KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:33
KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.005.847 0 16.585.690 0 0 0 0 0 16.585.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.668.519 0 0 0 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -389.335 0 -389.335 0 0 0 0 0 -389.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.543.438 -6.543.438 -6.932.773 -4.720.150 -11.652.923
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.891.254 0 -3.891.254 -3.891.254 -3.891.254
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.395.182 0 16.196.355 0 0 0 0 0 16.196.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.865.408 -6.543.438 26.321.970 138.549.293 8.534.058 147.083.351
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 0 -707.322 0 0 0 0 0 -707.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 -861.837 -1.569.159
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 10.011.959 10.011.959 10.011.959 0 10.011.959
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.032.213 0 15.559.324 0 0 0 0 0 15.559.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 31.581.912 10.011.959 41.593.871 153.746.622 7.830.913 161.577.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.012.985 -29.449.809
Dönem Karı (Zararı)
10.011.959 -6.543.438
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 10.011.959 -6.543.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.573.263 -4.121.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.120.916 6.777.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.801 -2.038.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.056.913 678.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-762.112 -2.716.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-525.364 1.130.634
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.380.901 -1.448.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 855.537 2.579.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.455.253 -5.795.240
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
524.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-861.837 -4.720.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.929.644 -14.247.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.622.326 -11.087.108
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.622.326 -11.087.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.566.899 -96.536
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.412 -9.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.561.487 -87.399
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 23.855.813 -2.987.916
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -29.621.172 -8.966.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.473.105 -16.944.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
747.626 -3.217.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,22 0 13.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 747.626 -3.231.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.077.791 112.914
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.368.180 563.571
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.781 205.229
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.781 205.229
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -29.396.831 27.911.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.775.850 259.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.727.850 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.000 259.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.344.422 -24.912.004
Ödenen Temettüler
0 -3.891.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-668.563 -646.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.662.894 -6.361.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.665.439 2.281
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.665.439 2.281
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.328.333 -6.363.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.679.505 -6.074.973
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.648.828 -288.571
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.940.894 17.953.610
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -8.940.894 17.953.610
Kredilerden Nakit Girişleri
-8.940.894 17.953.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.616.773 -17.857.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.616.773 -17.857.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.801.291 30.049.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.184.518 12.192.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.184.518 63.801.291
Ticari Alacaklar
83.206.664 67.677.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.206.664 67.677.763
Diğer Alacaklar
2.204.626 637.727
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.410 10.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.188.216 626.729
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.261.879 27.117.692
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 3.261.879 27.117.692
Stoklar
7 89.862.613 60.241.441
Peşin Ödenmiş Giderler
11.755.807 13.213.722
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.755.807 13.213.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 158.607 223.354
Diğer Dönen Varlıklar
5.940.730 2.823.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.940.730 2.823.341
ARA TOPLAM
212.575.444 235.736.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.575.444 235.736.331
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 62.283.494 63.693.994
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.053.896 21.024.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.149.599 953.971
Peşin Ödenmiş Giderler
62.384 77.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 62.384 77.574
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.295.368 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 4.475.436 5.018.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.830.177 91.278.906
TOPLAM VARLIKLAR
302.405.621 327.015.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.063.523 8.871.429
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.510.335 2.437.723
Ticari Borçlar
29.542.197 30.175.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.542.197 30.175.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.894.053 2.816.262
Diğer Borçlar
1.138.643 1.159.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.138.643 1.159.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 3.368.180 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3.368.180 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 90.418.900 119.815.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.418.900 119.815.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.320.856 668.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.612.059 3.118.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.392.951 1.947.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.219.108 1.171.108
ARA TOPLAM
136.868.746 169.063.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.868.746 169.063.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.205.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.959.340 2.640.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.959.340 2.640.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 971.134
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.959.340 4.817.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.828.086 173.880.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.746.622 144.441.985
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.559.324 16.266.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.559.324 16.266.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.032.213 -1.324.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.694.408 18.131.949
Yasal Yedekler
15 18.694.408 18.131.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 31.581.912 32.683.453
Net Dönem Karı veya Zararı
21 10.011.959 -539.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 7.830.913 8.692.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.577.535 153.134.735
TOPLAM KAYNAKLAR
302.405.621 327.015.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 251.143.650 189.763.354 88.047.569 75.879.611
Satışların Maliyeti
16 -210.851.680 -165.360.503 -77.112.157 -62.354.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.291.970 24.402.851 10.935.412 13.525.164
BRÜT KAR (ZARAR)
40.291.970 24.402.851 10.935.412 13.525.164
Genel Yönetim Giderleri
-13.858.418 -11.776.838 -4.634.779 -3.836.314
Pazarlama Giderleri
-18.632.369 -14.501.058 -6.477.348 -5.165.779
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-130.043 -1.869.498 -52.532 -564.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.338.863 49.166.316 10.273.288 28.304.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.759.680 -51.186.056 -7.958.975 -36.136.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.250.323 -5.764.283 2.085.066 -3.873.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
783.200 198.201 80.625 181
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.033.523 -5.566.082 2.165.691 -3.873.123
Finansman Gelirleri
283.280 1.855.550 239.600 1.756.650
Finansman Giderleri
-3.066.112 -10.343.654 -961.876 -8.225.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.250.691 -14.054.186 1.443.415 -10.341.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.024.320 2.821.863 154.196 1.504.877
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.094.931 -1.085.282 -1.298.631 110.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.070.611 3.907.145 1.452.827 1.394.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.226.371 -11.232.323 1.597.611 -8.836.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.226.371 -11.232.323 1.597.611 -8.836.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -785.588 -4.688.885 -1.513.013 -2.831.997
Ana Ortaklık Payları
21 10.011.959 -6.543.438 3.110.624 -6.004.859
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,14100000 -0,09200000 0,04400000 -0,08400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-783.566 -420.600 -26.500 -39.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -979.457 -525.750 -33.125 -49.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
195.891 105.150 6.625 9.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 195.891 105.150 6.625 9.969
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-783.566 -420.600 -26.500 -39.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.442.805 -11.652.923 1.571.111 -8.876.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-861.832 -4.720.150 -1.523.081 -2.835.233
Ana Ortaklık Payları
9.304.637 -6.932.773 3.094.192 -6.041.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797704


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3667 Değişim: 1,81%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,4540
Açılış: 16,0758
17,4830 Değişim: 1,08%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,5870
Açılış: 17,2966
974,27 Değişim: 0,83%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 979,18
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.