KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 19:48
KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 17.591.537 0 -1.005.847 0 16.585.690 0 0 0 0 0 16.585.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-181.956 0 -181.956 -181.956 -15.545 -197.501
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.241.588 10.796.548 38.038.136 149.191.364 13.238.663 162.430.027
Transferler
1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -319.044 0 -319.044 -319.044 -319.044 -4.545.913 -4.864.957
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -926.360 0 -926.360 0 0 0 0 0 -926.360 -926.360 -3.138.235 -4.064.595
Dönem Karı (Zararı)
11.329.096 11.329.096 11.329.096 0 11.329.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 18.694.408 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.549.112 37.865.879
Dönem Karı (Zararı)
11.329.096 -539.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 11.329.096 -539.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.192.795 -162.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.998.484 9.237.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.716 -1.874.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.128.877 888.850
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32 -834.161 -2.762.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-457.359 205.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.302.347 -1.291.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 844.988 1.496.554
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -1.504.811 -3.709.313
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 0 524.543
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -3.138.235 -4.545.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.402.440 43.105.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.106.701 5.295.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9, 38 -4.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -16.102.488 5.295.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.022.684 -561.170
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10, 38 -29.777 -6.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.992.907 -554.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
14 23.898.344 -3.475.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.344.853 -13.428.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -243.507 -7.610.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.560.763 -13.471.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9, 38 29.984 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.530.779 -13.471.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 802.125 -1.157.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.122.240 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 38 204.704 -29.646
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
204.704 -29.646
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -38.703.423 77.230.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.430.552 315.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.257.552 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 173.000 315.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.880.549 42.403.683
Ödenen Temettüler
0 -3.891.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-668.563 -646.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.111.709 -10.276.725
Maddi ve Maddi Olmayan Dura