KAP ***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:11
KAP ***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Yeni Bakiye
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.390.497 18.390.497
Kar Dağıtımı
23.713.740 -1 -23.713.740 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.713.740 -23.713.740
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 15.527 50.928.448 59.972 18.390.497 149.394.444
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

Yeni Bakiye
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.985.698 7.985.698
Kar Dağıtımı
23.200.453 -23.200.453
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 7.985.698 162.139.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.546.185 82.135.538 12.745.927 26.103.513
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 4.731
İskontolu
35.454.767 60.976.963 9.435.860 20.809.168
Diğer
2.467.345 10.054.273 972. 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
i
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.349.941 -1.535.776 -416.013 -489.191
BRÜT KAR (ZARAR)
21.335.873 38.414.524 6.091.947 12.647.604
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -9.228.451 -12.883.739 -2.619.428 -4.018.874
Personel Giderleri
-5.501.481 -8.092.847 -1.380.984 -2.342.401
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-270.524 -261.702 -121.320 -92.315
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.456.446 -4.529.190 -1.117.124 -1.584.158
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
12.107.422 25.530.785 3.472.519 8.628.730
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 6.439.672 7.072.562 2.951.884 2.488.493
Bankalardan Alınan Faizler
287.850 654.947 115.836 102.840
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
5.462.452 4.912.762 2.591.149 2.037.270
Diğer
689.370 1.504.853 244.899 348.383
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -2.809.409 -4.713.846 -1.181.610 -1.946.631
Özel Karşılıklar
-2.809.409 -4.713.846 -1.181.610 -1.946.631
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -5.386.276 -4.251.316 -2.571.168 -1.943.842
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 000 0,23000000 0,03000000 0,07000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.985.698 18.333.616
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 35.400.553 66.972.337
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -22.860.371 -42.185.238
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 7.624.073 11.104.302
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 6.151.822 6.417.615
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -9.228.451 -12.883.739
Ödenen Vergiler
-5.930.975 -3.615.178
Diğer
22,33,34 -3.170.953 -7.476.483
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
76.223.031 -12.589.058
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 77.021.841 -11.724.015
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 4.257.499 410.216
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 427.668 -487.386
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
250.300 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -3.343.377 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -2.390.900 -787.873
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
84.208.729 5.744.558
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -126.470 -286.111
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 0 20.236
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-126.470 -265.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 10.196.423.969 8.592.616.304
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -10.241.317.697 -8.597.009.228
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-44.893.728 -4.392.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
39.188.531 1.085.759
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.949.589 752.639
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.138.120 1.838.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.985.698 18.390.497 2.031.076 5.657.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.985.698 18.390.497 2.031.076 5.657.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 42.138.120 0 42.138.120 2.949.589 0 2.949.589
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
324.990.192 3.266.742 328.256.934 400.098.643 5.180.132 405.278.775
Faktoring Alacakları
317.580.220 3.266.742 320.846.962 396.935.859 5.180.132 402.115.991
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 259.388.982 3.254.201 262.643.183 341.676.460 5.170.544 346.847.004
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 58.191.238 12.541 58.203.779 55.259.399 9.588 55.268.987
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 24.130.795 0 24.130.795 17.257.429 0 17.257.429
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -16.720.823 0 -16.720.823 -14.094.645 0 -14.094.645
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.677.071 0 2.677.071 2.546.445 0 2.546.445
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 174.652 0 174.652 167.826 0 167.826
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 1.762.149 0 1.762.149 5.313.925 0 5.313.925
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 350.282 0 350.282 278.091 0 278.091
DİĞER AKTİFLER
14 45.702.204 987 45.703.191 46.027.651 1.325 46.028.976
ARA TOPLAM
417.794.670 3.267.729 421.062.399 457.382.170 5.181.457 462.563.627
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312
VARLIKLAR TOPLAMI
420.868.871 3.267.729 424.136.600 460.919.482 5.181.457 466.100.939
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 167.845.635 2.725.050 170.570.685 231.666.052 5.191.738 236.857.790
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 330.079 545.010 875.089 447.421 0 447.421
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.595.116 0 2.595.116 2.344.816 0 2.344.816
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 82.962.433 0 82.962.433 63.061.304 0 63.061.304
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
1.947.976 0 1.947.976 1.567.293 0 1.567.293
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 1.947.976 0 1.947.976 1.567.293 0 1.567.293
CARİ VERGİ BORCU
22 2.783.950 0 2.783.950 7.411.606 0 7.411.606
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 261.643 0 261.643 256.699 0 256.699
ARA TOPLAM
258.726.832 3.270.060 261.996.892 306.755.191 5.191.738 311.946.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
162.139.708 0 162.139.708 154.154.010 0 154.154.010
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -34.864 0 -34.864 -34.864 0 -34.864
Kar Yedekleri
74.128.901 0 74.128.901 50.928.448 0 50.928.448
Yasal Yedekler
26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 45.741.320 0 45.741.320 22.540.867 0 22.540.867
Diğer Kar Yedekleri
404.306 0 404.306 404.306 0 404.306
Kar veya Zarar
8.045.671 0 8.045.671 23.260.426 0 23.260.426
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.985.698 0 7.985.698 23.200.453 0 23.200.453
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
420.866.540 3.270.060 424.136.600 460.909.201 5.191.738 466.100.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
132.944.552 0 132.944.552 127.590.670 0 127.590.670
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
150.874.978 80.269.377 231.144.355 143.595.461 52.217.604 195.813.065
ALINAN TEMİNATLAR
37 36.050.193.228 150.565.323 36.200.758.551 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978
VERİLEN TEMİNATLAR
37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 399.268.049 116.245.604 515.513.653 476.300.355 85.941.752 562.242.107
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
36.778.280.807 347.080.304 37.125.361.111 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885021


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: 0,00% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2293 Değişim: 0,16%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8304 Değişim: -0,04%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.415,20 Değişim: 0,22%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.419,65
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.