" />

KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:56
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-105.684 2.756.937 -2.651.253 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.325 303.985 279.660 153.898 433.558
Dönem Karı (Zararı)
41 303.985 303.985 168.507 472.492
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.325 -24.325 -14.609 -38.934
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 483.433 -173.260 199.928 7.305.728 303.985 3.686.516 7.575.650 11.262.166
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
335.609 -335.609 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.795 97.730 145.525 118.312 263.837
Dönem Karı (Zararı)
41 97.730 97.730 89.408 187.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.795 47.795 28.904 76.699
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -118.677 199.928 8.124.770 97.730 3.870.453 7.729.500 11.599.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-827.010 737.670
Dönem Karı (Zararı)
187.138 472.492
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 187.138 472.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
466.786 423.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 258.209 409.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
391.438 39.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 486.037 77.815
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -94.599 -38.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.037 577
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -58.309 -28.948
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 45.272 29.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -169.824 -26.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.385.255 -17.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.995 383.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.103.995 383.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.980.803 786.100
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.627.343 -377.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
353.460 1.163.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.300.300 194.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -402.971 -174.073
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
534.714 -443.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 534.714 -443.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 95.030 -72.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -298.504 -653.257
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.643 -133.418
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-336.147 -519.839
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -7.809 -10.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.777 -27.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 117.777 -27.694
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-731.331 878.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -95.679 -140.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.809 -18.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.809 -18.097
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -36.349 -4.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -46.460 -14.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.354 -210.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.354 -210.005
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.354 -210.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.043.173 509.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.043.173 509.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.518.306 3.519.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 475.133 4.029.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 475.133 1.518.306
Ticari Alacaklar
7 3.244.604 2.185.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.244.604 2.185.881
Diğer Alacaklar
9 8.770 1.636.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.770 1.636.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
10 14.705.360 12.405.060
Peşin Ödenmiş Giderler
12 574.668 171.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
574.668 171.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 95.679 355.760
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
19.104.214 18.272.817
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.104.214 18.272.817
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 3.240 940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.240 940
Maddi Duran Varlıklar
14 5.399.673 5.489.663
Taşıtlar
5.283.677 5.329.268
Mobilya ve Demirbaşlar
115.996 160.395
Özel Maliyetler
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 488.242 565.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 129.613 137.379
Diğer Haklar
129.613 137.379
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 599.582 465.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.620.350 6.659.322
TOPLAM VARLIKLAR
25.724.564 24.932.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
307.298 407.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
307.298 407.127
Banka Kredileri
47 307.298 407.127
Ticari Borçlar
1.593.171 1.116.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.593.171 1.116.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 459.057 364.027
Diğer Borçlar
9 200.255 252.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
71.866 34.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
128.389 218.198
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.082 23.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.082 23.891
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 265.182 511.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
367.072 343.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 196.882 79.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 170.190 264.789
ARA TOPLAM
3.208.117 3.019.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.208.117 3.019.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
303.618 337.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
303.618 337.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 303.618 337.143
Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.635.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 600
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.928.142 1.537.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.928.142 1.537.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.048.990 1.065.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.916.494 10.576.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.124.611 13.596.023
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.870.453 3.724.928
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-118.677 -166.472
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.677 -166.472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -118.677 -166.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 8.124.770 7.789.161
Net Dönem Karı veya Zararı
41 97.730 335.609
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 7.729.500 7.611.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.599.953 11.336.116
TOPLAM KAYNAKLAR
25.724.564 24.932.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 10.487.052 18.845.587 5.623.197 14.009.459
Satışların Maliyeti
31 -9.438.482 -17.792.414 -5.156.966 -13.738.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.048.570 1.053.173 466.231 271.291
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.048.570 1.053.173 466.231 271.291
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.011.310 -550.852 -520.168 -234.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 188.534 129.253 49.474 58.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -58.867 -97.527 -10.173 -17.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.927 534.047 -14.636 76.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 78.437 14.797 2.263 8.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
245.364 548.844 -12.373 85.891
Finansman Gelirleri
37 95.915 177.953 43.555 89.450
Finansman Giderleri
37 -58.783 -82.971 -28.543 -46.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
282.496 643.826 2.639 128.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.358 -171.334 -35.431 -41.778
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -265.182 -197.349 -162.407 -67.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 169.824 26.015 126.976 25.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.138 472.492 -32.792 86.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.138 472.492 -32.792 86.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 89.408 168.507 5.448 26.113
Ana Ortaklık Payları
41 97.730 303.985 -38.240 60.781
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.699 -38.934 37.871 -37.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 95.874 -48.668 47.339 -46.903
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.175 9.734 -9.468 9.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 -19.175 9.734 -9.468 9.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.699 -38.934 37.871 -37.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
263.837 433.558 5.079 49.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
118.312 153.898 19.399 12.034
Ana Ortaklık Payları
145.525 279.660 -14.320 37.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0079 Değişim: 0,61%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8876 Değişim: 0,80%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.519,84 Değişim: -0,37%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.