KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 17:09
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487
Transferler
-2.383.134 886.652 1.496.482 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.444.463 1.444.463 1.444.463
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.662 -16.662 -16.662
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 2.383.134 2.383.134
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -20.320 2.358.813 851.267 1.019.540 1.444.463 18.125.422 18.125.422
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009
Transferler
1.593.258 -1.593.258 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.023.134 2.023.134 2.023.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.951 1.951 1.951
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -13.180 2.358.813 851.267 2.876.401 2.023.134 20.568.094 20.568.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.041 -2.393.912
Dönem Karı (Zararı)
2.023.134 1.444.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.208.568 -3.105.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-43.577 51.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.577 51.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.373
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -122
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.495
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.098 16.795
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-52.098 16.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.735.209 -3.586.557
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.735.209 -3.586.557
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 622.316 410.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
199.690 -728.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.463 -21.496
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.010 -21.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-453 -256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.737 -4.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 256.938 2.478
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
249.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.393 2.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.674 459
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.589 -719.252
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -22.803 -720.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.214 1.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.785 14.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.785 14.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.256 -2.389.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
785 -4.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.381.761
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.383.134
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.383.134
Ödenen Faiz
14 -1.495
Alınan Faiz
13 122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.041 -12.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.041 -12.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.553 18.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.594 6.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25.594 10.553
Finansal Yatırımlar
151.510 99.412
Diğer Alacaklar
70.262 46.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 61.950 38.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.312 7.859
Peşin Ödenmiş Giderler
25.564 21.827
Diğer Dönen Varlıklar
117.355 114.570
ARA TOPLAM
390.285 293.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
390.285 293.161
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 22.975.714 20.240.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 0 0
Şerefiye
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.975.714 20.240.505
TOPLAM VARLIKLAR
23.365.999 20.533.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
417.020 160.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 400.627 151.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.393 9.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.122 28.747
Diğer Borçlar
53.850 75.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 51.421 74.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.429 1.215
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.752 15.517
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.658 12.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.658 12.468
ARA TOPLAM
511.402 292.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
511.402 292.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16.963 51.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 16.963 51.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.269.540 1.646.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.286.503 1.698.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.797.905 1.990.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.568.094 18.543.009
Ödenmiş Sermaye
10 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.655.953 1.655.953
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.345.633 2.343.682
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.180 -15.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -13.180 -15.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 851.267 851.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.876.401 1.283.143
Net Dönem Karı veya Zararı
2.023.134 1.593.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.568.094 18.543.009
TOPLAM KAYNAKLAR
23.365.999 20.533.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 7.049.289 85.163 0 0
Satışların Maliyeti
11 -7.048.667 -82.140 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
622 3.023 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
622 3.023 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-268.244 -237.842 -140.914 -117.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
128.689 507.881 91.316 27.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-551 -84.769 -240 -6.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.484 188.293 -49.838 -96.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
100.308 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-47.892 -151.325 -6.099 10.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 2.735.209 1.819.734 741.969 280.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.648.141 1.856.702 686.032 193.989
Finansman Gelirleri
12 0 122 0 0
Finansman Giderleri
13 -2.691 -1.495 -174 -363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.645.450 1.855.329 685.858 193.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-622.316 -410.866 -171.230 -22.776
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -40.790 0 20.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -622.316 -370.076 -171.230 -43.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.023.134 1.444.463 514.628 170.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.023.134 1.444.463 514.628 170.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.023.134 1.444.463 514.628 170.850
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.951 -16.662 -8.264 -13.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.501 -21.362 -10.595 -17.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-550 4.700 2.331 3.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-550 4.700 2.331 3.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.951 -16.662 -8.264 -13.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.025.085 1.427.801 506.364 157.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.025.085 1.427.801 506.364 157.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4417 Değişim: 0,26%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4550
Açılış: 8,4194
10,2022 Değişim: 0,27%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2043
Açılış: 10,1746
493,53 Değişim: 0,41%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,12
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.