" />

KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 20:02
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -64.595 -64.595 1.086.035 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572
Transferler
75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.185 -130.185 -130.185 14.122.806 13.992.621 13.992.621
Dönem Karı (Zararı)
14.122.806 14.122.806 14.122.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.185 -130.185 -130.185 -130.185 -130.185
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -194.780 -194.780 1.086.035 891.255 2.000.000 286.547.926 14.122.806 313.650.193 313.650.193
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.322 -63.322 -63.322 33.981.725 33.918.403 33.918.403
Dönem Karı (Zararı)
33.981.725 33.981.725 33.981.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.322 -63.322 -63.322 -63.322 -63.322
Kar Payları
-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -328.125 -328.125 1.086.035 757.910 6.117.178 267.874.788 33.981.725 318.819.807 318.819.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.355.186 20.720.772
Dönem Karı (Zararı)
33.981.725 14.122.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.219.388 4.238.847
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.293.772 3.461.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 2.804.288 9.837.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.804.288 9.837.581
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.800.713 -13.976.234
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.918.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 10.565.053 4.916.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.558.469 34.870.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -50.502.259 69.780.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.144.112 45.431.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.646.371 24.348.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -715.229 -3.087.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-715.229 -3.087.071
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.275.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 105.910.987 -25.000.605
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.392.729 -24.676.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.303.716 -323.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -859.833 -6.821.909
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-859.833 -6.821.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.320.806 53.232.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.233.752 -16.563.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.731.868 -15.948.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.440 -24.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.440 -24.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.320.866 20.071.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.246.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.246.546
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.675.597
Ödenen Temettüler
-41.671.783
Alınan Faiz
24.026.514 21.317.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.613.880 40.767.777
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.918.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.695.668 40.767.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 347.097.125 1.422.333.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 369.792.793 1.463.101.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 371.063.942 347.172.685
Ticari Alacaklar
6 504.118.864 453.616.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 28.287.942 46.432.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
475.830.922 407.184.551
Peşin Ödenmiş Giderler
2.864.217 589.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.864.217 589.020
Diğer Dönen Varlıklar
34.564 19.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.564 19.257
ARA TOPLAM
878.081.587 801.397.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
878.081.587 801.397.567
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 4.674.317 3.974.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.674.317 3.974.395
Maddi Duran Varlıklar
9 7.176.276 8.333.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.314.043 6.240.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 409.002 27.253
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.351.963 7.455.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.442.855 27.547.542
TOPLAM VARLIKLAR
899.524.442 828.945.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.231.583 4.471.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.231.583 4.471.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.231.583 4.471.689
Ticari Borçlar
6 536.114.983 431.127.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 535.923.545 428.619.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
191.438 2.507.651
Diğer Borçlar
7 2.689.721 2.016.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 2.689.721 2.016.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.980.281 8.751.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.236.145 26.921.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.227.539 22.615.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.008.606 4.306.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.867.859 10.558.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.867.859 10.558.929
ARA TOPLAM
568.120.572 483.848.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.120.572 483.848.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.194.241 7.592.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.194.241 7.592.836
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.194.241 7.592.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.389.822 10.930.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.389.822 10.930.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.584.063 18.523.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
580.704.635 502.371.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.819.807 326.573.187
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 757.910 821.232
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
757.910 821.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.125 -264.803
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.117.178 2.000.000
Yasal Yedekler
6.117.178 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 267.874.788 267.874.788
Net Dönem Karı veya Zararı
33.981.725 45.788.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.819.807 326.573.187
TOPLAM KAYNAKLAR
899.524.442 828.945.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493
BRÜT KAR (ZARAR)
57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493
Genel Yönetim Giderleri
-31.972.946 -37.012.298 -16.656.423 -20.908.580
Pazarlama Giderleri
-1.683.322 -2.279.204 -850.865 -898.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.518.480 5.115.833 16.749.353 -1.420.807
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.499 -20.219 -691 85.383
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.519.979 5.095.614 16.748.662 -1.335.424
Finansman Gelirleri
25.683.331 149.093.419 14.082.682 73.570.655
Finansman Giderleri
-4.656.532 -135.117.185 -2.048.981 -64.760.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.546.778 19.071.848 28.782.363 7.474.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.565.053 -4.949.042 -7.605.459 -2.330.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.446.185 -3.616.342 -5.220.902 -2.054.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.118.868 -1.332.700 -2.384.557 -275.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.981.725 14.122.806 21.176.904 5.144.558
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.981.725 14.122.806 21.176.904 5.144.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.981.725 14.122.806 21.176.904 5.144.558
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-63.322 -130.185 37.900 -190.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.153 -162.731 47.375 -238.548
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.831 32.546 -9.475 47.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.831 32.546 -9.475 47.710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63.322 -130.185 37.900 -190.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.918.403 13.992.621 21.214.804 4.953.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.918.403 13.992.621 21.214.804 4.953.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958438


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9064 Değişim: 0,03%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8599 Değişim: -0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.543,94 Değişim: 0,36%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.