KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 15:46
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -33.900 945.489 1.352.200 109.542.329 20.934.623 139.589.947 139.589.947
Transferler
29.371.642 -29.371.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.147.417 5.147.417 5.147.417
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 48.922 945.489 1.352.200 130.476.952 5.221.380 144.894.149 144.894.149
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Transferler
22.487.063 -22.487.063
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.952 3.951.411 3.911.459 3.911.459
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -102.570 1.086.035 1.352.200 152.964.015 3.951.411 166.100.297 166.100.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.790.009 990.964
Dönem Karı (Zararı)
3.951.411 5.221.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.951.411 5.221.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.554.860 4.981.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 152.694 147.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 12.362.962 9.956.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.362.962 9.956.892
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.143.623 -3.669.724
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.143.623 -18.640.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 14.970.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.182.827 -1.453.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.743.591 1.010.752
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.368.342 4.844.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.368.342 4.844.228
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6 -41.419.509 -37.480.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.619.938 -1.500.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.619.938 -1.500.201
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 40.845.231 37.031.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 37.582.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.845.231 -551.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.569.465 -1.831.328
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.569.465 -1.151.404
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -679.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 -52.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.249.862 11.214.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.459.853 -10.223.148
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-762.187 14.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -762.187 14.696
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-762.187 6.805
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.580.960 4.050.441
Ödenen Faiz
0 -14.589.563
Alınan Faiz
5.580.960 18.640.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.608.782 5.056.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.608.782 5.056.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.637.105 593.831.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.245.887 598.887.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 165.557.632 159.576.403
Ticari Alacaklar
6 329.875.287 294.824.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 144.545 6.512.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
329.730.742 288.311.233
Peşin Ödenmiş Giderler
3.769.036 694.846
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.769.036 694.846
Diğer Dönen Varlıklar
13.744 341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.744 341
ARA TOPLAM
499.215.699 455.095.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
499.215.699 455.095.710
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 18.789.849 18.257.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 18.789.849 18.257.504
Maddi Duran Varlıklar
9 1.608.938 962.523
Tesis, Makine ve Cihazlar
781.016 859.401
Mobilya ve Demirbaşlar
29.250 30.556
Özel Maliyetler
52.187 72.566
Yapılmakta Olan Yatırımlar
746.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
357.724 394.646
Bilgisayar Yazılımları
10 357.724 394.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 3.752.497 4.049.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.026.262 25.181.230
TOPLAM VARLIKLAR
525.241.961 480.276.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 330.912.032 290.066.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
330.912.032 287.928.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.138.465
Diğer Borçlar
7 5.034.771 2.883.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 5.034.771 2.883.036
Ertelenmiş Gelirler
21.969 21.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21.969 21.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 862.488 2.592.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.423.349 18.388.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.423.349 18.388.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.815.007 2.397.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.815.007 2.397.276
ARA TOPLAM
357.069.616 316.350.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.069.616 316.350.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.072.048 1.738.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.072.048 1.738.006
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.072.048 1.738.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
359.141.664 318.088.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.100.297 162.188.838
Ödenmiş Sermaye
14 6.761.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -102.570 -62.618
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.570 -62.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.570 -62.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.352.200 1.352.200
Yasal Yedekler
1.352.200 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 152.964.015 130.476.952
Net Dönem Karı veya Zararı
3.951.411 22.487.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.100.297 162.188.838
TOPLAM KAYNAKLAR
525.241.961 480.276.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17.999.354 17.362.917
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
17.999.354 17.362.917
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.999.354 17.362.917
BRÜT KAR (ZARAR)
17.999.354 17.362.917
Genel Yönetim Giderleri
-16.660.560 -13.914.018
Pazarlama Giderleri
-892.988 -726.042
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -2.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 52.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-104.029 -69.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
341.777 2.703.485
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
341.777 2.703.485
Finansman Gelirleri
5.143.623 18.640.004
Finansman Giderleri
-339.892 -14.970.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.145.508 6.373.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.194.097 -1.151.818
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-886.021 -1.647.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-308.076 495.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.951.411 5.221.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.951.411 5.221.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.951.411 5.221.380
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.952 82.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.221 103.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.269 -20.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.269 -20.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.952 82.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.911.459 5.304.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.911.459 5.304.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6426 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6381 24.06.2021 Yüksek 8,6447
Açılış: 8,64
10,3284 Değişim: 0,17%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3285
Açılış: 10,3104
494,31 Değişim: 0,02%
Düşük 494,23 24.06.2021 Yüksek 494,32
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.