KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 19:06
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.343.612 5.603.438
Dönem Karı (Zararı)
-5.173.112 -700.913
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.173.112 -700.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.974.961 6.277.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.930.075 3.084.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
323.620 34.194
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 310.090 34.194
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 13.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
303.751 578.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
303.751 578.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.689.219 2.665.416
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -180.875 -192.401
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 2.829.931 3.336.188
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
94.726 989.343
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-54.563 -1.467.714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 1.224.277 250.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.459.084 -361.230
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.897 26.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.145.461 26.368
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
157 -891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.864.554 2.925.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.125.651 3.291.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 738.903 -365.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-635.980 356.405
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -103.319 670.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -532.661 -314.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.925.917 -4.922.232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
523.344 -1.098.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.425.961 837.091
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.168.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.594.119 837.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
584.519 1.148.896
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
675.122 121.349
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 654.855 46.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.267 74.702
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.197.553 649.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.002.852 8.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.002.852 8.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.343.612 5.603.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.193.866 -2.640.920
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 0 -2.187.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.193.866 -452.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.181.612 -432.015
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -12.254 -20.919
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.116.569 3.459.724
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.837.206
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.837.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.819.851 20.757.220
Kredilerden Nakit Girişleri
4 35.819.851 20.757.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.054.089 -14.248.519
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -21.054.089 -14.248.519
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.303.290 -3.741.352
Ödenen Faiz
14 -1.526.778 -1.337.232
Alınan Faiz
14 180.875 192.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.579.091 6.422.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.579.091 6.422.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.979.425 11.948.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.558.516 18.370.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-7.885.966 7.885.966 0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-700.913 -700.913 -700.913
Dönem Karı (Zararı)
-700.913 -700.913 -700.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -623.579 1.545.940 -7.581.843 -700.913 96.181.753 96.181.753
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.269.964 -5.269.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
187.004 -5.173.112 -4.986.108 -4.986.108
Dönem Karı (Zararı)
-5.173.112 -5.173.112 -5.173.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
187.004 187.004 187.004
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -741.128 1.545.941 -2.311.879 -5.173.112 96.861.970 96.861.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.558.516 17.979.425
Finansal Yatırımlar
485 642
Ticari Alacaklar
16.496.436 21.616.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 0 4.381.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.496.436 17.235.339
Diğer Alacaklar
965.883 333.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 325.084 221.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 640.799 111.823
Stoklar
8 50.347.156 45.434.769
Peşin Ödenmiş Giderler
696.308 1.223.981
Diğer Dönen Varlıklar
1.718.005 715.153
ARA TOPLAM
94.782.789 87.304.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.782.789 87.304.075
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
54.768 51.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 54.768 51.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 4.725.187 5.949.464
Maddi Duran Varlıklar
10 70.352.319 69.830.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 42.712.282 44.821.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 464.129 505.360
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
464.129 505.360
Peşin Ödenmiş Giderler
12.946 8.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.321.631 121.166.321
TOPLAM VARLIKLAR
213.104.420 208.470.396
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.364.945 19.389.391
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.364.945 19.389.391
Banka Kredileri
4 5.751.255 8.380.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 14.613.690 11.009.124
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 38.463.876 31.252.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.463.876 31.252.322
Banka Kredileri
4 38.463.876 31.252.322
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 117.846 145.678
Ticari Borçlar
4.489.538 8.820.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 1.168.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.321.380 8.820.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.287.200 1.702.681
Diğer Borçlar
1.225.658 550.536
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 840.943 186.088
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 384.715 364.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.494.926 297.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.515.562 1.645.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
198.641 291.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.316.921 1.353.818
ARA TOPLAM
69.959.551 63.804.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.959.551 63.804.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.845.544 36.131.413
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.845.544 36.131.413
Banka Kredileri
4 10.577.059 366.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 30.268.485 35.765.406
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.714.757 2.557.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.714.757 2.557.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.722.598 4.128.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.282.899 42.817.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.242.450 106.622.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.861.970 101.848.078
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 45.916.374 45.729.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 45.916.374 45.729.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.657.502 46.657.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -741.128 -928.132
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.545.941 1.545.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.311.879 -7.581.843
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.173.112 5.269.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.861.970 101.848.078
TOPLAM KAYNAKLAR
213.104.420 208.470.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 27.549.058 28.467.077
Satışların Maliyeti
13 -13.294.185 -14.025.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.254.873 14.441.360
BRÜT KAR (ZARAR)
14.254.873 14.441.360
Genel Yönetim Giderleri
-2.242.110 -1.415.566
Pazarlama Giderleri
-12.766.027 -10.787.584
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -78.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.333.600 3.224.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.525.363 -1.599.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.945.027 3.784.858
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 54.527
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-57.030 13.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -1.224.277 -250.262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.226.334 3.602.958
Finansman Gelirleri
14 234.454 233.807
Finansman Giderleri
14 -3.640.316 -5.151.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.632.196 -1.314.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.459.084 613.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -100.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.459.084 714.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.173.112 -700.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.173.112 -700.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.173.112 -700.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
187.004 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
239.749 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-52.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.004 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.986.108 -700.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.986.108 -700.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847843


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.