KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:21
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -5.512 2.358.813 3.234.401 991.366 -858.478 15.809.115 15.809.115
Transferler
-858.478 858.478 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.739 31.576 35.315 35.315
Dönem Karı (Zararı)
31.576 31.576 31.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.739 3.739 3.739
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -1.773 2.358.813 3.234.401 132.888 31.576 15.844.429 15.844.429
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.496.482 1.496.482 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.348.483 1.348.483 1.348.483
Dönem Karı (Zararı)
1.348.483 1.348.483 1.348.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 -2.383.134 2.383.134 2.383.134 2.383.134
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -3.658 0 2.358.813 851.267 1.019.540 1.348.483 18.046.104 18.046.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.395.040 -43.363
Dönem Karı (Zararı)
1.348.483 31.576
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.348.483 31.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.058.076 -100.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 147 849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.368 3.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.368 3.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
693 1.528
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -122 -549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 815 2.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.095 -32.826
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25.095 -32.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.454.797 -96.793
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.454.797 -96.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 387.154 20.744
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-685.684 25.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.336 -7.080
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.499 -63
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.331 -6.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.365 -2.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-678.617 42.876
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 117.661 42.876
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-796.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.734 -1.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.734 -2.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.395.277 -43.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
237 -82
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.382.441 -90
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.134 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.383.134 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
14 -815 -639
Alınan Faiz
13 122 549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.599 -43.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.599 -43.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.981 50.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.382 7.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.382 18.981
Finansal Yatırımlar
40.238 65.333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.238 65.333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
40.238 65.333
Diğer Alacaklar
29.099 21.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 21.240 14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.859 7.603
Peşin Ödenmiş Giderler
10.515 16
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.515 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 257
Diğer Dönen Varlıklar
106.353 122.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
106.353 122.087
ARA TOPLAM
192.587 228.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.587 228.437
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 19.522.018 16.067.221
Maddi Duran Varlıklar
8 0 147
Mobilya ve Demirbaşlar
0 147
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 35.616 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.557.634 16.067.368
TOPLAM VARLIKLAR
19.750.221 16.295.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 398 6.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 398 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.348 15.983
Diğer Borçlar
117.661 796.278
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 117.661 796.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
74.764 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.992 8.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.992 8.567
ARA TOPLAM
212.163 827.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.163 827.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.490 15.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.490 15.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.486.464 1.138.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.491.954 1.153.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.704.117 1.981.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.046.104 14.314.487
Ödenmiş Sermaye
11 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
11 0 -2.383.134
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 2.355.155 2.355.155
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
11 2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.658 -3.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.658 -3.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 851.267 3.234.401
Yasal Yedekler
11 851.267 851.267
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 0 2.383.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.019.540 132.888
Net Dönem Karı veya Zararı
11 1.348.483 -1.496.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.046.104 14.314.487
TOPLAM KAYNAKLAR
19.750.221 16.295.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 85.163 271.301
Satışların Maliyeti
12 -82.140 -271.223
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 78
BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 78
Genel Yönetim Giderleri
-53.798 -61.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
448.030 12.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.130 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
393.125 -48.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 41.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-159.890 -36.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.503.095 96.793
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.736.330 53.848
Finansman Gelirleri
13 122 549
Finansman Giderleri
14 -815 -2.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.735.637 52.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-387.154 -20.744
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -74.784 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -312.370 -20.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.348.483 31.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.348.483 31.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.348.483 31.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 3.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 3.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 3.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.348.483 35.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.348.483 35.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759708


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.