KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 18:11
KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Transferler
2.247.487 26.751.056 -28.998.543 -2.247.487
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -162.625 -162.625 -162.625 7.102.929 7.102.929 6.940.304 -472.362 6.467.942
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -970.296 6.522.524 6.522.524 16.751.808 27.340.255 7.102.929 34.443.184 135.616.535 15.349.834 150.966.369
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -352.694 -352.694 -352.694 -538.579 -538.579 -891.273 -1.894.659 -2.776.190
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.891.254 -3.891.254 -3.891.254 -3.891.254
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.358.541 16.232.996 16.232.996 18.131.949 32.865.408 -538.579 32.326.829 144.590.793 11.369.291 155.960.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.282.207 -19.745.735
Dönem Karı (Zararı)
-538.579 7.102.929
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -538.579 7.102.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.555.740 6.788.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.466.650 3.779.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.589.092 -128.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 943.807 453.048
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.532.899 -582.043
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
900.594 -24.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.288.714 -1.034.378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 2.189.308 1.009.933
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -5.448.975 -176.506
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 3.811.596
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.884.917 -472.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.650.083 -20.738.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.982.606 11.743.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,19 0 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.982.606 4.879.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.031.397 -2.065.535
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.047 -5.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.024.350 -2.060.239
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.131.072 -20.359.736
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -19.014.638 -10.190.955
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -10.108.117 -1.786.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.313.883 13.807.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,19 13.629 -6.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.327.512 13.814.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 346.790 -1.866.324
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -401.654
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.766 -3.497.861
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
257.766 -3.497.861
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 31.079.074 -3.633.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
248.000 -2.488.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -2.488.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
248.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.744.402 -6.847.032
Ödenen Temettüler
-3.891.254 -12.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-646.551 -898.703
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.447.301 -10.467.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 126.857
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 126.857
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.447.301 -10.594.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.159.997 -10.260.673
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -287.304 -333.832
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.716.206 -1.913.814
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.716.206 -1.913.814
Kredilerden Nakit Girişleri
5 8.716.206 -1.913.814
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.013.302 -32.127.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.013.302 -32.127.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.049.837 47.137.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.036.535 15.010.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.036.535 30.049.837
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
74.743.944 71.706.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 74.743.944 71.706.975
Diğer Alacaklar
2.285.939 254.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.809 4.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.274.130 249.780
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
30.772.958 23.641.886
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 30.772.958 23.641.886
Stoklar
7 65.827.725 46.813.087
Peşin Ödenmiş Giderler
17.069.838 5.643.254
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.441.838 3.015.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 91.844 1.736.548
Diğer Dönen Varlıklar
4.752.254 1.038.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.752.254 1.038.172
ARA TOPLAM
201.581.037 180.884.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.581.037 180.884.301
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
289.228 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 289.228 0
Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 63.052.703 63.200.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.080.487 951.659
Peşin Ödenmiş Giderler
19.743.534 21.062.001
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 19.710.896 21.024.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.638 37.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 235.515
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 3.859.611 2.313.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.771.078 88.038.463
TOPLAM VARLIKLAR
290.352.115 268.922.764
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.790.859 1.804.591
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.790.859 1.804.591
Banka Kredileri
5 10.790.859 1.804.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.154.119 1.838.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.154.119 1.838.561
Banka Kredileri
5 2.154.119 1.838.561
Ticari Borçlar
33.336.344 44.938.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,19 13.629 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.322.715 44.938.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.320.861 3.974.071
Diğer Borçlar
1.446.836 1.189.070
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.446.836 1.189.070
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
73.664.576 42.585.502
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 73.664.576 42.585.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 774.093 646.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.109.498 2.299.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.005.498 1.443.167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.104.000 856.000
ARA TOPLAM
129.597.186 99.276.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.597.186 99.276.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.123.680 2.709.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.123.680 2.709.300
Banka Kredileri
5 2.123.680 2.709.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.671.165 1.936.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.671.165 1.936.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.372.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.794.845 7.018.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.392.031 106.295.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.590.793 149.373.320
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.232.996 16.585.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.232.996 16.585.690
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.358.541 -1.005.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.131.949 16.668.519
Yasal Yedekler
15 18.131.949 16.668.519
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 32.865.408 27.423.544
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -538.579 10.796.548
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 11.369.291 13.254.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.960.084 162.627.528
TOPLAM KAYNAKLAR
290.352.115 268.922.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 113.883.743 119.189.179 62.267.376 66.036.006
Satışların Maliyeti
16 -103.006.056 -101.178.975 -56.456.604 -56.814.886
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.877.687 18.010.204 5.810.772 9.221.120
BRÜT KAR (ZARAR)
10.877.687 18.010.204 5.810.772 9.221.120
Genel Yönetim Giderleri
-7.940.524 -7.099.972 -4.271.453 -3.213.603
Pazarlama Giderleri
-9.335.279 -6.879.171 -5.215.706 -3.253.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.305.253 -1.199.565 -755.182 -537.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.861.918 19.974.478 11.326.523 4.417.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.049.528 -13.789.607 -9.366.644 -3.600.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.890.979 9.016.367 -2.471.690 3.033.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
198.020 391.461 198.020 218.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.692.959 9.407.828 -2.273.670 3.252.066
Finansman Gelirleri
98.900 456.700 38.000 33.900
Finansman Giderleri
-2.118.394 -1.254.776 -1.405.047 -305.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.712.453 8.609.752 -3.640.717 2.980.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.316.986 -1.973.865 825.265 -589.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.195.835 -3.112.808 -574.246 -1.084.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.512.821 1.138.943 1.399.511 495.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.395.467 6.635.887 -2.815.452 2.391.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.395.467 6.635.887 -2.815.452 2.391.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -1.856.888 -467.042 -1.741.246 -387.127
Ana Ortaklık Payları
18 -538.579 7.102.929 -1.074.206 2.778.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00800000 0,10000000 0,01500000 0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-380.723 -167.946 -6.497 13.326
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -475.904 -209.932 -8.121 16.657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95.181 41.986 1.624 -3.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 95.181 41.986 1.624 -3.331
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-380.723 -167.946 -6.497 13.326
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.776.190 6.467.941 -2.821.949 2.404.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.884.917 -472.362 -1.742.249 -384.840
Ana Ortaklık Payları
-891.273 6.940.303 -1.079.700 2.789.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704013


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8979 Değişim: 0,09%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5431 Değişim: 0,16%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.896,73 Değişim: 0,38%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.