KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 22:19
KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-343.080.788 343.080.788 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.123.924 0 -181.123.924 0 -181.123.924
Dönem Karı (Zararı)
-181.123.924 -181.123.924 -181.123.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.124.240.405 -181.123.924 0 -483.062.206 0 -483.062.206
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-304.172.725 304.172.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.093.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208.195.890 0 -216.289.194 0 -216.289.194
Dönem Karı (Zararı)
-208.195.890 -208.195.890 0 -208.195.890
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.093.304 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -32.383.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.414.652.596 -208.195.890 0 -199.211.391 0 -199.211.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-244.721.442 239.967.241
Dönem Karı (Zararı)
-208.195.890 -181.123.924
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-208.195.890 -181.123.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
357.627.246 361.680.918
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 190.161.101 180.574.466
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.819.409 2.217.749
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.432.125 1.202.707
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.387.284 1.671.848
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 9 0 -656.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.264.979 23.208.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 17.316.003 20.974.125
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.948.976 2.233.936
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
204.050.819 193.308.975
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.461.769 -2.495.345
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 206.512.588 195.804.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.295.379 1.296.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -67.946.085 -39.482.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.018.356 557.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-385.485.964 64.511.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.200.021 -5.958.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.544.171 -3.509.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.655.850 -2.448.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.149.823 -7.371.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.149.823 -7.371.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.905.550 -108.077.273
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.193.491 -40.096.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.407.453 50.102.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.032.212 19.628.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-292.439.665 30.474.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.402.956 105.713.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.850.196 64.586.429
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.850.196 64.586.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.117.222 5.612.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.117.222 5.612.454
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-236.054.608 245.068.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -8.666.834 -5.101.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.607.059 -68.267.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.595.680 405.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.202.739 -68.672.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -71.323.733 -56.950.094
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.879.006 -11.722.734
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.481.324 -178.998.412
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
612.200.000 555.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 612.200.000 555.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-440.000.000 -460.690.714
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-440.000.000 -460.690.714
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -203.887.689 -189.146.707
Ödenen Faiz
-75.255.404 -86.656.336
Alınan Faiz
20 2.461.769 2.495.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-416.809.825 -7.298.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.295.380 6.449.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-420.105.205 -848.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
913.853.836 506.901.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 493.748.631 506.052.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 493.748.631 913.853.836
Ticari Alacaklar
107.082.405 77.314.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 24 21.300.052 10.755.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 85.782.353 66.558.627
Diğer Alacaklar
9.521.259 4.047.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.521.259 4.047.979
Stoklar
6 1.071.133.144 1.051.614.876
Peşin Ödenmiş Giderler
85.906.951 34.162.841
ARA TOPLAM
1.767.392.390 2.080.994.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.767.392.390 2.080.994.040
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
63.735.654 57.059.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.735.654 57.059.111
Maddi Duran Varlıklar
7 897.443.114 903.186.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 839.660.896 798.062.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
532.522.274 534.604.225
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 50.043.135 52.125.086
Peşin Ödenmiş Giderler
7.477.942 9.028.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 273.022.925 203.053.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.613.862.805 2.504.994.535
TOPLAM VARLIKLAR
4.381.255.195 4.585.988.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.306.787.038 1.116.319.417
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
460.906.098 456.880.461
Banka Kredileri
4, 24 460.906.098 456.880.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
845.880.940 659.438.956
Banka Kredileri
4 845.880.940 659.438.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.967.823 153.992.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.967.823 153.992.486
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 164.967.823 153.992.486
Ticari Borçlar
1.906.733.928 2.189.055.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 24 54.823.325 44.705.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.851.910.603 2.144.350.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 97.911.550 80.508.594
Diğer Borçlar
56.503.968 60.739.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 13.863.517 22.948.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.640.451 37.790.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.799.909 64.997.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 7.859.942 8.006.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 61.939.967 56.990.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 33.157.627 31.040.404
ARA TOPLAM
3.635.861.843 3.696.653.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.635.861.843 3.696.653.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
828.596.396 775.161.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
828.596.396 775.161.235
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 828.596.396 775.161.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
116.008.347 97.096.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 116.008.347 97.096.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
944.604.743 872.257.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.580.466.586 4.568.910.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-199.211.391 17.077.803
Ödenmiş Sermaye
15 127.773.766 127.773.766
Sermaye Düzeltme Farkları
15 678.006.480 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
411.664.950 411.664.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
193.873.541 201.966.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.873.541 201.966.845
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 226.256.882 226.256.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -32.383.341 -24.290.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.414.652.596 -1.110.479.871
Net Dönem Karı veya Zararı
-208.195.890 -304.172.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-199.211.391 17.077.803
TOPLAM KAYNAKLAR
4.381.255.195 4.585.988.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.205.263.989 3.625.603.042 2.117.010.896 1.854.794.285
Satışların Maliyeti
16 -3.048.592.808 -2.675.366.195 -1.545.743.554 -1.374.514.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.156.671.181 950.236.847 571.267.342 480.279.535
BRÜT KAR (ZARAR)
1.156.671.181 950.236.847 571.267.342 480.279.535
Genel Yönetim Giderleri
17 -98.903.254 -87.173.553 -49.894.584 -40.836.312
Pazarlama Giderleri
17 -935.526.066 -802.587.389 -471.925.921 -405.605.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 36.265.101 23.231.852 16.029.592 10.409.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -228.008.849 -109.467.852 -117.837.134 -50.997.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.501.887 -25.760.095 -52.360.705 -6.749.469
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -2.589.269 -240.724 -2.326.757 272.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.091.156 -26.000.819 -54.687.462 -6.477.205
Finansman Gelirleri
20 2.461.769 11.280.347 240.337 5.388.854
Finansman Giderleri
21 -206.512.588 -205.885.756 -112.294.705 -103.844.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-276.141.975 -220.606.228 -166.741.830 -104.932.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
67.946.085 39.482.304 48.390.133 18.903.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 67.946.085 39.482.304 48.390.133 18.903.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-208.195.890 -181.123.924 -118.351.697 -86.029.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
-208.195.890 -181.123.924 -118.351.697 -86.029.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-208.195.890 -181.123.924 -118.351.697 -86.029.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -1,62940000 -0,25870000 -0,92630000 -0,12290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.093.304 0 179.675 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.116.628 0 224.594 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.023.324 0 -44.919 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.023.324 0 -44.919 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.093.304 0 179.675 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-216.289.194 -181.123.924 -118.172.022 -86.029.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-216.289.194 -181.123.924 -118.172.022 -86.029.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957119


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.