KAP ***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.02.2024 - 18:10
KAP ***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 67.714 43.803.890 89.528.930 59.973 13.532.546 226.993.053
Yeni Bakiye
80.000.000 67.714 43.803.890 89.528.930 59.973 13.532.546 226.993.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.155.660 30.154.116 33.309.776
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000.000 -20.000.000
Kar Dağıtımı
13.532.546 -13.532.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.532.546 -13.532.546
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 67.714 46.959.550 83.061.476 59.973 30.154.116 260.302.829
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 67.714 46.959.550 83.061.476 59.973 30.154.116 260.302.829
Yeni Bakiye
100.000.000 67.714 46.959.550 83.061.476 59.973 30.154.116 260.302.829
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.762 49.988.985 66.106.898 115.899.121
Kar Dağıtımı
30.154.116 -30.154.116
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
30.154.116 -30.154.116
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -129.048 96.948.535 113.215.592 59.973 66.106.898 376.201.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
309.790.445 158.722.376
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 309.790.445 158.722.376
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
268.124.916 140.137.701
İskontolu
248.251.765 125.018.731
Diğer
19.873.151 15.118.970
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.665.529 18.584.675
İskontolu
32.704.877 14.128.197
Diğer
8.960.652 4.456.478
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -164.695.858 -87.865.411
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-84.147.842 -55.698.537
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-532.774
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-66.233.378 -27.250.816
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-13.781.864 -4.916.058
BRÜT KAR (ZARAR)
145.094.587 70.856.965
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -56.565.963 -31.053.449
Personel Giderleri
-36.356.164 -19.141.174
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.918.121 -1.757.617
Genel İşletme Giderleri
-17.291.678 -10.154.658
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
88.528.624 39.803.516
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 51.765.296 30.395.453
Bankalardan Alınan Faizler
4.728.576 1.144.422
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
742.416 3.129.221
Kambiyo İşlemleri Karı
41.810.623 19.034.001
Diğer
4.483.681 7.087.809
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -5.714.706 -9.281.398
Özel Karşılıklar
-5.714.706 -9.281.398
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -41.799.586 -18.974.403
Kambiyo İşlemleri Zararı
-41.799.586 -18.974.403
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
92.779.628 41.943.168
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.807.030 -753.222
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.586.658 41.189.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -29.479.760 -11.035.830
Cari Vergi Karşılığı
-30.363.257 -11.978.391
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
883.497 942.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
66.106.898 30.154.116
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
66.106.898 30.154.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.106.898 30.154.116
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,66000000 0,30000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,66000000 0,30000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
66.106.898 30.154.116
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
267.881.202 135.119.460
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-150.913.994 -82.949.353
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.665.529 18.584.675
Elde Edilen Diğer Kazançlar
46.294.304 26.121.810
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.743.851 6.118.081
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-56.565.963 -31.053.449
Ödenen Vergiler
-19.480.484 -13.044.288
Diğer
-64.517.547 -28.742.820
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-17.509.596 -65.307.365
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-233.445.996 -97.012.617
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.658.395 -55.856.268
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-2.204.177 -12.577.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.809.471 -614.346
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16.245.548 95.503.732
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
201.743.953 5.249.304
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
48.597.302 -35.153.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-16.428.550 -869.507
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
12.616
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.415.934 -869.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.189.654.000 19.229.066.888
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.229.694.986 -19.223.794.025
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-40.040.986 5.272.863
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.859.618 -30.749.893
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.134.161 52.884.054
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.274.543 22.134.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
66.106.898 30.154.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
49.792.223 3.155.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-196.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-262.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.988.985 3.155.660
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.988.985 3.155.660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.899.121 33.309.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 14.274.543 0 14.274.543 22.134.161 0 22.134.161
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 752.544.711 0 752.544.711 567.408.877 0 567.408.877
Faktoring Alacakları
742.389.663 0 742.389.663 507.805.740 0 507.805.740
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 667.684.128 0 667.684.128 450.028.844 0 450.028.844
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 74.705.535 0 74.705.535 57.776.896 0 57.776.896
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 48.310.162 0 48.310.162
Takipteki Alacaklar
9.3 23.440.191 0 23.440.191 26.401.051 0 26.401.051
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -13.285.143 0 -13.285.143 -15.108.076 0 -15.108.076
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 150.291.531 0 150.291.531 97.495.516 0 97.495.516
İştirakler (Net)
150.291.531 0 150.291.531 97.495.516 0 97.495.516
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 15.236.708 0 15.236.708 1.806.766 0 1.806.766
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 588.038 0 588.038 702.058 0 702.058
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 2.406.194 0 2.406.194 1.457.110 0 1.457.110
DİĞER AKTİFLER
14 17.443.259 0 17.443.259 15.119.789 0 15.119.789
ARA TOPLAM
952.784.984 0 952.784.984 706.124.277 0 706.124.277
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
VARLIKLAR TOPLAMI
955.859.185 0 955.859.185 709.198.478 0 709.198.478
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 253.367.299 0 253.367.299 277.162.737 0 277.162.737
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 1.324.086 0 1.324.086 3.528.263 0 3.528.263
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
9.1 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 6.525.220 0 6.525.220 1.715.749 0 1.715.749
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 291.367.061 0 291.367.061 154.142.799 0 154.142.799
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
10.446.817 0 10.446.817 5.881.998 0 5.881.998
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 10.106.569 0 10.106.569 5.541.750 0 5.541.750
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
340.248 0 340.248 340.248 0 340.248
CARİ VERGİ BORCU
22 15.278.085 0 15.278.085 6.240.795 0 6.240.795
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 1.348.667 0 1.348.667 223.308 0 223.308
ARA TOPLAM
579.657.235 0 579.657.235 448.895.649 0 448.895.649
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
376.201.950 0 376.201.950 260.302.829 0 260.302.829
Ödenmiş Sermaye
26 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 96.819.487 0 96.819.487 47.027.264 0 47.027.264
Kar Yedekleri
113.215.592 0 113.215.592 83.061.476 0 83.061.476
Yasal Yedekler
26 30.413.984 0 30.413.984 28.897.538 0 28.897.538
Olağanüstü Yedekler
26 71.446.144 0 71.446.144 42.633.673 0 42.633.673
Diğer Kar Yedekleri
11.355.464 0 11.355.464 11.530.265 0 11.530.265
Kar veya Zarar
66.166.871 0 66.166.871 30.214.089 0 30.214.089
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
66.106.898 0 66.106.898 30.154.116 0 30.154.116
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
955.859.185 0 955.859.185 709.198.478 0 709.198.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
89.791.710 0 89.791.710 126.059.379 0 126.059.379
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
317.992.892 299.150.443 617.143.335 126.300.068 182.158.107 308.458.175
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
37 30.495.109.156 566.462.940 31.061.572.096 25.616.290.933 357.928.043 25.974.218.976
VERİLEN TEMİNATLAR
37 200.000.000 0 200.000.000 100.000.000 0 100.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 958.074.749 319.281.694 1.277.356.443 851.780.704 4.307.296.347 5.159.077.051
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
32.060.968.507 1.184.895.077 33.245.863.584 26.820.431.084 4.847.382.497 31.667.813.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252399


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5647 Değişim: 0,08%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5763
Açılış: 32,54
34,9442 Değişim: 0,33%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9826
Açılış: 34,8286
2.427,93 Değişim: 0,20%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,24
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.