KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 21:06
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Transferler
-52.426 2.703.679 -2.651.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-882 243.204 242.322 141.864 384.186
Dönem Karı (Zararı)
41 243.204 243.204 142.394 385.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-882 -882 -530 -1.412
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 536.691 -149.817 199.928 7.252.470 243.204 3.649.178 7.563.616 11.212.794
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116
Transferler
335.609 -335.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.875 135.970 159.845 98.913 258.758
Dönem Karı (Zararı)
41 135.970 135.970 83.960 219.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.875 23.875 14.953 38.828
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -142.597 199.928 8.124.770 135.970 3.884.773 7.710.101 11.594.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-901.614 -55.172
Dönem Karı (Zararı)
219.930 385.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 219.930 385.598
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.890 142.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 130.846 164.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.368 -24.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 189.967 13.477
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -94.599 -38.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.476 2.763
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman acaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -312.759 928.557
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-666.219 -235.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgil 419.235 11.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 419.235 11.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 29.795 -46.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -344.038 -1.293.859
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.918 -135.826
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-367.956 -1.158.033
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.036 -3.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.429 -999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 46.429 -999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-798.839 -40.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -102.775 -14.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.944 -5.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.944 -5.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -14.944 -2.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.350
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.220 -99.801
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
50.220 -99.801
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
50.220 -99.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-866.338 -160.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-866.338 -160.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.518.306 3.519.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 651.968 3.359.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 651.968 1.518.306
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
2.642.273 2.185.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.642.273 2.185.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
2.302.332 1.636.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.302.332 1.636.113
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 12.405.060 12.405.060
Peşin Ödenmiş Giderler
702.793 171.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 702.793 171.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 102.775 355.760
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
18.807.201 18.272.817
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.807.201 18.272.817
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
3.240 940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.240 940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
5.439.208 5.489.663
Taşıtlar
14 5.439.208 5.489.663
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 527.064 565.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.754 137.379
Diğer Haklar
17 110.754 137.379
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 518.294 465.454
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.598.560 6.659.322
TOPLAM VARLIKLAR
25.405.761 24.932.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
474.341 407.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
474.341 407.127
Banka Kredileri
47 474.341 407.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
1.479.656 1.116.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.479.656 1.116.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 393.822 364.027
Diğer Borçlar
317.128 252.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
58.141 34.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 258.987 218.198
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.927 23.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 26.927 23.891
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 102.775 511.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
295.724 343.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 125.534 79.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 170.190 264.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
3.090.373 3.019.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.090.373 3.019.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
320.149 337.143
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
320.149 337.143
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 320.149 337.143
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7.635.744 7.635.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.679.411 1.537.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.679.411 1.537.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.085.210 1.065.511
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.720.514 10.576.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.810.887 13.596.023
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.884.773 3.724.928
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-142.597 -166.472
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-142.597 -166.472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -142.597 -166.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 8.124.770 7.789.161
Net Dönem Karı veya Zararı
30 135.970 335.609
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 7.710.101 7.611.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.594.874 11.336.116
TOPLAM KAYNAKLAR
25.405.761 24.932.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 4.863.855 4.836.128
Satışların Maliyeti
31 -4.281.516 -4.054.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
582.339 781.882
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
582.339 781.882
Genel Yönetim Giderleri
33 -491.142 -316.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 139.060 71.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -48.694 -79.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.563 457.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 76.174 5.830
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
257.737 462.953
Finansman Gelirleri
37 52.360 88.503
Finansman Giderleri
34 -30.240 -36.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
279.857 515.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.927 -129.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -102.775 -129.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 42.848 360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
219.930 385.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
219.930 385.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 83.960 142.394
Ana Ortaklık Payları
41 135.970 243.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.828 -1.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 48.535 -1.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.707 353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 -9.707 353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.828 -1.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.758 384.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98.913 141.864
Ana Ortaklık Payları
159.845 242.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941569


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3881 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1546 Değişim: -0,08%
Düşük 10,1514 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
502,67 Değişim: -0,81%
Düşük 502,52 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.