KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:27
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 50.018.245 -727.379 3.153.792 1.551.020 -2.401.594 106.641.524 106.641.524
Transferler
217.705 -2.619.299 2.401.594
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.111.606 171.020 -197.418 -3.138.004 -3.138.004
Dönem Karı (Zararı)
-197.418 -197.418 -197.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.111.606 171.020 -2.940.586 -2.940.586
Dönem Sonu Bakiyeler
23 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-255.736 -255.736 -255.736
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.324.015 -197.418 103.247.784 103.247.784
Transferler
11.650 -209.068 197.418
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.137 -67.220 -7.885.966 -8.202.323 -8.202.323
Dönem Karı (Zararı)
-7.885.966 -7.885.966 -7.885.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.137 -67.220 -316.357 -316.357
Dönem Sonu Bakiyeler
23 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.147 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.303.873 -8.587.823
Dönem Karı (Zararı)
-7.885.966 -197.418
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.885.966 -197.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.644.322 2.137.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 1.998.849 1.854.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.523.913 1.317.855
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.503.312 1.265.469
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 20.601 52.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
407.460 195.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-19 407.460 195.289
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.197.285 -246.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.020.341 -1.198.203
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 603.614 493.990
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 5.435.014 2.583.142
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -5.215.572 -2.125.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.350.226 -1.190.417
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 1.350.226 -1.190.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -557.551 272.607
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.016 -26.023
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 84.016 -26.023
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
34.694 -40.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.062.229 -10.527.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.840.189 -6.763.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-9 2.744.454 -3.771.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -904.265 -2.992.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.735 -163.147
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-10 -371.322 -217.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 308.587 54.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -14.979.316 -2.542.456
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.676.277 -1.239.200
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.436.350 322.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.436.350 322.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 15.305 310.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.792 -177.422
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-10 8.690 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 65.102 -177.422
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 134.645 -38.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.818 -236.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 1.088.704 -299.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 67.114 63.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.303.873 -8.587.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.609.490 1.687.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.322.688 3.099.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.322.688 3.099.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.932.178 -1.411.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.873.747 -445.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -58.431 -966.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.029.105 -773.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.739.926 63.487.842
Kredilerden Nakit Girişleri
6 23.739.926 63.487.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.853.843 -64.013.995
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -13.853.843 -64.013.995
Ödenen Faiz
29 -3.929.601 -2.119.396
Alınan Faiz
29 1.072.623 1.872.385
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.884.258 -7.673.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.884.258 -7.673.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.832.975 31.506.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.948.717 23.832.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.948.717 23.832.975
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
8-9 28.155.616 29.193.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.765.948 8.510.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 22.389.668 20.682.793
Diğer Alacaklar
8-10 838.260 493.431
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 792.113 420.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 46.147 72.640
Stoklar
11 41.479.457 26.500.141
Peşin Ödenmiş Giderler
8-12 4.634.351 1.931.045
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 73.111 11.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.561.240 1.919.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 261.721 465.621
Diğer Dönen Varlıklar
8-22 1.043.673 2.132.377
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.043.673 2.132.377
ARA TOPLAM
88.361.795 84.548.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.361.795 84.548.785
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
8-9 0 802.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 802.610
Diğer Alacaklar
8-10 186.160 468.254
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 186.160 468.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.856.268 2.991.383
Maddi Duran Varlıklar
14 68.208.285 68.288.978
Arazi ve Arsalar
50.996.445 50.996.445
Binalar
12.086.232 12.477.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
29.231 47.624
Taşıtlar
2.240.096 2.060.486
Mobilya ve Demirbaşlar
1.426.263 1.350.518
Özel Maliyetler
1.430.018 1.356.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 160.438 253.317
Bilgisayar Yazılımları
125.612 212.548
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.826 40.769
Peşin Ödenmiş Giderler
8-12 555.423 582.452
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 555.423 582.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.966.574 73.386.994
TOPLAM VARLIKLAR
159.328.369 157.935.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 1.131.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.131.720
Banka Kredileri
6 0 1.131.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 38.788.257 16.455.175
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.788.257 16.455.175
Banka Kredileri
6 38.788.257 16.455.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 84.023 33.201
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 84.023 33.201
Ticari Borçlar
8-9 4.313.153 2.876.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.313.153 2.876.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.472.327 1.457.022
Diğer Borçlar
8-10 261.976 322.829
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 8.690 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 253.286 322.829
Ertelenmiş Gelirler
12 407.563 272.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
407.563 272.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.206.127 1.010.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
423.817 305.033
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
782.310 705.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 9.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.976
ARA TOPLAM
46.533.426 23.569.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.533.426 23.569.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.176.291 23.898.414
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.176.291 23.898.414
Banka Kredileri
11.176.291 23.898.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.047.075 1.758.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.047.075 1.758.399
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 4.526.116 5.205.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.749.482 30.862.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.282.908 54.432.259
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 95.045.461 103.503.520
Ödenmiş Sermaye
23 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -1.837.206 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 46.033.923 46.350.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.033.923 46.350.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.657.502 46.906.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-623.579 -556.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 3.383.147 3.371.497
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
216.881 216.881
Yasal Yedekler
1.329.060 1.317.410
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
1.837.206 1.837.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -1.533.083 -1.068.279
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.885.966 -197.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.045.461 103.503.520
TOPLAM KAYNAKLAR
159.328.369 157.935.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 122.818.723 89.981.014
Satışların Maliyeti
24 -70.368.655 -49.278.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.450.068 40.702.030
BRÜT KAR (ZARAR)
52.450.068 40.702.030
Genel Yönetim Giderleri
25 -6.015.883 -5.036.569
Pazarlama Giderleri
25 -39.009.488 -30.447.540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -934.323 -409.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 11.049.159 5.835.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -7.857.155 -4.672.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.682.378 5.971.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 211.209 17.822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -11.136 -52.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.350.226 1.190.417
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.532.225 7.127.561
Finansman Gelirleri
29 13.119.292 8.590.564
Finansman Giderleri
29 -30.095.034 -15.642.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.443.517 75.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
557.551 -272.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -188.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 557.551 -84.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.885.966 -197.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.885.966 -197.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31 -7.885.966 -197.418
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-316.357 -2.940.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-316.357 -2.940.586
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 -249.137 -3.111.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19-23 -67.220 171.020
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-316.357 -2.940.586
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.202.323 -3.138.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-8.202.323 -3.138.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742428


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.