KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 21:43
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009
Transferler
1.593.258 -1.593.258
Dönem Karı (Zararı)
1.508.506 1.508.506 1.508.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.215 10.215 10.215
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -4.916 2.358.813 851.267 2.876.401 1.508.506 20.061.730 20.061.730
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -12.802 2.358.813 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030
Transferler
13.655.940 -13.655.940 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.420.351 -2.420.351 -2.420.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.298 6.298 6.298
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -6.504 2.358.813 851.267 16.548.093 -2.420.351 29.802.977 29.802.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.002.723 15.041
Dönem Karı (Zararı)
-2.420.351 2.023.134
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.804.076 -2.208.568
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.349 -43.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.349 -43.577
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-54.999 -52.098
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-54.999 -52.098
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.506.261 -2.735.209
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 1.506.261 -2.735.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 355.163 622.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.617.221 199.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.891 -23.463
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -58.410 -23.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-182.481 -453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19.278 -3.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.425 256.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 0 249.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -15.425 7.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.502 -5.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.933.163 -21.589
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.933.163 -22.803
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.214
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-64.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.308 -2.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.308 -2.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.000.946 14.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.777 785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.000.002 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-17.000.002 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.721 15.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.721 15.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.885 10.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.034.606 25.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.034.606 31.885
Finansal Yatırımlar
329.504 274.505
Diğer Alacaklar
291.645 50.754
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
58.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
233.235 50.754
Peşin Ödenmiş Giderler
26.944 46.222
Diğer Dönen Varlıklar
148.758 116.450
ARA TOPLAM
1.831.457 519.816
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.831.457 519.816
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 53.404.721 37.910.980
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.404.721 37.910.980
TOPLAM VARLIKLAR
55.236.178 38.430.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.387 17.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.387 17.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.088 15.884
Diğer Borçlar
19.441.971 508.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3 19.441.971 508.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 64.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.946 2.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.946 2.946
ARA TOPLAM
19.474.392 609.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.474.392 609.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 20.692 23.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 5.938.117 5.581.177
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.958.809 5.604.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.433.201 6.213.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.802.977 32.217.030
Ödenmiş Sermaye
10 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.655.953 1.655.953
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.352.309 2.346.011
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.504 -12.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -6.504 -12.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 851.267 851.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 16.548.093 2.892.153
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.420.351 13.655.940
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.802.977 32.217.030
TOPLAM KAYNAKLAR
55.236.178 38.430.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 4.201.820 7.049.289 4.201.820 0
Satışların Maliyeti
11 -4.211.279 -7.048.667 -4.211.279 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-9.459 622 -9.459 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-9.459 622 -9.459 0
Genel Yönetim Giderleri
-492.386 -268.244 -79.807 -140.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
76.581 128.689 -19.036 91.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.600 -551 0 -240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-442.864 -139.484 -108.302 -49.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 100.308 75.103 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-114.001 -47.892 -94.600 -6.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -1.506.261 2.735.209 -1.244.739 741.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.063.126 2.648.141 -1.372.538 686.032
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
13 -2.062 -2.691 -1.435 -174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.065.188 2.645.450 -1.373.973 685.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-355.163 -622.316 308.795 -171.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -355.163 -622.316 308.795 -171.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.420.351 2.023.134 -1.065.178 514.628
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.420.351 2.023.134 -1.065.178 514.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.420.351 2.023.134 -1.065.178 514.628
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.298 1.951 -10.270 -8.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.298 1.951 -10.270 -8.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.780 -550 2.900 2.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.078 2.501 -13.170 -10.595
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.298 1.951 -10.270 -8.264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.426.649 2.025.085 -1.075.448 506.364
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.426.649 2.025.085 -1.075.448 506.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973837


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.369 Değişim: -0,05% Hacim : 87.217 Mio.TL Son veri saati : 14:45
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1200 Değişim: 0,26%
Düşük 31,0180 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,8113 Değişim: 0,56%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.032,89 Değişim: 0,02%
Düşük 2.028,08 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.