KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 18:13
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-962.431 1.489.228 -526.797 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.393 1.779.017 1.754.624 1.029.518 2.784.142
Dönem Karı (Zararı)
41 1.779.017 1.779.017 1.045.352 2.824.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.393 -24.393 -15.834 -40.227
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
554.294 2.333.311 -1.779.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.005 2.651.253 2.527.248 1.647.667 4.174.915
Dönem Karı (Zararı)
41 2.651.253 2.651.253 1.724.484 4.375.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.005 -124.005 -76.817 -200.822
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.247.537 2.722.456
Dönem Karı (Zararı)
4.375.737 2.824.369
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 4.375.737 2.824.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
738.895 999.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 932.854 816.547
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-25.572 274.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 217.067 193.911
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -242.639 80.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.288 5.361
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -40.296 -21.749
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 24.008 27.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -152.099 -96.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.702.702 -490.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -306.236 -402.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-306.236 -402.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 576.754 272.054
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.077 -16.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
610.831 288.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -61.800 -1.691.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 16.213 51.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.636.041 170.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.636.041 2.231.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 136.413 -65.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.456.136 1.122.125
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.041.468 723.914
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
585.332 398.211
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.671 15.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.460 37.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.460 37.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.411.930 3.333.287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -1.164.393 -610.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-379.612 -426.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-379.612 -916.847
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -245.861 -748.495
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -133.751 -168.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.443 -62.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
57.443 -62.702
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 57.443 -62.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
925.368 2.232.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
925.368 2.232.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.594.629 361.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.519.997 2.594.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.519.997 2.594.629
Ticari Alacaklar
7 2.355.781 2.073.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.355.781 2.073.553
Diğer Alacaklar
9 57.420 23.343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 57.420 23.343
Stoklar
10 11.050.000 10.988.200
Peşin Ödenmiş Giderler
12 212.207 228.420
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 212.207 228.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 1.164.393 610.831
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
18.359.798 16.518.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.359.798 16.518.976
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 5.898.572 6.449.612
Taşıtlar
5.898.572 5.764.194
Mobilya ve Demirbaşlar
684.492
Özel Maliyetler
926
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 514.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 226.240 176.525
Diğer Haklar
226.240 176.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 601.934 652.352
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.241.180 7.278.489
TOPLAM VARLIKLAR
25.600.978 23.797.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.827 99.290
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.827 99.290
Banka Kredileri
47 303.827 99.290
Ticari Borçlar
7 1.186.273 2.862.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.186.273 2.862.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 421.054 284.641
Diğer Borçlar
9 376.478 2.460.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 135.826 2.177.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 240.652 282.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 19.085 15.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 19.085 15.414
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.427.474 787.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 405.142 611.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 127.012 90.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 278.130 520.769
ARA TOPLAM
4.139.333 7.121.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.139.333 7.121.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 407.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 407.478
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 407.478
Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.647.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 600 12.815
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.247.187 779.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.247.187 779.092
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.342.628 1.595.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.633.037 10.022.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.772.370 17.143.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.406.856 879.608
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 440.182 1.118.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 440.182 1.118.481
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 589.117 1.143.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -148.935 -24.930
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.548.791 2.215.480
Net Dönem Karı veya Zararı
30 2.651.253 1.779.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 7.421.752 5.774.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.828.608 6.653.693
TOPLAM KAYNAKLAR
25.600.978 23.797.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 34.823.350 19.260.928
Satışların Maliyeti
31 -28.882.624 -14.722.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.940.726 4.538.435
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.940.726 4.538.435
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.207.537 -1.317.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 427.512 200.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -94.659 -51.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.066.042 3.370.814
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 15.239 47.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.081.281 3.414.609
Finansman Gelirleri
37 749.499 201.437
Finansman Giderleri
37 -179.668 -100.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.651.112 3.515.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.275.375 -691.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.427.474 -787.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 152.099 96.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.375.737 2.824.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.375.737 2.824.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 1.724.484 1.045.352
Ana Ortaklık Payları
41 2.651.253 1.779.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-200.822 -40.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -251.027 -50.283
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.205 10.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 50.205 10.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-200.822 -40.227
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.174.915 2.784.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.647.667 1.029.518
Ana Ortaklık Payları
2.527.248 1.754.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -0,14% Hacim : 10.042 Mio.TL Son veri saati : 17:03
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.388
8,7621 Değişim: 0,28%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4462 Değişim: 0,76%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4679
Açılış: 10,3678
500,15 Değişim: 0,90%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.