" />

KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:48
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 50.018.245 -727.379 3.153.792 1.551.020 -2.401.594 106.641.524 106.641.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
216.881 -2.618.475 2.401.594 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.483 321.477 128.731 383.725 383.725
Dönem Karı (Zararı)
128.731 128.731 128.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.483 321.477 254.994 254.994
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 49.951.762 -405.902 3.370.673 -1.067.455 128.731 107.025.249 107.025.249
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.650 -209.068 197.418 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.284 456.641 -269.763 124.594 124.594
Dönem Karı (Zararı)
-269.763 -269.763 -269.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.284 456.641 394.357 394.357
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.844.355 -99.718 3.383.147 -1.277.347 -269.763 103.628.114 103.628.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.229.505 -324.281
Dönem Karı (Zararı)
-269.763 128.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-269.763 128.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.040.745 2.224.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 539.188 455.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.315.526 970.245
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.269.712 908.923
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 45.814 61.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
333.816 196.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
333.816 196.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -536.658 541.020
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-529.701 -177.649
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
290.221 659.830
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
979.716 656.821
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.276.894 -597.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
397.150 43.306
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
397.150 43.306
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-91.710 74.762
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.753 -17.822
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-84.753 -17.822
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
168.186 -39.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.000.487 -2.476.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.218.480 -6.602.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.411.911 -3.100.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.630.391 -3.502.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -525.465 -356.224
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.159 -50.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-422.306 -306.146
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.311.506 3.426.658
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-77.628 154.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -538.642 -109.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-538.642 -109.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
185.062 -21.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.936 159.580
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.936 159.580
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
824.087 441.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.979 430.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-233.713 437.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.734 -6.291
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.229.505 -123.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -201.217
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-688.087 -208.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 101.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 101.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -789.087 -208.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -757.172 -168.366
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -31.915 -40.274
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.005.575 1.706.528
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.636.416 5.818.497
Kredilerden Nakit Girişleri
4 5.636.416 5.814.822
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 3.675
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.466.541 -3.805.064
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -2.466.541 -3.758.204
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -46.860
Ödenen Faiz
14 -567.479 -484.758
Alınan Faiz
14 403.179 177.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.912.017 1.173.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.912.017 1.173.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.832.975 31.506.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.920.958 32.679.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.920.958 23.832.975
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 34.897.108 29.193.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.098.491 8.510.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.798.617 20.682.793
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5-7 929.211 493.431
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 523.950 420.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 405.261 72.640
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 29.811.647 26.500.141
Peşin Ödenmiş Giderler
2.136.475 1.931.045
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 23.232 11.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.113.243 1.919.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 465.621
Diğer Dönen Varlıklar
2.366.090 2.132.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.366.090 2.132.377
ARA TOPLAM
89.061.489 84.548.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.061.489 84.548.785
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5-6 317.177 802.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 317.177 802.610
Diğer Alacaklar
5-7 557.939 468.254
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 557.939 468.254
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 2.594.233 2.991.383
Maddi Duran Varlıklar
10 68.545.691 68.288.978
Arazi ve Arsalar
50.996.445 50.996.445
Binalar
12.379.429 12.477.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
44.141 47.624
Taşıtlar
2.171.569 2.060.486
Mobilya ve Demirbaşlar
1.542.076 1.350.518
Özel Maliyetler
1.412.031 1.356.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 245.663 253.317
Bilgisayar Yazılımları
205.866 212.548
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.797 40.769
Peşin Ödenmiş Giderler
454.650 582.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
454.650 582.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.715.353 73.386.994
TOPLAM VARLIKLAR
161.776.842 157.935.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 1.131.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.131.720
Banka Kredileri
1.131.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 22.091.591 16.455.175
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.091.591 16.455.175
Banka Kredileri
22.091.591 16.455.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
25.879 33.201
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
25.879 33.201
Ticari Borçlar
5-6 2.338.161 2.876.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.338.161 2.876.803
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.642.084 1.457.022
Diğer Borçlar
5-7 214.893 322.829
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 214.893 322.829
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
1.097.005 272.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.097.005 272.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.109.445 1.010.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
390.515 305.033
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
718.930 705.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.976
ARA TOPLAM
28.519.058 23.569.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.519.058 23.569.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 22.563.593 23.898.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.563.593 23.898.414
Banka Kredileri
22.563.593 23.898.414
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.006.733 1.758.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.006.733 1.758.399
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.059.344 5.205.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.629.670 30.862.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.148.728 54.432.259
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.628.114 103.503.520
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.837.206 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.744.637 46.350.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.744.637 46.350.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.844.355 46.906.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -99.718 -556.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.383.147 3.371.497
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 216.881 216.881
Yasal Yedekler
12 1.329.060 1.317.410
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 1.837.206 1.837.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.277.347 -1.068.279
Net Dönem Karı veya Zararı
-269.763 -197.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.628.114 103.503.520
TOPLAM KAYNAKLAR
161.776.842 157.935.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 26.147.711 30.060.975
Satışların Maliyeti
13 -13.126.330 -19.660.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.021.381 10.400.948
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.021.381 10.400.948
Genel Yönetim Giderleri
-1.485.257 -1.288.740
Pazarlama Giderleri
-9.103.665 -7.148.047
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-258.850 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.469.202 1.451.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.271.390 -1.159.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.371.421 2.256.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
84.753 17.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-397.150 -43.306
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.059.024 2.231.169
Finansman Gelirleri
14 783.605 3.513.090
Finansman Giderleri
14 -4.204.102 -5.540.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-361.473 203.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
91.710 -74.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-175.593 -231.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
267.303 156.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-269.763 128.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
-269.763 128.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-269.763 128.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
394.357 254.994
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-62.284 -66.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
456.641 321.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
394.357 254.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.594 383.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
124.594 383.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9049 Değişim: 0,03%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8628 Değişim: -0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.535,24 Değişim: 0,01%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.