KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 20:07
KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
983.601 10.345.495 -11.329.096 -983.601 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.149.767 0 -681.087 0 12.468.680 0 0 0 0 0 12.468.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.918.896 23.918.896 36.387.576 -1.450.182 34.937.394
Dönem Karı (Zararı)
23.918.896 23.918.896 23.918.896 -1.380.854 22.538.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.149.767 0 -681.087 12.468.680 12.468.680 12.468.680 -69.328 12.399.352
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 27.808.966 0 0 0 0 0 27.808.966 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 27.808.966 0 0 0 0 0 27.808.966 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.431.794 22.487.102 -23.918.896 -983.601 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.988.267 -1.988.267 -1.988.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.307.827 95.307.827 93.319.560 20.797.962 114.117.522
Dönem Karı (Zararı)
95.307.827 95.307.827 95.307.827 20.993.145 116.300.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.988.267 -1.988.267 -1.988.267 -195.183 -195.183
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
481.985 -8.864.337 -8.864.337 -8.382.352 -8.382.352
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -4.920.605 0 25.820.699 0 0 0 0 0 25.820.699 21.591.788 0 0 0 55.550.172 95.307.827 150.857.999 276.169.505 24.902.295 301.071.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.632.919 6.376.242
Dönem Karı (Zararı)
116.300.972 22.538.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 116.300.972 22.538.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.388.746 25.953.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 15.953.313 15.710.768
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
514.530 1.609.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 401.114 1.475.734
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 113.416 133.892
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.023.224 4.051.847
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.035.548 -1.514.413
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 7.058.772 5.566.260
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.381.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.381.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 31.075.455 7.032.792
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.998.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.980.718 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.604.480 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -376.238
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -195.183 -69.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-203.060.796 -37.528.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.789.387 -19.446.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9, 38 0 4.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -91.789.387 -19.450.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.404.420 2.020.568
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10, 38 0 40.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.404.420 1.979.793
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
14 -44.874.464 -22.255.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -200.551.291 -11.440.164
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -12.791.049 -5.248.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.802.641 7.511.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9, 38 3.030 -14.972
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 79.799.611 7.526.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 3.631.257 -615.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14 21.028.738 14.288.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.719.310 -89.987
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.719.310 -89.987
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 81.884.158 -3.369.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.716.289 1.115.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.716.289 1.115.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.371.078 10.963.323
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.261.841 -4.587.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.863.588 -8.114.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.495.256 19.546
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.495.256 19.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.735.082 -8.134.036
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
31 -26.233.175 -5.867.136
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
31 -501.907 -2.266.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
376.238
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.684.998 16.731.251
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.404.792 33.418.756
Kredilerden Nakit Girişleri
145.404.792 33.418.756
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.095.832 -11.389.650
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.095.832 -11.389.650
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.190.770 -3.017.900
Ödenen Temettüler
-8.382.352
Ödenen Faiz
-1.949.552 -2.691.336
Alınan Faiz
1.898.712 411.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.188.491 14.993.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.188.491 14.993.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.800.161 18.807.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 64.988.652 33.800.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 64.988.652 33.800.161
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
192.377.624 102.031.011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 192.377.624 102.031.011
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.044.263 1.639.843
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10, 38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.044.263 1.639.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
70.349.124 25.474.660
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
14 70.349.124 25.474.660
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12 297.577.749 97.026.458
Peşin Ödenmiş Giderler
30.940.623 17.965.789
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.940.623 17.965.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 107.173 23.188
Diğer Dönen Varlıklar
30.267.770 3.018.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 30.267.770 3.018.524
ARA TOPLAM
690.652.978 280.979.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
690.652.978 280.979.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 2.891.802 2.891.802
Maddi Duran Varlıklar
17 86.841.689 72.850.010
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 22.955.220 30.353.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.341.534 4.358.764
Peşin Ödenmiş Giderler
633.960 817.745
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 633.960 817.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 16.622.280 5.785.085
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.286.485 117.056.459
TOPLAM VARLIKLAR
821.939.463 398.036.093
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 143.684.668 23.391.467
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.684.668 23.391.467
Banka Kredileri
143.684.668 23.391.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.316.759 9.563.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.316.759 9.563.334
Banka Kredileri
7.819.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.316.759 1.744.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
119.426.450 40.842.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 38 18.042 15.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 119.408.408 40.827.436
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 6.634.382 3.003.125
Diğer Borçlar
2.993.451 1.274.141
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.993.451 1.274.141
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
38.439.707 17.410.969
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 38.439.707 17.410.969
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
159.627.047 77.742.889
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13, 38 21.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 159.605.412 77.742.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 8.741.212 685.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.912.033 3.682.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 3.320.617 2.204.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.591.416 1.478.000
ARA TOPLAM
485.775.709 177.596.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
485.775.709 177.596.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.928.298 14.424.737
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.928.298 14.424.737
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.928.298 14.424.737
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.868.878 6.595.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 7.868.878 6.595.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 14.294.778 4.082.874
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.091.954 25.103.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
520.867.663 202.699.463
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
276.169.505 191.232.297
Ödenmiş Sermaye
27 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.820.699 27.808.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.820.699 27.808.966
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 30.741.304 30.741.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -4.920.605 -2.932.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.591.788 19.678.009
Yasal Yedekler
27 21.591.788 19.678.009
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 55.550.172 41.927.407
Net Dönem Karı veya Zararı
37 95.307.827 23.918.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 24.902.295 4.104.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.071.800 195.336.630
TOPLAM KAYNAKLAR
821.939.463 398.036.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 1.088.039.602 341.064.809
Satışların Maliyeti
29 -847.377.051 -263.362.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
240.662.551 77.702.211
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
240.662.551 77.702.211
Genel Yönetim Giderleri
30 -26.992.183 -18.480.241
Pazarlama Giderleri
30 -38.119.689 -26.314.980
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -2.433.678 -121.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 155.296.506 58.036.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -132.783.378 -50.254.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
195.630.129 40.567.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 2.574.555 3.349.533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -593.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.610.847 43.917.259
Finansman Gelirleri
34 1.649.500 155.180
Finansman Giderleri
34 -51.883.920 -10.060.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.376.427 34.011.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.075.455 -11.473.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -20.317.688 -7.041.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -10.757.767 -4.432.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.300.972 22.538.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.300.972 22.538.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 20.993.145 -1.380.854
Ana Ortaklık Payları
37 95.307.827 23.918.896
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.183.450 12.399.352
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.610.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.729.313 -938.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
545.863 -1.273.481
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.461.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
545.863 187.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.183.450 12.399.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.117.522 34.937.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.797.962 -1.450.182
Ana Ortaklık Payları
93.319.560 36.387.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008870


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.403 Değişim: 0,33% Hacim : 19.114 Mio.TL Son veri saati : 14:54
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9433 Değişim: 0,26%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9687
Açılış: 15,9021
16,7664 Değişim: 0,05%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
927,82 Değişim: -0,06%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.