KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2021 - 20:10
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 299.657.572 299.657.572
Transferler
75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.978.248 9.038.900 9.038.900
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -3.943 1.086.035 2.000.000 286.547.926 8.978.248 308.696.472 308.696.472
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 88.206 -264.803 1.086.035 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
45.788.961 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.222 101.222 101.222
Dönem Karı (Zararı)
12.605.181 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.605.181 12.605.181
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -163.581 313.663.749 12.605.181 339.279.590 339.279.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.071.422 35.474.141
Dönem Karı (Zararı)
12.605.181 8.978.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.506.004 316.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.620.438 1.409.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 4.201.685 4.375.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.201.685 4.375.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.287.721 -8.102.954
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.287.721 -8.102.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.959.594 2.634.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.973.299 50.579.422
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6 -85.431.664 24.876.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-518.916 -3.756.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -518.916 -3.756.367
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.440.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.148.021 35.027.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 130.148.021 35.027.349
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.216.361 -5.567.832
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.216.361 -5.567.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.072.476 59.873.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.001.054 -24.399.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.280.538 5.856.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.139 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.139 0
Ödenen Faiz
-5.434.061 -69.665.799
Alınan Faiz
9.809.738 75.522.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.351.960 41.331.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.351.960 41.331.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 347.097.125 1.422.333.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 391.449.085 1.463.665.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 393.004.818 347.172.685
Ticari Alacaklar
6 539.048.269 453.616.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 35.556.617 46.432.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
503.491.652 407.184.551
Peşin Ödenmiş Giderler
4.029.523 589.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.029.523 589.020
Diğer Dönen Varlıklar
22.220 19.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.220 19.257
ARA TOPLAM
936.104.830 801.397.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
936.104.830 801.397.567
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 4.490.348 3.974.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.490.348 3.974.395
Maddi Duran Varlıklar
9 7.771.266 8.333.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.277.075 6.240.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.253 27.253
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 5.695.383 7.455.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.778.579 27.547.542
TOPLAM VARLIKLAR
960.883.409 828.945.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.705.006 4.471.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.705.006 4.471.689
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.705.006 4.471.689
Ticari Borçlar
561.275.501 431.127.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 561.034.618 428.619.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
240.883 2.507.651
Diğer Borçlar
12.211.544 2.016.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 12.211.544 2.016.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.175.048 8.751.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.573.787 26.921.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.920.124 22.615.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.653.663 4.306.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.575.290 10.558.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.575.290 10.558.929
ARA TOPLAM
606.516.176 483.848.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
606.516.176 483.848.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.933.099 7.592.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.933.099 7.592.836
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.933.099 7.592.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.154.544 10.930.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.154.544 10.930.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.087.643 18.523.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
621.603.819 502.371.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.279.590 326.573.187
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 922.454 821.232
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.581 -264.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.581 -264.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 313.663.749 267.874.788
Net Dönem Karı veya Zararı
12.605.181 45.788.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.279.590 326.573.187
TOPLAM KAYNAKLAR
960.883.409 828.945.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22.918.107 24.020.842
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 22.918.107 24.020.842
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.918.107 24.020.842
BRÜT KAR (ZARAR)
22.918.107 24.020.842
Genel Yönetim Giderleri
-15.316.523 -16.103.718
Pazarlama Giderleri
-832.457 -1.380.484
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.190 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -105.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.771.317 6.431.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.771.317 6.431.038
Finansman Gelirleri
11.401.009 75.522.764
Finansman Giderleri
-2.607.551 -70.356.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.564.775 11.597.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.959.594 -2.619.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.225.283 -1.562.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.734.311 -1.056.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.605.181 8.978.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.605.181 8.978.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.605.181 8.978.248
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
101.222 60.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
126.528 75.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.306 -15.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.306 -15.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.222 60.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.706.403 9.038.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.706.403 9.038.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929327


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4916 Değişim: 0,86%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2693 Değişim: 0,93%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2732
Açılış: 10,1746
496,12 Değişim: 0,93%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.