KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:12
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -5.512 2.358.813 3.234.401 991.366 -858.478 15.809.115 15.809.115
Transferler
-858.478 858.478
Dönem Karı (Zararı)
-1.496.482 -1.496.482 -1.496.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.854 1.854 1.854
Dönem Sonu Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487
Transferler
-2.383.134 886.652 1.496.482
Dönem Karı (Zararı)
1.593.258 1.593.258 1.593.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.473 -11.473 -11.473
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 263.603 2.646.737 2.646.737
Dönem Sonu Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-848.011 82.274
Dönem Karı (Zararı)
1.593.258 -1.496.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.832.525 1.275.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 147 942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.348 11.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 40.348 11.697
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.331 116.879
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -122 -2.168
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 40.453 119.047
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.079 92.169
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -34.079 92.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.406.461 1.356.327
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.406.461 1.356.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 527.189 -302.034
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-605.525 303.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.036 -14.328
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-11 -24.780 -14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -256 -168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -21.811 5
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.353 -7.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 151.082 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.271 -7.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.291 2.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-720.839 375.086
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-11 -722.054 375.487
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.215 -401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.517 -51.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.517 -51.875
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-844.792 82.363
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -3.219 -89
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.503.220
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.766.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
263.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.342.803 -113.902
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.134 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 2.383.134 0
Ödenen Faiz
28 -40.453 -116.067
Alınan Faiz
28 122 2.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.428 -31.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.428 -31.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.981 50.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.553 18.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.553 18.981
Finansal Yatırımlar
8 99.412 65.333
Diğer Alacaklar
46.799 21.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-11 38.940 14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.859 7.603
Peşin Ödenmiş Giderler
14 21.827 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24-32 0 257
Diğer Dönen Varlıklar
24 114.570 122.087
ARA TOPLAM
293.161 228.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.161 228.437
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 20.240.505 16.067.221
Maddi Duran Varlıklar
16 0 147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.240.505 16.067.368
TOPLAM VARLIKLAR
20.533.666 16.295.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
160.082 6.729
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 151.082 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.000 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 28.747 15.983
Diğer Borçlar
75.439 796.278
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-11 74.224 796.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.215
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 15.517 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.468 8.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.468 8.567
ARA TOPLAM
292.253 827.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.253 827.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
51.730 15.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 51.730 15.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 1.646.674 1.138.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.698.404 1.153.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.990.657 1.981.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.543.009 14.314.487
Ödenmiş Sermaye
25 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
25 0 -2.383.134
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.343.682 2.355.155
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.131 -3.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -15.131 -3.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 851.267 3.234.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 1.283.143 132.888
Net Dönem Karı veya Zararı
1.593.258 -1.496.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.543.009 14.314.487
TOPLAM KAYNAKLAR
20.533.666 16.295.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 85.163 2.434.683
Satışların Maliyeti
26 -82.140 -2.434.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 -154
BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 -154
Genel Yönetim Giderleri
27 -405.946 -262.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 97.787 57.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.515 -823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-306.651 -205.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 161.276 41.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -100.308 -161.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 2.406.461 -1.356.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.160.778 -1.681.637
Finansman Gelirleri
31 122 2.168
Finansman Giderleri
31 -40.453 -119.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.120.447 -1.798.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-527.189 302.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -15.757 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -511.432 302.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.593.258 -1.496.482
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.593.258 -1.496.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.593.258 -1.496.482
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.473 1.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.709 1.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.236 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 3.236 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.473 1.854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.581.785 -1.494.628
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.581.785 -1.494.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823534


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,83% Hacim : 12.068 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6634 Değişim: -1,22%
Düşük 8,6570 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3154 Değişim: -1,36%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
495,89 Değişim: -1,38%
Düşük 494,49 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.