KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2022 - 20:43
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 88.206 -264.803 1.086.035 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
45.788.961 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.222 101.222 101.222
Dönem Karı (Zararı)
12.605.181 12.605.181 12.605.181
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -163.581 1.086.035 2.000.000 313.663.749 12.605.181 339.279.590 339.279.590
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 6.117.178 267.874.788 65.919.853 350.718.507 350.718.507
Transferler
65.919.853 -65.919.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.914 -7.914 -7.914
Dönem Karı (Zararı)
6.282.122 6.282.122 6.282.122
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -375.467 1.086.035 6.117.178 333.794.641 6.282.122 356.992.715 356.992.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.697.456 40.071.422
Dönem Karı (Zararı)
6.282.122 12.605.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.977.951 -2.506.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 4.336.780 1.620.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.698.408 4.201.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.698.408 4.201.685
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.509.744 -11.287.721
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.509.744 -11.287.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-106.579 2.959.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.166.034 47.973.299
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6 -62.091.993 -85.431.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.676.037 -518.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.676.037 -518.916
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.491.830 -3.440.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.661.133 130.148.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.661.133 130.148.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.764.761 7.216.361
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.764.761 7.216.361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.470.205 58.072.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.167.661 -18.001.054
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.055.761 4.280.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.120 -95.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.120 -95.139
Ödenen Faiz
-10.676.495 -5.434.061
Alınan Faiz
8.635.854 9.809.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.753.217 44.351.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.753.217 44.351.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.911.218 347.097.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 439.158.001 391.449.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 442.817.175 448.562.186
Ticari Alacaklar
6 813.091.633 750.999.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 50.843.668 34.823.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
762.247.965 716.176.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8.388.363 896.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.388.363 896.533
Diğer Dönen Varlıklar
43.360 17.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
43.360 17.299
ARA TOPLAM
1.264.340.531 1.200.475.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.264.340.531 1.200.475.658
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 7.712.694 5.062.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.712.694 5.062.718
Maddi Duran Varlıklar
9 5.216.864 5.860.049
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.155.112 4.009.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
303.796 338.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.412.899 7.648.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.318.619 24.435.652
TOPLAM VARLIKLAR
1.288.659.150 1.224.911.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.612.678 9.537.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.612.678 9.537.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.612.678 9.537.929
Ticari Borçlar
6 870.705.059 807.043.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
864.625.254 806.660.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.079.805 383.401
Diğer Borçlar
7 6.209.312 9.760.446
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.209.312 9.760.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 592.156 2.885.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.536.922 20.883.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.920.625 11.470.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.616.297 9.413.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.644.616 8.740.648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.644.616 8.740.648
ARA TOPLAM
931.300.743 858.851.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
931.300.743 858.851.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.692 1.960.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.692 1.960.706
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
365.692 1.960.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 13.380.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 13.380.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.692 15.340.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
931.666.435 874.192.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 356.992.715 350.718.507
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
710.568 718.482
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.467 -367.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.467 -367.553
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.117.178 6.117.178
Yasal Yedekler
6.117.178 6.117.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
333.794.641 267.874.788
Net Dönem Karı veya Zararı
6.282.122 65.919.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.992.715 350.718.507
TOPLAM KAYNAKLAR
1.288.659.150 1.224.911.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
40.770.072 22.918.107
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 40.770.072 22.918.107
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.770.072 22.918.107
BRÜT KAR (ZARAR)
40.770.072 22.918.107
Genel Yönetim Giderleri
-35.389.972 -15.316.523
Pazarlama Giderleri
-855.133 -832.457
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.807 2.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.530.774 6.771.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.530.774 6.771.317
Finansman Gelirleri
18.115.996 11.401.009
Finansman Giderleri
-16.471.227 -2.607.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.175.543 15.564.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
106.579 -2.959.594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-656.182 -1.225.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
762.761 -1.734.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.282.122 12.605.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.282.122 12.605.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.282.122 12.605.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.914 101.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.893 126.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.979 -25.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.979 -25.306
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.914 101.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.274.208 12.706.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.274.208 12.706.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023653


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.402 Değişim: 0,31% Hacim : 11.738 Mio.TL Son veri saati : 12:27
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.406
Açılış: 2.391
15,9469 Değişim: 0,28%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9669
Açılış: 15,9021
16,7769 Değişim: 0,12%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
931,56 Değişim: 0,34%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 932,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.