KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2021 - 18:20
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
554.294 2.333.311 -1.779.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.005 2.651.253 2.527.248 1.647.667 4.174.915
Dönem Karı (Zararı)
41 2.651.253 2.651.253 1.724.484 4.375.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.005 -124.005 -76.817 -200.822
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-589.117 3.240.370 -2.651.253 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.537 335.609 318.072 189.436 507.508
Dönem Karı (Zararı)
41 335.609 335.609 200.652 536.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.537 -17.537 -11.216 -28.753
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 0 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.783.948 1.247.537
Dönem Karı (Zararı)
536.261 4.375.737
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 536.261 4.375.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
809.561 738.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 697.026 932.854
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
241.508 -25.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 254.849 217.067
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -13.341 -242.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.476 -16.288
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -26.417 -40.296
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 30.893 24.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -133.449 -152.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.774.010 -2.702.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 139.007 -306.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
139.007 -306.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -415.240 576.754
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.578.693 -34.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.163.453 610.831
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.355.060 -61.800
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 40.510 16.213
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.090 -1.636.041
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -43.090 -1.636.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -57.027 136.413
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.040.009 -1.456.136
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.603 -2.041.468
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-938.406 585.332
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 4.806 3.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.907 24.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-47.907 24.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.428.188 2.411.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -355.760 -1.164.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.969 -379.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.969 -379.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -26.003 -245.861
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -17.966 -133.751
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.774 57.443
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.443
Kredilerden Nakit Girişleri
47 57.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.774 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -173.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.001.691 925.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.001.691 925.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.519.997 2.594.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.518.306 3.519.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.518.306 3.519.997
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 2.185.881 2.355.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.185.881 2.355.781
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 1.636.113 57.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.636.113 57.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 12.405.060 11.050.000
Peşin Ödenmiş Giderler
12 171.697 212.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 171.697 212.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 355.760 1.164.393
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
18.272.817 18.359.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.272.817 18.359.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 940 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
14 5.489.663 5.898.572
Taşıtlar
5.489.663 5.898.572
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 565.886 514.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 137.379 226.240
Diğer Haklar
137.379 226.240
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 465.454 601.934
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.659.322 7.241.180
TOPLAM VARLIKLAR
24.932.139 25.600.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
407.127 303.827
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
407.127 303.827
Banka Kredileri
47 407.127 303.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 1.116.766 1.186.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.116.766 1.186.273
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 364.027 421.054
Diğer Borçlar
9 252.421 376.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34.223 135.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
218.198 240.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 23.891 19.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.891 19.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 511.521 1.427.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 343.894 405.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
79.105 127.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
264.789 278.130
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
3.019.647 4.139.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.019.647 4.139.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 337.143 407.478
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 337.143 407.478
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 337.143 407.478
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.635.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.537.978 1.247.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.537.978 1.247.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.065.511 1.342.628
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.576.376 10.633.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.596.023 14.772.370
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.724.928 3.406.856
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -166.472 440.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -166.472 440.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 589.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -166.472 -148.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 199.928 199.928
Yasal Yedekler
199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.789.161 4.548.791
Net Dönem Karı veya Zararı
30 335.609 2.651.253
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 7.611.188 7.421.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.336.116 10.828.608
TOPLAM KAYNAKLAR
24.932.139 25.600.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 29.737.009 34.823.350
Satışların Maliyeti
31 -27.748.241 -28.882.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.988.768 5.940.726
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.988.768 5.940.726
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.453.402 -1.207.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 229.348 427.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -134.117 -94.659
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
630.597 5.066.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 119.960 15.239
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
750.557 5.081.281
Finansman Gelirleri
37 316.037 749.499
Finansman Giderleri
37 -152.261 -179.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
914.333 5.651.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-378.072 -1.275.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -511.521 -1.427.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 133.449 152.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
536.261 4.375.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
536.261 4.375.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 200.652 1.724.484
Ana Ortaklık Payları
41 335.609 2.651.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.753 -200.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -35.941 -251.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.188 50.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 7.188 50.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.753 -200.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
507.508 4.174.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
189.436 1.647.667
Ana Ortaklık Payları
318.072 2.527.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.