894.236 320.660.865
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.473.383 3.232.595
Diğer Borçlar
9 13.800.770 11.914.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.000.000 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.800.770 6.914.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.122.645.026 857.769.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.122.645.026 857.769.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.250.683 605.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.250.683 605.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
194.850.479 185.161.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.658.914.577 1.379.344.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.211.519.355 1.895.234.167
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
739.902.659 737.892.545
Ödenmiş Sermaye
20.1 200.000.000 200.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.495 17.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.495 17.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.2.1 43.495 17.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.238.770 5.238.770
Yasal Yedekler
20.3 5.238.770 5.238.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
532.635.798 220.344.983
Net Dönem Karı veya Zararı
1.984.596 312.290.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.5 501.229 480.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
740.403.888 738.373.456
TOPLAM KAYNAKLAR
2.951.923.243 2.633.607.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.1 134.766.646 118.134.341
Satışların Maliyeti
21.2 -97.484.920 -46.610.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.281.726 71.523.766
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
37.281.726 71.523.766
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -8.001.006 -3.272.039
Pazarlama Giderleri
22.2 -26.679.947 -3.524.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 4.303.836 1.220.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -2.877.862 -236.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.026.747 65.710.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.1 9.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.036.088 65.710.525
Finansman Gelirleri
26.1 4.024.755 3.496.724
Finansman Giderleri
26.2 -7.173.748 -1.774.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
887.095 67.432.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.117.795 -13.146.946
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -359.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.117.795 -12.787.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.004.890 54.285.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.004.890 54.285.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.05 20.294 31.908
Ana Ortaklık Payları
1.984.596 54.253.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.542 -56.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 31.928 -70.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 -6.386 14.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.386 14.116
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.542 -56.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.030.432 54.229.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.318 31.853
Ana Ortaklık Payları
2.010.114 54.197.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028820


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4958 Değişim: 0,69%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8872 Değişim: -0,05%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.406,58 Değişim: 0,65%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.