KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 21:28
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Transferler
22.487.063 -22.487.063 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.794 47.419.818 47.362.024 47.362.024
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -120.412 1.086.035 1.352.200 152.964.015 47.419.818 209.550.862 209.550.862
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -2.405.079 -2.405.079 -2.405.079
Transferler
3.239.000 647.800 60.668.459 -64.555.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.030
Dönem Karı (Zararı)
33.142.747 33.196.777 33.196.777
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -37.605 1.086.035 2.000.000 211.227.395 33.142.747 257.506.778 257.506.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.646.626 5.043.528
Dönem Karı (Zararı)
33.142.747 47.419.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.142.747 47.419.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.064.046 12.152.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 4.170.428 430.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.881.943 16.477.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.881.943 16.477.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.661.776 -20.142.078
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-36.661.776 -20.142.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 11.545.359 15.386.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-886.778 -31.487.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -33.113.150 -110.046.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.621.167 -32.558.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.734.317 -77.487.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.089.491 -6.007.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.089.491 -6.007.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 47.285.527 76.216.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.285.527 76.216.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.969.664 8.350.403
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.969.664 8.350.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.191.923 28.084.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.906.512 -14.826.324
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-75.724 -420.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.856.313 -9.148.698
Diğer N 22.075.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.382.321.623 157.637.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.408.762.045 179.712.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.437.950.270 1.410.487.002
Ticari Alacaklar
6 395.467.581 362.354.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 771.999 12.393.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
394.695.582 349.961.265
Peşin Ödenmiş Giderler
1.640.896 600.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.640.896 600.833
Diğer Dönen Varlıklar
387.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
387.315
ARA TOPLAM
1.835.058.747 1.773.829.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.835.058.747 1.773.829.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 29.085.237 24.648.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.085.237 24.648.494
Maddi Duran Varlıklar
9 11.543.191 12.359.874
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.607.755 554.456
Mobilya ve Demirbaşlar
1.371.343 20.396
Özel Maliyetler
8.564.093 22.201
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.762.821
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.762.242
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 149.013 250.903
Bilgisayar Yazılımları
10 149.013 250.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 4.225.674 4.276.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.282.611 43.052.794
TOPLAM VARLIKLAR
1.892.341.358 1.816.882.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.199.914.008 233.103.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.199.914.008 233.103.340
Banka Kredileri
8 1.199.914.008 233.103.340
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.682.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.682.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.682.250
Ticari Borçlar
6 398.006.529 350.721.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
395.300.450 349.794.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.706.079 926.067
Diğer Borçlar
7 478.682 9.807.530
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 478.682 7.412.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.394.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.626.994 46.195.430 1.831.598 28.458.934
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.626.994 46.195.430 15.049.641 36.378.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.531.852 -15.402.792 -3.303.518 -715.444 545.123 140.299 1.630.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.142.747 47.419.818 11.746.1 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.142.747 47.419.818 11.746.123 28.610.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.030 -57.794 25.059 -88.489
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.537 -74.095 31.323 -85.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.507 16.301 -6.264 -3.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.507 16.301 -6.264 -3.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.030 -57.794 25.059 -88.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.196.777 47.362.024 11.771.182 28.521.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.196.777 47.362.024 11.771.182 28.521.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795709


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.