" />

KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:45
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-255.736 -255.736 -255.736
Transferler
11.650 -209.068 197.418
Dönem Karı (Zararı)
-7.885.966 -7.885.966 -7.885.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.137 -67.220 -316.357 -316.357
Dönem Sonu Bakiyeler
21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.147 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.147 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461
Transferler
-7.885.966 7.885.966
Dönem Karı (Zararı)
5.269.964 5.269.964 5.269.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-304.553 -304.553 -304.553
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Dönem Sonu Bakiyeler
21 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.403.070 -17.303.873
Dönem Karı (Zararı)
5.269.964 -7.885.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.032.811 3.644.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 14.742.616 1.998.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
383.135 1.523.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 13.652 1.503.312
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 369.483 20.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.948 407.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 -11.948 407.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.658.636 -1.197.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -450.993 -2.020.341
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 10.906.404 603.614
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 821.565 5.435.014
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -1.618.340 -5.215.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.058.256 1.350.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -311.280 -557.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.400 84.016
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 58.400 84.016
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 571.508 34.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.100.295 -13.062.229
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -642 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.143.787 1.840.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.989.458 2.744.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.154.329 -904.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
639.749 -62.735
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 570.348 -371.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 69.401 308.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.324.795 -14.979.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 3.957.176 -2.676.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.686.055 1.436.350
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.686.055 1.436.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 230.354 15.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.560 73.792
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 177.398 8.690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 111.162 65.102
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -110.190 134.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
590.241 1.155.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19-20 590.241 1.088.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 0 67.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.403.070 -17.303.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.480.413 -1.609.490
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -2.034.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.322.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 0 1.322.688
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.445.473 -2.932.178
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -3.984.164 -2.873.747
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -461.309 -58.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.891.949 7.029.105
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.837.206 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 1.837.206 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.389.524 23.739.926
Kredilerden Nakit Girişleri
6 97.389.524 23.739.926
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.293.821 -13.853.843
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -107.293.821 -13.853.843
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -15.517.690
Ödenen Faiz
26 -5.758.161 -3.929.601
Alınan Faiz
26 450.993 1.072.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.030.708 -11.884.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.030.708 -11.884.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.948.717 23.832.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.979.425 11.948.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.979.425 11.948.717
Finansal Yatırımlar
5 642 0
Ticari Alacaklar
21.616.517 28.155.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 4.381.178 5.765.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 17.235.339 22.389.668
Diğer Alacaklar
333.588 838.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-9 221.765 792.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 111.823 46.147
Stoklar
10 45.434.769 41.479.457
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.223.981 4.634.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 261.721
Diğer Dönen Varlıklar
20 715.153 1.043.673
ARA TOPLAM
87.304.075 88.361.795
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.304.075 88.361.795
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
51.083 186.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 51.083 186.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 5.949.464 1.856.268
Maddi Duran Varlıklar
13 69.830.256 68.208.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 44.821.541 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 505.360 160.438
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
505.360 160.438
Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.617 555.423
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.166.321 70.966.574
TOPLAM VARLIKLAR
208.470.396 159.328.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.380.267 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 42.261.446 38.788.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.261.446 38.788.257
Banka Kredileri
6 31.252.322 38.788.257
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.009.124
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 145.678 84.023
Ticari Borçlar
8.820.773 4.313.153
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.820.773 4.313.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.702.681 1.472.327
Diğer Borçlar
550.536 261.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-9 186.088 8.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 364.448 253.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 297.373 407.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.645.711 1.206.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 291.893 423.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.353.818 782.310
ARA TOPLAM
63.804.465 46.533.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.804.465 46.533.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 36.131.413 11.176.291
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.557.503 2.047.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.557.503 2.047.075
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.128.937 4.526.116
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.817.853 17.749.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.622.318 64.282.908
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.848.078 95.045.461
Ödenmiş Sermaye
21 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 0 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 45.729.370 46.033.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.729.370 46.033.923
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 46.657.502 46.657.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -928.132 -623.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.545.941 3.383.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -7.581.843 -1.533.083
Net Dönem Karı veya Zararı
5.269.964 -7.885.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.848.078 95.045.461
TOPLAM KAYNAKLAR
208.470.396 159.328.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 132.045.555 122.818.723
Satışların Maliyeti
22 -69.126.625 -70.368.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.918.930 52.450.068
BRÜT KAR (ZARAR)
62.918.930 52.450.068
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.462.358 -6.015.883
Pazarlama Giderleri
23 -45.694.980 -39.009.488
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 0 -934.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.740.503 11.049.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.664.715 -7.857.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.837.380 9.682.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 225.510 211.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -16.635 -11.136
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
80.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 2.058.256 -1.350.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.184.972 8.532.225
Finansman Gelirleri
26 2.370.356 13.119.292
Finansman Giderleri
26 -15.596.644 -30.095.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.958.684 -8.443.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
311.280 557.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 311.280 557.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.269.964 -7.885.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.269.964 -7.885.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.269.964 -7.885.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-304.553 -316.357
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-279.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-390.453 -86.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.900 49.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
85.900 49.751
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-304.553 -316.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.965.411 -8.202.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.965.411 -8.202.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823650


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9235 Değişim: 0,08%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8951 Değişim: 0,06%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.543,55 Değişim: 0,34%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.